คอร์ดเพลง ยามเช้า – Dogdoss

  
Text   

คอร์ดเพลง : ยามเช้า Dogdoss

คอร์ดเพลง ยามเช้า - Dogdoss

เพลง :

ศิลปิน : Dogdoss

เนื้อร้อง/ทำนอง : Kittipob

คอร์ดทั้งหมด : G,Em,C,D,Am,Bm


INTRO | G | Em | C D | G |
INTRO | C D | Bm Em | Am D | G | D |

 
G 
ามเช้าหมู่
Em 
นกเริ่มร้องบรรเลง
 
C 
สงอาทิตย์สะท้
D 
อนกลบเงาของดว
G 
งจันทร์
 
C 
วาม
D 
รักย้ำเ
Bm 
ตือนใจ
Em 
ฉัน
 
ให้ทุ
Am 
กวันเฝ้า
D 
คิดถึงเพีย
G 
งเธอ 
 
 
D 

 
G 
อกไม้ที
Em 
่เคยให้เธอวันก่อน
 
ช่างห
C 
อมละมุนจน
D 
ทำให้ใจเธอไห
G 
วหวั่น
 
C 
อย
D 
ยิ้มของ
Bm 
เธอวัน
Em 
นั้น
 
ฉัน
Am 
ยังจำเส
D 
มอไม่เคยลบเลือ
G 
นไป

Em 
ฉันนั่งมองจนสุด
Bm 
ฟ้าไกล
 
C 
านเท่าไ
D 
รใยเธอไม่กลั
G 
บมา
C 
วันที่เปลี่ยน
D 
ผัน 
 
อาจเพียง
Bm 
กลบรอยน้ำ
Em 
ตา
 
ไม่อาจเปลี่ย
Am 
นใจ 
 
ที่เ
Em 
ก็บเอาไว้ให้เพีย
G 
งเธอ

INSTRU | Em | Bm | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |
INSTRU | Em | Bm | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G | G |

Em 
ฉันนั่งมองจนสุด
Bm 
ฟ้าไกล
 
C 
านเท่าไ
D 
รใยเธอไม่กลั
G 
บมา
C 
วันที่เปลี่ยน
D 
ผัน 
 
อาจเพียง
Bm 
กลบรอยน้ำ
Em 
ตา
 
ไม่อาจเปลี่ย
Am 
นใจ 
 
ที่เ
Em 
ก็บเอาไว้ให้เพีย
G 
งเธอ

Em 
ฉันนั่งมองจนสุด
Bm 
ฟ้าไกล
 
C 
านเท่าไ
D 
รใยเธอไม่กลั
G 
บมา
C 
วันที่เปลี่ยน
D 
ผัน 
 
อาจเพียง
Bm 
กลบรอยน้ำ
Em 
ตา
 
ไม่อาจเปลี่ย
Am 
นใจ 
 
ที่เ
Em 
ก็บเอาไว้ให้เพีย
G 
งเธอ 
 
 
D 

 
G 
ามเช้าหมู่
Em 
นกเริ่มร้องบรรเลง
 
C 
สงอาทิตย์สะท้
D 
อนกลบเงาของดว
G 
งจันทร์
 
G 
วามรักย้ำ
Bm 
เตือนใจ
Em 
ฉัน
 
ให้ทุ
Am 
กวัน 
 
เฝ้า
D 
คิดถึงเพียง..เ
G 
ธอ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ยามเช้า


ยามเช้าหมู่นกเริ่มร้องบรรเลง
แสงอาทิตย์สะท้อนกลบเงาของดวงจันทร์
ความรักย้ำเตือนใจฉัน
ให้ทุกวันเฝ้าคิดถึงเพียงเธอ

ดอกไม้ที่เคยให้เธอวันก่อน
ช่างหอมละมุนจนทำให้ใจเธอไหวหวั่น
รอยยิ้มของเธอวันนั้น
ฉันยังจำเสมอไม่เคยลบเลือนไป

ฉันนั่งมองจนสุดฟ้าไกล
นานเท่าไรใยเธอไม่กลับมา
วันที่เปลี่ยนผันอาจเพียงกลบรอยน้ำตา
ไม่อาจเปลี่ยนใจที่เก็บเอาไว้ให้เพียงเธอ

ฉันนั่งมองจนสุดฟ้าไกล
นานเท่าไรใยเธอไม่กลับมา
วันที่เปลี่ยนผันอาจเพียงกลบรอยน้ำตา
ไม่อาจเปลี่ยนใจที่เก็บเอาไว้ให้เพียงเธอ

ฉันนั่งมองจนสุดฟ้าไกล
นานเท่าไรใยเธอไม่กลับมา
วันที่เปลี่ยนผันอาจเพียงกลบรอยน้ำตา
ไม่อาจเปลี่ยนใจที่เก็บเอาไว้ให้เพียงเธอ

ยามเช้าหมู่นกเริ่มร้องบรรเลง
แสงอาทิตย์สะท้อนกลบเงาของดวงจันทร์
ความรักย้ำเตือนใจฉัน
ให้ทุกวันเฝ้าคิดถึงเพียงเธอ

มิวสิควิดีโอ ยามเช้า Dogdoss

เพลง ยามเช้า
ศิลปิน : Dogdoss
Produced : Kittipob
Saxophone : Richterbron
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend