คอร์ดเพลง ไม่มีน้ำตาหยดไหน ที่ไหลโดยไม่มีเหตุผล Legendboy feat. Sk Mtxf

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีน้ำตาหยดไหน ที่ไหลโดยไม่มีเหตุผล Legendboy

คอร์ดเพลง ไม่มีน้ำตาหยดไหน ที่ไหลโดยไม่มีเหตุผล Legendboy

เพลง :

ศิลปิน : Legendboy

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : A,B,C#m,E,F#m,G#m


 
แม้นร้อยห
A 
ยด น้ำตา ที่ข้า
G#m 
หลั่ง
 
ไร้คน
F#m 
ฟัง 
 
คนแ
B 
ลไร้ความห
E 
มาย
 
หลั่งเป็นเ
A 
ลือด 
 
เชือด
B 
อก 
 
ถึงความ
G#m 
ตาย
C#m 
 
ถึงตัว
F#m 
ตาย 
 
ใจยัง
B 
รัก 
 
แม้นเจ้าเ
E 
มิน

INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |
INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |

A 
  ไอ้คนที่ทิ้งไม่ใช่ไม่
G#m 
รัก 
 
ไม่ใช่ว่าเจ็บไม่เป็น
F#m 
  ไอ้ที่ไม่เ
B 
ห็นว่าฉันไม่ร้
E 
อง 
 
ไม่ใช่ว่าลืมได้แล้ว
A 
  ไม่ใช่ไม่รัก 
 
แค่อยากให้
G#m 
เธอยิ้มได้กับทางของเธอ
F#m 
  เจ็บปวดเส
B 
มอ 
 
ไม่ใช่แค่เ
E 
ธอที่ต้องมาทนแบบนี้

 
น้ำตาฉันไ
A 
หล
 
เธอก็คงจะมองว่าฉันมันแ
G#m 
กล้งทำ
 
งั้นเธอช่วยแ
F#m 
กล้งจำ
B 
ข้อแก้ตัวของ
E 
ฉันหน่อยได้ไหม.. 
 
ว่า

 
ไม่มีน้ำตาหยดไ
A 
หน 
 
ที่ไ
B 
หลโดยไม่มีเห
G#m 
ตุผล
 
แต่เ
C#m 
พราะมันทุกข์มั
F#m 
นทน 
 
เก็บความรู้
B 
สึกที่เธอทำร้
E 
าย
 
วันนี้น้ำตาฉันไ
A 
หล 
 
ริ
B 
นมา 
 
ความ
G#m 
จริงมันแทบจะ
C#m 
ทนไม่ไหว
F#m 
ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ 
 
B 
ธอจะเข้าใจฉัน
E 
ที

INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |
INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |

A 
ถึงจะพูดอะไรออกไป 
 
แต่ก็
G#m 
รู้เธอก็คงไม่ฟังหรอก
F#m 
เธอคงคิดว่าที่ฉั
B 
นเสียใจ
 
เป็นกลล
E 
วงเพราะต้องการให้เธอปลอบ
 
แต่ว่าเธอจ
G#m 
ะรู้บ้างไหม
 
น้ำตาของฉันมันไหลช่างยากนัก  
 
 
นอกจากมันจะ
F#m 
ทนไม่ไหว.
B 
..
 
และมันจะไ
E 
หลให้แค่คนที่มันรัก

 
น้ำตาฉันไ
A 
หล
 
เธอก็คงจะมองว่าฉันมันแ
G#m 
กล้งทำ
 
งั้นเธอช่วยแ
F#m 
กล้งจำ
B 
ข้อแก้ตัวของ
E 
ฉันหน่อยได้ไหม.. 
 
ว่า

 
ไม่มีน้ำตาหยดไ
A 
หน 
 
ที่ไ
B 
หลโดยไม่มีเห
G#m 
ตุผล
 
แต่เ
C#m 
พราะมันทุกข์มั
F#m 
นทน 
 
เก็บความรู้
B 
สึกที่เธอทำร้
E 
าย
 
วันนี้น้ำตาฉันไ
A 
หล 
 
ริ
B 
นมา 
 
ความ
G#m 
จริงมันแทบจะ
C#m 
ทนไม่ไหว
F#m 
ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ 
 
B 
ธอจะเข้าใจฉัน
E 
ที

 
ก็เพราะความ
A 
รักมันหน่ะดูไม่แฟร์
 
เธอ
B 
ทำเหมือนไม่ดูไม่แล
 
เจ็บตร
G#m 
งนี้ 
 
ตอนที่เป็นตัวแทน
 
คบ
C#m 
กันเหมือนกับไม่ใช่แฟน
 
เธอให้เป็นตัว
F#m 
แทนเหมือน stand in
 
เรียกเราว่าแ
B 
ฟนแต่ไม่ใช่แฟนจริง
 
เธอเริ่มเย็น
E 
ชา 
 
จนเริ่มจะชาชิน
 
ไม่ต้องถามว่าให้ Lose หรือว่าใคร Win  
 

 
และต่อจาก
A 
นี้มันคงจะไม่มี
 
ก็บ
B 
อกเพราะว่าฉันมันไม่ดี
 
แต่ใ
G#m 
จของฉันมันไม่จำ
 
ฉันขอเถอะ
C#m 
เธอมาพูดย้ำมันให้ที
 
ได้แต่
F#m 
บอกให้ตัวเองหน่ะเลิกโง่
 
ให้
B 
ลืมคนชั่วที่ทำร้ายมึงซักที
E 
ก็แค่เรื่องซวยๆ 
 
ที่ต้องเจอมันทั้งปี
 
เพียงเพราะเขาไม่รัก ไม่ใช่ว่าเธอมันไม่ดี  
 

 
ฉันเจ็บหัวใ
A 
จดั่งโดนคม
B 
มีดกรีดกลางหั
G#m 
วใจ
 
ฉัน
C#m 
เจ็บจนแทบเจี
F#m 
ยนตาย.
B 
E 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่มีน้ำตาหยดไหน ที่ไหลโดยไม่มีเหตุผล


แม้นร้อยหยด น้ำตา ที่ข้าหลั่ง
ไร้คนฟัง คนแลไร้ความหมาย
หลั่งเป็นเลือด เชือดอก ถึงความตาย
ถึงตัวตาย ใจยังรัก แม้นเจ้าเมิน

( ดนตรี )

ไอ้คนที่ทิ้งไม่ใช่ไม่รัก ไม่ใช่ว่าเจ็บไม่เป็น
ไอ้ที่ไม่เห็นว่าฉันไม่ร้อง ไม่ใช่ว่าลืมได้แล้ว
ไม่ใช่ไม่รัก แค่อยากให้เธอยิ้มได้กับทางของเธอ
เจ็บปวดเสมอ ไม่ใช่แค่เธอที่ต้องมาทนแบบนี้

น้ำตาฉันไหล
เธอก็คงจะมองว่าฉันมันแกล้งทำ
งั้นเธอช่วยแกล้งจำ
ข้อแก้ตัวของฉันหน่อยได้ไหม.. ว่า

ไม่มีน้ำตาหยดไหน ที่ไหลโดยไม่มีเหตุผล
แต่เพราะมันทุกข์มันทน เก็บความรู้สึกที่เธอทำร้าย
วันนี้น้ำตาฉันไหล รินมา ความจริงมันแทบจะทนไม่ไหว
ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เธอจะเข้าใจฉันที

( ดนตรี )

ถึงจะพูดอะไรออกไป แต่ก็รู้เธอก็คงไม่ฟังหรอก
เธอคงคิดว่าที่ฉันเสียใจ
เป็นกลลวงเพราะต้องการให้เธอปลอบ
แต่ว่าเธอจะรู้บ้างไหม
น้ำตาของฉันมันไหลช่างยากนัก
นอกจากมันจะทนไม่ไหว…
และมันจะไหลให้แค่คนที่มันรัก

น้ำตาฉันไหล
เธอก็คงจะมองว่าฉันมันแกล้งทำ
งั้นเธอช่วยแกล้งจำ
ข้อแก้ตัวของฉันหน่อยได้ไหม.. ว่า

ไม่มีน้ำตาหยดไหน ที่ไหลโดยไม่มีเหตุผล
แต่เพราะมันทุกข์มันทน เก็บความรู้สึกที่เธอทำร้าย
วันนี้น้ำตาฉันไหล รินมา ความจริงมันแทบจะทนไม่ไหว
ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เธอจะเข้าใจฉันที

ก็เพราะความรักมันหน่ะดูไม่แฟร์
เธอทำเหมือนไม่ดูไม่แล
เจ็บตรงนี้ ตอนที่เป็นตัวแทน
คบกันเหมือนกับไม่ใช่แฟน
เธอให้เป็นตัวแทนเหมือน stn in
เรียกเราว่าแฟนแต่ไม่ใช่แฟนจริง
เธอเริ่มเย็นชา จนเริ่มจะชาชิน
ไม่ต้องถามว่าให้ Los หรือว่าใคร Win

และต่อจากนี้มันคงจะไม่มี
ก็บอกเพราะว่าฉันมันไม่ดี
แต่ใจของฉันมันไม่จำ
ฉันขอเถอะเธอมาพูดย้ำมันให้ที
ได้แต่บอกให้ตัวเองหน่ะเลิกโง่
ให้ลืมคนชั่วที่ทำร้ายมึงซักที
ก็แค่เรื่องซวยๆ ที่ต้องเจอมันทั้งปี
เพียงเพราะเขาไม่รัก ไม่ใช่ว่าเธอมันไม่ดี

ฉันเจ็บหัวใจดั่งโดนคมมีดกรีดกลางหัวใจ
ฉันเจ็บจนแทบเจียนตาย..

มิวสิควิดีโอ ไม่มีน้ำตาหยดไหน ที่ไหลโดยไม่มีเหตุผล Legendboy

เพลง ไม่มีน้ำตาหยดไหน ที่ไหลโดยไม่มีเหตุผล
ศิลปิน : Legendboy
Contact for work
098-8891-417
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend