หน้าแรก » เอฟ วรัญญู » คอร์ดเพลง ปีที่ฉันเหงา – เอฟ วรัญญู

คอร์ดเพลง ปีที่ฉันเหงา – เอฟ วรัญญู

คอร์ดเพลง : ปีที่ฉันเหงา เอฟ วรัญญู

คอร์ดเพลง ปีที่ฉันเหงา - เอฟ วรัญญู

เพลง :

ศิลปิน : เอฟ วรัญญู

เนื้อร้อง/ทำนอง : วรัญญู ชนะสัตย์

คอร์ดทั้งหมด : C,Em,F,G,Am,Dm


INTRO | C | Em | F | G | G |

 
ปีนี้ช่างเงียบเ
หงา 
 
กับคืนที่ไร้
Em 
ดาว
 
มีแต่ความเ
หงา 
 
และความคิด
ถึง
 
ห่วงคนทาง
นั้น 
 
คนที่ฉัน
Em 
รัก
 
อีกไม่นาน
นัก 
 
ฉันจะกลับไ

 
วันที่
Am 
ฟ้าสว่าง 
 
วันที่โ
Em 
ลกสดใส
 
จะห
อบเอาใจดวงนี้ 
 
ไปกอดเ
ธอ

 
เป็นยังไงบ้า
งหนอ 
 
อยู่สบายดีไ
Em 
หม
 
คิดถึงแทบขา
Dm 
ดใจ 
 
อยากกลับไปห
าเธอ
 
แม้ตัวอยู่ทา
งนี้ 
 
แต่ใจไม่เคยห่า
Em 
งเธอ
 
อยากหลบไปชบตั
Dm 
กเธอ.
..
 
คนอยู่ทางนี้คิดถึงบ้า
นจัง 
 
 

 
ยังจำได้ห
ม้าย 
 
วันนี้ปีก่อน
Em 
นั้น
 
ที่เธอกับ
ฉัน 
 
เที่ยวงานส่งตาย
าย
 
เรานั่งแลโน
ราห์ 
 
เธอป้อนหนมลา
Em 
ให้
 
ไม่รู้อีกเมื่อไ
หร่ 
 
จะได้พบเจอ
กัน

 
เสียงหนัง
Am 
ลุงเงียบหาย 
 
เสียงโน
Em 
ราห์เงียบเหงา
 
ปี
นี้งานบุญบ้านเราพันพรื
อมั้ง

 
เป็นยังไงบ้า
งหนอ 
 
อยู่สบายดีไ
Em 
หม
 
คิดถึงแทบขา
Dm 
ดใจ 
 
อยากกลับไปห
าเธอ
 
แม้ตัวอยู่ทา
งนี้ 
 
แต่ใจไม่เคยห่า
Em 
งเธอ
 
อยากหลบไปชบตั
Dm 
กเธอ.
..
 
คนอยู่ทางนี้คิดถึงบ้า
นจัง

INSTRU | Am | Dm | F | G |
INSTRU | C | Em | Dm | G | C |

 
เดือ
Am 
นสิบบ้านเราปีนี้อยากหลบไปแลโนราห์หนังลุง
 
ติดอยู่เมืองก
รุง 
 
หลบบ้านไม่ไ
ด้เลย
 
ทำได้เ
Am 
พียงแค่โทรไปหา 
 
อยากกลับไ
ปกินหนมลา
 
พร้อมห
น้า 
 
เหมือนเ
คย

 
เป็นยังไงบ้า
งหนอ 
 
อยู่สบายดีไ
Em 
หม
 
คิดถึงแทบขา
Dm 
ดใจ 
 
อยากกลับไปห
าเธอ
 
แม้ตัวอยู่ทา
งนี้ 
 
แต่ใจไม่เคยห่า
Em 
งเธอ
 
อยากหลบไปชบตั
Dm 
กเธอ.
.. 
 
คนอยู่ทางนั้น

 
เป็นยังไงบ้า
งหนอ 
 
อยู่สบายดีไ
Em 
หม
 
คิดถึงแทบขา
Dm 
ดใจ 
 
อยากกลับไปห
าเธอ
 
แม้ตัวอยู่ทา
งนี้ 
 
แต่ใจไม่เคยห่า
Em 
งเธอ
 
อยากหลบไปชบตั
Dm 
กเธอ.
..
 
คนอยู่ทางนี้คิดถึงบ้า
 
นจัง

INSTRU | C | Em | Dm | G |

 
คนอยู่ทางนี้อยากหลบบ้า
Fm 
นจัง.. 
 
 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ปีที่ฉันเหงา


ปีนี้ช่างเงียบเหงา กับคืนที่ไร้ดาว
มีแต่ความเหงา และความคิดถึง
ห่วงคนทางนั้น คนที่ฉันรัก
อีกไม่นานนัก ฉันจะกลับไป

วันที่ฟ้าสว่าง วันที่โลกสดใส
จะหอบเอาใจดวงนี้ ไปกอดเธอ

เป็นยังไงบ้างหนอ อยู่สบายดีไหม
คิดถึงแทบขาดใจ อยากกลับไปหาเธอ
แม้ตัวอยู่ทางนี้ แต่ใจไม่เคยห่างเธอ
อยากหลบไปชบตักเธอ…
คนอยู่ทางนี้คิดถึงบ้านจัง

ยังจำได้หม้าย วันนี้ปีก่อนนั้น
ที่เธอกับฉัน เที่ยวงานส่งตายาย
เรานั่งแลโนราห์ เธอป้อนหนมลาให้
ไม่รู้อีกเมื่อไหร่ จะได้พบเจอกัน

เสียงหนังลุงเงียบหาย เสียงโนราห์เงียบเหงา
ปีนี้งานบุญบ้านเราพันพรือมั้ง

เป็นยังไงบ้างหนอ อยู่สบายดีไหม
คิดถึงแทบขาดใจ อยากกลับไปหาเธอ
แม้ตัวอยู่ทางนี้ แต่ใจไม่เคยห่างเธอ
อยากหลบไปชบตักเธอ…
คนอยู่ทางนี้คิดถึงบ้านจัง

( ดนตรี )

เดือนสิบบ้านเราปีนี้อยากหลบไปแลโนราห์หนังลุง
ติดอยู่เมืองกรุง หลบบ้านไม่ได้เลย
ทำได้เพียงแค่โทรไปหา อยากกลับไปกินหนมลา
พร้อมหน้า เหมือนเคย

เป็นยังไงบ้างหนอ อยู่สบายดีไหม
คิดถึงแทบขาดใจ อยากกลับไปหาเธอ
แม้ตัวอยู่ทางนี้ แต่ใจไม่เคยห่างเธอ
อยากหลบไปชบตักเธอ… คนอยู่ทางนั้น

เป็นยังไงบ้างหนอ อยู่สบายดีไหม
คิดถึงแทบขาดใจ อยากกลับไปหาเธอ
แม้ตัวอยู่ทางนี้ แต่ใจไม่เคยห่างเธอ
อยากหลบไปชบตักเธอ…
คนอยู่ทางนี้คิดถึงบ้านจัง

( ดนตรี )

คนอยู่ทางนี้อยากหลบบ้านจัง..

มิวสิควิดีโอ ปีที่ฉันเหงา เอฟ วรัญญู

เพลง ปีที่ฉันเหงา
ศิลปิน : เอฟ วรัญญู
เรียบเรียง พีท โมเดล

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา