คอร์ดเพลง ซอมทาง เบิ้ล ปทุมราช

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง ซอมทาง เบิ้ล ปทุมราช

คอร์ดเพลง ซอมทาง เบิ้ล ปทุมราช

เพลง :

ศิลปิน : เบิ้ล ปทุมราช

เนื้อร้อง/ทำนอง : เบิ้ล ปทุมราช

คอร์ดทั้งหมด : Em,D,C,G,Am,B7


Tune to Eb
INTRO | Em D | C G D/F# | Em D | C |

Em 
สู้บ่น้อใจ 
 
D 
หวบ่น้อเฮา
 
ความเศ
C 
ร้าความเหงาเข้ามาเ
G 
ยือน
Em 
บ้านที่เคยอยู่ 
 
 
D 
อู่ที่เคยนอน
 
ภาพค
C 
อยหลอกหลอนย้ำเ
Em 
ตือน

Em 
จากมาสองปี 
 
มา
D 
หางานทำ
 
เวรกร
C 
รมกะซ้ำแห่ง
Em 
ซ้อน
 
โรงงานก็ปิดโควิ
D 
ดก็เข้ามา 
 
บุญผ
C 
ลา
 
โอยย.. ยัง
Em 
ฮำฮอน

 
ได้แต่แนมเบิ่ง
C 
ฟ้า 
 
ซอมเบิ่งท
D 
าง
 
เส้นที่เคยย่
G 
าง 
 
จาก
D/F# 
บ้านมาไ
Em 
กล
 
เจ้าสิอยู่จังใ
C 
ด 
 
คึดฮอดแ
B7 
ม่เด้

 
คือสิซอมท
C 
าง 
 
หาลูกห
D 
ล่า
 
ให้คืน
Em 
มา 
 
อยู่บ้านเฮา
 
เฮือนน้อ
C 
ยๆ 
 
หลังเก่
D 
าๆ
 
หม่องที่
Bm 
เจ้านั้นเคยอ
Em 
ยู่กิน

 
น้ำตา
C 
รินอยู่ในห้องเ
D 
ช่า
 
เสียงแม่เ
G 
ว่า 
 
ผ่าน
D/F# 
ลมให้ได้
Em 
ยิน
 
อยากสิ
Am 
คืนเมือสู่ดิน 
 
ถิ่นอี
Bm 
สานบ้านเคย
Em 
อยู่
 
สู้บ่ไ
C 
หวใจเริ่ม
D 
ท้อ
 
แห่งคึด
G 
พ้อ 
 
ใจแ
D/F# 
ห่ง 
 
หด
Em 
หู่
 
อยากให้
Am 
ฮู้ 
 
ว่า
D 
ลูก 
 
ก็ซอ
Em 
มทาง

INSTRU | Em D | C G D/F# | Em D | C |
INSTRU | Em D | C G D/F# | Em D | C D | G |

 
ได้แต่แนมเบิ่ง
C 
ฟ้า 
 
ซอมเบิ่งท
D 
าง
 
เส้นที่เคยย่
G 
าง 
 
จาก
D/F# 
บ้านมาไ
Em 
กล
 
เจ้าสิอยู่จังใ
C 
ด 
 
คึดฮอดแ
B7 
ม่เด้

 
คือสิซอมท
C 
างหาลูกห
D 
ล่า
 
ให้คืน
Em 
มาอยู่บ้านเฮา
 
เฮือนน้อ
C 
ยๆ 
 
หลังเก่
D 
าๆ
 
หม่องที่
Bm 
เจ้านั้นเคยอ
Em 
ยู่กิน

 
น้ำตา
C 
รินอยู่ในห้องเ
D 
ช่า
 
เสียงแม่เ
G 
ว่า 
 
ผ่าน
D/F# 
ลมให้ได้
Em 
ยิน
 
อยากสิ
Am 
คืนเมือสู่ดิน 
 
ถิ่นอี
Bm 
สานบ้านเคย
Em 
อยู่
 
สู้บ่ไ
C 
หวใจเริ่ม
D 
ท้อ
 
แห่งคึด
G 
พ้อ 
 
ใจแ
D/F# 
ห่งหด
Em 
หู่
 
อยากให้
Am 
ฮู้ 
 
ว่า
D 
ลูก 
 
ก็ซอ
Em 
มทาง

 
คือสิซอมท
C 
างหาลูกห
D 
ล่า
 
ให้คืน
Em 
มาอยู่บ้านเฮา
 
เฮือนน้อ
C 
ยๆ 
 
หลังเก่
D 
าๆ
 
หม่องที่
Bm 
เจ้านั้นเคยอ
Em 
ยู่กิน

 
น้ำตา
C 
รินอยู่ในห้องเ
D 
ช่า
 
เสียงแม่เ
G 
ว่า 
 
ผ่าน
D/F# 
ลมให้ได้
Em 
ยิน
 
อยากสิ
Am 
คืนเมือสู่ดิน 
 
ถิ่นอี
Bm 
สานบ้านเคย
Em 
อยู่
 
สู้บ่ไ
C 
หวใจเริ่ม
D 
ท้อ
 
แห่งคึด
G 
พ้อ 
 
ใจแ
D/F# 
ห่งหด
Em 
หู่
 
อยากให้
Am 
ฮู้ 
 
ว่า
D 
ลูก 
 
ก็ซอ
Em 
มทาง

OUTRO | Em D | C G D/F# | Em D | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ซอมทาง


สู้บ่น้อใจ ไหวบ่น้อเฮา
ความเศร้าความเหงาเข้ามาเยือน
บ้านที่เคยอยู่ อู่ที่เคยนอน
ภาพคอยหลอกหลอนย้ำเตือน

จากมาสองปี มาหางานทำ
เวรกรรมกะซ้ำแห่งซ้อน
โรงงานก็ปิดโควิดก็เข้ามา บุญผลา
โอยย.. ยังฮำฮอน

ได้แต่แนมเบิ่งฟ้า ซอมเบิ่งทาง
เส้นที่เคยย่าง จากบ้านมาไกล
เจ้าสิอยู่จังใด คึดฮอดแม่เด้

คือสิซอมทาง หาลูกหล่า
ให้คืนมา อยู่บ้านเฮา
เฮือนน้อยๆ หลังเก่าๆ
หม่องที่เจ้านั้นเคยอยู่กิน
น้ำตารินอยู่ในห้องเช่า
เสียงแม่เว่า ผ่านลมให้ได้ยิน
อยากสิคืนเมือสู่ดิน ถิ่นอีสานบ้านเคยอยู่
สู้บ่ไหวใจเริ่มท้อ
แห่งคึดพ้อ ใจแห่ง หดหู่
อยากให้ฮู้ ว่าลูก ก็ซอมทาง

( ดนตรี )

ได้แต่แนมเบิ่งฟ้า ซอมเบิ่งทาง
เส้นที่เคยย่าง จากบ้านมาไกล
เจ้าสิอยู่จังใด คึดฮอดแม่เด้

คือสิซอมทางหาลูกหล่า
ให้คืนมาอยู่บ้านเฮา
เฮือนน้อยๆ หลังเก่าๆ
หม่องที่เจ้านั้นเคยอยู่กิน
น้ำตารินอยู่ในห้องเช่า
เสียงแม่เว่า ผ่านลมให้ได้ยิน
อยากสิคืนเมือสู่ดิน ถิ่นอีสานบ้านเคยอยู่
สู้บ่ไหวใจเริ่มท้อ
แห่งคึดพ้อ ใจแห่งหดหู่
อยากให้ฮู้ ว่าลูก ก็ซอมทาง

คือสิซอมทางหาลูกหล่า
ให้คืนมาอยู่บ้านเฮา
เฮือนน้อยๆ หลังเก่าๆ
หม่องที่เจ้านั้นเคยอยู่กิน
น้ำตารินอยู่ในห้องเช่า
เสียงแม่เว่า ผ่านลมให้ได้ยิน
อยากสิคืนเมือสู่ดิน ถิ่นอีสานบ้านเคยอยู่
สู้บ่ไหวใจเริ่มท้อ
แห่งคึดพ้อ ใจแห่งหดหู่
อยากให้ฮู้ ว่าลูก ก็ซอมทาง

มิวสิควิดีโอ ซอมทาง เบิ้ล ปทุมราช

เพลง ซอมทาง
ศิลปิน : เบิ้ล ปทุมราช
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend