คอร์ดเพลง วันนี้ในอดีต JODAI

  
Text   
คอร์ดเพลง วันนี้ในอดีต JODAI

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : JODAI
เนื้อร้อง/ทำนอง : JODAI
คอร์ด : Cmaj7,F,G,Dm7


 
มี
Cmaj7 
แจ้งเตือน 
 
ว่าวัน
F 
นี้วันที่เท่าไหร่
 
ว่าวัน
Dm7 
นี้เราอยู่ที่ใด 
 
ทำอะไ
G 
รด้วยกันมากมาย

 
มี
Cmaj7 
รูปเธอ 
 
กำลังเผ
F 
ลอแล้วฉันก็ถ่าย
 
รูปที่
Dm7 
เธอส่งยิ้มมาให้ 
 
กับข้อค
G 
วามที่เขียนเอาไว้

 
อยู่ดีๆ
F 
น้ำ..ตา 
 
มันก็
Em 
ไหล..
Am 
มา
 
(cause i miss you girl)
 
Dm7 
พอคิดถึงเรื่องราววันนั้น
 
มันก็เริ่มชัดเจนอีกครั้ง ว่าสุดท้
G 
าย

 
ต่อให้เว
C 
ลาผ่านไป 
 
แต่เธอไม่เ
F 
คยจางหาย
 
มีพื้นที่ของ
Am 
เธออยู่ใน
Em 
ใจ 
 
แต่
F 
ตัวไม่ได้อยู่ตรง
G 
นี้

 
กอดเธอไม่
C 
ได้อีกแล้ว 
 
จูบเธอไม่
F 
ได้อีกแล้ว
 
เรารักกันไม่
Am 
ได้ 
 
อีก
Em 
แล้ว
 
ทำไ
F 
ด้แค่เพียงอย่างเ
G 
ดียว 
 
ได้แค่คิด
C 
ถึงเธอ

Cmaj7 
เหลือเพียง 
 
แค่ความ
F 
รักที่มันว่างเปล่า
 
ความทรง
Dm7 
จำในวันเก่าๆ 
 
วันที่เ
G 
รามีกันและกัน

 
อยู่ดีๆ
F 
น้ำ..ตา 
 
มันก็
Em 
ไหล..
Am 
มา
 
(cause i miss you girl)
 
Dm7 
พอคิดถึงเรื่องราววันนั้น
 
มันก็เริ่มชัดเจนอีกครั้ง ว่าสุดท้
G 
าย

 
ต่อให้เว
C 
ลาผ่านไป 
 
แต่เธอไม่เ
F 
คยจางหาย
 
มีพื้นที่ของ
Am 
เธออยู่ใน
Em 
ใจ 
 
แต่
F 
ตัวไม่ได้อยู่ตรง
G 
นี้

 
กอดเธอไม่
C 
ได้อีกแล้ว 
 
จูบเธอไม่
F 
ได้อีกแล้ว
 
เรารักกันไม่
Am 
ได้ 
 
อีก
Em 
แล้ว
 
ทำไ
F 
ด้แค่เพียงอย่างเ
G 
ดียว 
 
ได้แค่คิดถึงเธอ

INSTRU | F G | C Am | F | G |

 
ต่อให้เว
C 
ลาผ่านไป 
 
แต่เธอไม่เ
F 
คยจางหาย
 
มีพื้นที่ของ
Am 
เธออยู่ใน
Em 
ใจ 
 
แต่
F 
ตัวไม่ได้อยู่ตรง
G 
นี้

 
กอดเธอไม่
C 
ได้อีกแล้ว 
 
จูบเธอไม่
F 
ได้อีกแล้ว
 
เรารักกันไม่
Am 
ได้ 
 
อีก
Em 
แล้ว
 
ทำไ
F 
ด้แค่เพียงอย่างเ
G 
ดียว 
 
ได้แค่คิดถึงเธอ

 
ต่อให้เว
C 
ลาผ่านไป 
 
แต่เธอไม่เ
F 
คยจางหาย
 
มีพื้นที่ของ
Am 
เธออยู่ใน
Em 
ใจ 
 
แต่
F 
ตัวไม่ได้อยู่ตรง
G 
นี้

 
กอดเธอไม่
C 
ได้อีกแล้ว 
 
จูบเธอไม่
F 
ได้อีกแล้ว
 
เรารักกันไม่
Am 
ได้ 
 
อีก
Em 
แล้ว
 
ทำไ
F 
ด้แค่เพียงอย่างเ
G 
ดียว 
 
ได้แค่คิดถึงเธอ

 
ต่อให้เว
C 
ลาผ่านไป 
 
แต่เธอไม่เ
F 
คยจางหาย
 
มีพื้นที่ของ
Am 
เธออยู่ใน
Em 
ใจ 
 
แต่
F 
ตัวไม่ได้อยู่ตรง
G 
นี้

 
กอดเธอไม่
C 
ได้อีกแล้ว 
 
จูบเธอไม่
F 
ได้อีกแล้ว
 
เรารักกันไม่
Am 
ได้ 
 
อีก
Em 
แล้ว
 
ทำไ
F 
ด้แค่เพียงอย่างเ
G 
ดียว 
 
ได้แค่คิดถึงเธอ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง วันนี้ในอดีต


มีแจ้งเตือน ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่
ว่าวันนี้เราอยู่ที่ใด ทำอะไรด้วยกันมากมาย

มีรูปเธอ กำลังเผลอแล้วฉันก็ถ่าย
รูปที่เธอส่งยิ้มมาให้ กับข้อความที่เขียนเอาไว้

อยู่ดีๆ น้ำตา มันก็ไหลมา
(cause i miss you girl)
พอคิดถึงเรื่องราววันนั้น
มันก็เริ่มชัดเจนอีกครั้ง ว่าสุดท้าย

ต่อให้เวลาผ่านไป แต่เธอไม่เคยจางหาย
มีพื้นที่ของเธออยู่ในใจ แต่ตัวไม่ได้อยู่ตรงนี้

กอดเธอไม่ได้อีกแล้ว จูบเธอไม่ได้อีกแล้ว
เรารักกันไม่ได้อีกแล้ว
ทำได้แค่เพียงอย่างเดียว ได้แค่คิดถึงเธอ

เหลือเพียง แค่ความรักที่มันว่างเปล่า
ความทรงจำในวันเก่าๆ วันที่เรามีกันและกัน

อยู่ดีๆ น้ำตา มันก็ไหลมา
(cause i miss you girl)
พอคิดถึงเรื่องราววันนั้น
มันก็เริ่มชัดเจนอีกครั้ง ว่าสุดท้าย

ต่อให้เวลาผ่านไป แต่เธอไม่เคยจางหาย
มีพื้นที่ของเธออยู่ในใจ แต่ตัวไม่ได้อยู่ตรงนี้

กอดเธอไม่ได้อีกแล้ว จูบเธอไม่ได้อีกแล้ว
เรารักกันไม่ได้ อีกแล้ว
ทำได้แค่เพียงอย่างเดียว ได้แค่คิดถึงเธอ

( ดนตรี )

ต่อให้เวลาผ่านไป แต่เธอไม่เคยจางหาย
มีพื้นที่ของเธออยู่ในใจ แต่ตัวไม่ได้อยู่ตรงนี้

กอดเธอไม่ได้อีกแล้ว จูบเธอไม่ได้อีกแล้ว
เรารักกันไม่ได้ อีกแล้ว
ทำได้แค่เพียงอย่างเดียว ได้แค่คิดถึงเธอ

ต่อให้เวลาผ่านไป แต่เธอไม่เคยจางหาย
มีพื้นที่ของเธออยู่ในใจ แต่ตัวไม่ได้อยู่ตรงนี้

กอดเธอไม่ได้อีกแล้ว จูบเธอไม่ได้อีกแล้ว
เรารักกันไม่ได้ อีกแล้ว
ทำได้แค่เพียงอย่างเดียว ได้แค่คิดถึงเธอ

ต่อให้เวลาผ่านไป แต่เธอไม่เคยจางหาย
มีพื้นที่ของเธออยู่ในใจ แต่ตัวไม่ได้อยู่ตรงนี้

กอดเธอไม่ได้อีกแล้ว จูบเธอไม่ได้อีกแล้ว
เรารักกันไม่ได้ อีกแล้ว
ทำได้แค่เพียงอย่างเดียว ได้แค่คิดถึงเธอ

มิวสิควิดีโอ วันนี้ในอดีต JODAI

เพลง : วันนี้ในอดีต
ศิลปิน : JODAI
เรียบเรียง : JODAI
ติดต่องานแสดง : 089-8827018, 062-6122122
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend