หน้าแรก » เต้ย รังสิมันตุ์ » คอร์ดเพลง ห่วงเจ้า สาวรถแห่ – เต้ย รังสิมันตุ์

คอร์ดเพลง ห่วงเจ้า สาวรถแห่ – เต้ย รังสิมันตุ์

คอร์ดเพลง : ห่วงเจ้า สาวรถแห่ เต้ย รังสิมันตุ์

คอร์ดเพลง ห่วงเจ้า สาวรถแห่ - เต้ย รังสิมันตุ์

เพลง :

ศิลปิน : เต้ย รังสิมันตุ์

เนื้อร้อง/ทำนอง : คอม คำเตย

คอร์ดทั้งหมด : Eb,Bb,Ab,Gm,Fm,Cm


INTRO | Eb | Eb | Eb | Bb |
INTRO | Ab | Gm | Fm | Bb | Bb |

 
กระโดดเด้าเป้า
Eb 
สั่นบ่สนผู่ใด๋สิว่ายั
Cm 
งไง
 
โตข้อยบ่แ
Eb 
คร์สิเด้าทางซ้ายและเด้าทา
Bb 
งขวา
 
สิเด้าข้าง
Eb 
หน้าสิเด้งข้างหลัง 
 
บ่
Cm 
สนผู้ใด๋สิว่า
 
ก็แค่ผู้
Ab 
ข้า 
 
ได้
Bb 
ม่วนแล้วก็สุ
Eb 
ขใจ

 
อยากบอกคน
Ab 
งาม.
Bb 
.. 
 
ให้ระวังแหน่เด้อน้อ
Eb 
งหล่า
Cm 
 
อย่าได้เต้น อ้า
Ab 
ขา อ้าแขน ตีลัง
Bb 
กา 
 
หรือว่าสิเด้า
Eb 
ถนน
 
อ้ายบ่ได้มา
Ab 
ด่า.
Bb 
.. 
 
เพียงแต่ว่าสงสารห
Gm 
น้ามน
Cm 
 
อยากให้น้องหล่าทุ
Ab 
กคน 
 
ค่อยเด้งค่อย
Bb 
เด้า
 
คนเฮาก็ม่วนคื
Eb 
อกัน 
 
 
Bb 

 
อ้ายก็ยอ
Eb 
มรับว่าอ้ายนั้นเบิ่งเวลาเจ้
Cm 
าเต้น
 
80 เปอร์เ
Eb 
ซ็นต์ของพวกผู้ชาย 
 
นั่นคืออ่า
Bb 
นกิน
 
อยากให้น้อง
Eb 
นางคึดหลายๆ 
 
อันข้า
Cm 
งในบ่แม่นก้อนหิน
 
ค่อยเด้าค่อย
Ab 
ดิ้น 
 
บ่ต
Bb 
ายดอกเด้อค
Eb 
นงาม

 
อยากบอกคน
Ab 
งาม.
Bb 
.. 
 
ให้ระวังแหน่เด้อน้อ
Eb 
งหล่า
Cm 
 
อย่าได้เต้น อ้า
Ab 
ขา อ้าแขน ตีลัง
Bb 
กา 
 
หรือว่าสิเด้า
Eb 
ถนน
 
อ้ายบ่ได้มา
Ab 
ด่า.
Bb 
.. 
 
เพียงแต่ว่าสงสารห
Gm 
น้ามน
Cm 
 
อยากให้น้องหล่าทุ
Ab 
กคน 
 
ค่อยเด้งค่อย
Bb 
เด้า
 
คนเฮาก็ม่วนคื
Eb 
อกัน

INSTRU | Eb | Eb | Eb | Bb |
INSTRU | Fm | Gm | Ab | Bb | Bb |
INSTRU | Ab | Gm | Fm | Bb | Bb |

 
อยากบอกคน
Ab 
งาม.
Bb 
.. 
 
ให้ระวังแหน่เด้อน้อ
Eb 
งหล่า
Cm 
 
อย่าได้เต้น อ้า
Ab 
ขา อ้าแขน ตีลัง
Bb 
กา 
 
หรือว่าสิเด้า
Eb 
ถนน
 
อ้ายบ่ได้มา
Ab 
ด่า.
Bb 
.. 
 
เพียงแต่ว่าสงสารห
Gm 
น้ามน
Cm 
 
อยากให้น้องหล่าทุ
Ab 
กคน 
 
ค่อยเด้งค่อย
Bb 
เด้า
 
คนเฮาก็ม่วนคื
Eb 
อกัน

 
อยากบอกคน
Ab 
งาม.
Bb 
.. 
 
ให้ระวังแหน่เด้อน้อ
Eb 
งหล่า
Cm 
 
อย่าได้เต้น อ้า
Ab 
ขา อ้าแขน ตีลัง
Bb 
กา 
 
หรือว่าสิเด้า
Eb 
ถนน
 
อ้ายบ่ได้มา
Ab 
ด่า.
Bb 
.. 
 
เพียงแต่ว่าสงสารห
Gm 
น้ามน
Cm 
 
อยากให้น้องหล่าทุ
Ab 
กคน 
 
ค่อยเด้งค่อย
Bb 
เด้า
 
คนเฮาก็ม่วนคื
Eb 
อกัน

 
อยากให้น้องหล่าทุก
Ab 
คน 
 
ค่อยเด้งค่อย
Bb 
เด้า
 
คนเฮาก็ม่วนคื
Eb 
อกัน

OUTRO | Eb | Eb | Eb | Bb |
OUTRO | Ab | Gm | Fm | Bb | Bb | Eb |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ห่วงเจ้า สาวรถแห่


กระโดดเด้าเป้าสั่นบ่สนผู่ใด๋สิว่ายังไง
โตข้อยบ่แคร์สิเด้าทางซ้ายและเด้าทางขวา
สิเด้าข้างหน้าสิเด้งข้างหลัง บ่สนผู้ใด๋สิว่า
ก็แค่ผู้ข้า ได้ม่วนแล้วก็สุขใจ

อยากบอกคนงาม… ให้ระวังแหน่เด้อน้องหล่า
อย่าได้เต้น อ้าขา อ้าแขน ตีลังกา หรือว่าสิเด้าถนน
อ้ายบ่ได้มาด่า… เพียงแต่ว่าสงสารหน้ามน
อยากให้น้องหล่าทุกคน ค่อยเด้งค่อยเด้า
คนเฮาก็ม่วนคือกัน

อ้ายก็ยอมรับว่าอ้ายนั้นเบิ่งเวลาเจ้าเต้น
80 เปอร์เซ็นต์ของพวกผู้ชาย นั่นคืออ่านกิน
อยากให้น้องนางคึดหลายๆ อันข้างในบ่แม่นก้อนหิน
ค่อยเด้าค่อยดิ้น บ่ตายดอกเด้อคนงาม

อยากบอกคนงาม… ให้ระวังแหน่เด้อน้องหล่า
อย่าได้เต้น อ้าขา อ้าแขน ตีลังกา หรือว่าสิเด้าถนน
อ้ายบ่ได้มาด่า… เพียงแต่ว่าสงสารหน้ามน
อยากให้น้องหล่าทุกคน ค่อยเด้งค่อยเด้า
คนเฮาก็ม่วนคือกัน

( ดนตรี )

อยากบอกคนงาม… ให้ระวังแหน่เด้อน้องหล่า
อย่าได้เต้น อ้าขา อ้าแขน ตีลังกา หรือว่าสิเด้าถนน
อ้ายบ่ได้มาด่า… เพียงแต่ว่าสงสารหน้ามน
อยากให้น้องหล่าทุกคน ค่อยเด้งค่อยเด้า
คนเฮาก็ม่วนคือกัน

อยากบอกคนงาม… ให้ระวังแหน่เด้อน้องหล่า
อย่าได้เต้น อ้าขา อ้าแขน ตีลังกา หรือว่าสิเด้าถนน
อ้ายบ่ได้มาด่า… เพียงแต่ว่าสงสารหน้ามน
อยากให้น้องหล่าทุกคน ค่อยเด้งค่อยเด้า
คนเฮาก็ม่วนคือกัน

อยากให้น้องหล่าทุกคน ค่อยเด้งค่อยเด้า
คนเฮาก็ม่วนคือกัน

มิวสิควิดีโอ ห่วงเจ้า สาวรถแห่ เต้ย รังสิมันตุ์

เพลง ห่วงเจ้า สาวรถแห่
ศิลปิน : เต้ย รังสิมันตุ์
เรียบเรียง : อ.วิทย์ เด็กบ้านนอก
ติดต่องานแสดง 089-4283640
081-3212344, 081-7111059

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา