คอร์ดเพลง ขึ้นเขาลงเล วงเนคไท

  
Text   
คอร์ดเพลง ขึ้นเขาลงเล ศิลปิน วงเนคไท คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Em F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

 
แอบรักน้อง
Am 
สาว 
 
เด็กใ
G 
ต้ตัวดำม่อท่อ
 
รักจ
F 
ริงพี่ไม่บ้า
G 
ยอ 
 
เชื่อใจ
C 
ได้
 
ขึ้นชื่อว่าเป็นเ
Am 
ด็กใต้ 
 
มาตรฐ
G 
านผ่านจริงไม่ทิ้งใคร
 
และน้
F 
องสาว 
 
จะรับรักบ่
G 
าวหม้าย

 
แล้ว
F 
พี่จะพาน้องไปขึ้นเ
G 
ขาลงเล
 
พา
Em 
น้องไปผูกเปล 
 
นอนใ
Am 
ต้ต้นพร้าว
 
และน้องส
F 
าว 
 
จะรับรักบ่
G 
าวหม้าย

 
เด็กใต้รักจ
F 
ริง 
 
ไม่คิดทอด
G 
ทิ้งให้ใคร
 
ต้องเสีย
Em 
ใจต้องเสียน้ำตา 
 
แล้ว
Am 
นั่งร้องไห้
 
แล้วเ
F 
ธอต้องการมันมั้งห
G 
ม้าย
 
ความรัก
C 
ดีๆ 
 
จากใจของเด็ก
E7 
ใต้
 
เด็กใต้รักจ
F 
ริง 
 
มันไม่คิดทำเ
G 
ธอเสียใจ
 
จะไม่
Em 
ทำให้เธอร้อง
Am 
ให้
 
แล้วเ
F 
ธอกล้าบอกพ่อห
G 
ม้าย
 
แล้วเ
F 
ธอกล้าบอกแม่ห
G 
ม้าย
 
ว่าพี่จะไป
C 
ขอเป็นแฟน

INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | F | G | C | C |
INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | F | G | C | C |

 
แล้ว
F 
พี่จะพาน้องไปขึ้นเ
G 
ขาลงเล
 
พา
Em 
น้องไปผูกเปล 
 
นอนใ
Am 
ต้ต้นพร้าว
 
และน้องส
F 
าว 
 
จะรับรักบ่
G 
าวหม้าย 
 
 
E7 

 
เด็กใต้รักจ
F 
ริง 
 
ไม่คิดทอด
G 
ทิ้งให้ใคร
 
ต้องเสีย
Em 
ใจต้องเสียน้ำตา 
 
แล้ว
Am 
นั่งร้องไห้
 
แล้วเ
F 
ธอต้องการมันมั้งห
G 
ม้าย
 
ความรัก
C 
ดีๆ 
 
จากใจของเด็ก
E7 
ใต้
 
เด็กใต้รักจ
F 
ริง 
 
มันไม่คิดทำเ
G 
ธอเสียใจ
 
จะไม่
Em 
ทำให้เธอร้อง
Am 
ให้
 
แล้วเ
F 
ธอกล้าบอกพ่อห
G 
ม้าย
 
แล้วเ
F 
ธอกล้าบอกแม่ห
G 
ม้าย
 
ว่าพี่จะไป
C 
ขอเป็นแฟน 
 
 
Em 

 
เด็กใต้รักจ
F 
ริง 
 
ไม่คิดทอด
G 
ทิ้งให้ใคร
 
ต้องเสีย
Em 
ใจต้องเสียน้ำตา 
 
แล้ว
Am 
นั่งร้องไห้
 
แล้วเ
F 
ธอต้องการมันมั้งห
G 
ม้าย
 
ความรัก
C 
ดีๆ 
 
จากใจของเด็ก
E7 
ใต้
 
เด็กใต้รักจ
F 
ริง 
 
มันไม่คิดทำเ
G 
ธอเสียใจ
 
จะไม่
Em 
ทำให้เธอร้อง
Am 
ให้
 
แล้วเ
F 
ธอกล้าบอกพ่อห
G 
ม้าย
 
แล้วเ
F 
ธอกล้าบอกแม่ห
G 
ม้าย
 
ว่าเด็กใต้หนะ
C 
มันรักจริง.. 
 
 
Em 

OUTRO | F | G | Em | Am |
OUTRO | F | G | C | C |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ขึ้นเขาลงเล


แอบรักน้องสาว เด็กใต้ตัวดำม่อท่อ
รักจริงพี่ไม่บ้ายอ เชื่อใจได้
ขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กใต้ มาตรฐานผ่านจริงไม่ทิ้งใคร
และน้องสาว จะรับรักบ่าวหม้าย

แล้วพี่จะพาน้องไปขึ้นเขาลงเล
พาน้องไปผูกเปล นอนใต้ต้นพร้าว
และน้องสาว จะรับรักบ่าวหม้าย

เด็กใต้รักจริง ไม่คิดทอดทิ้งให้ใคร
ต้องเสียใจต้องเสียน้ำตา แล้วนั่งร้องไห้
แล้วเธอต้องการมันมั้งหม้าย
ความรักดีๆ จากใจของเด็กใต้
เด็กใต้รักจริง มันไม่คิดทำเธอเสียใจ
จะไม่ทำให้เธอร้องให้
แล้วเธอกล้าบอกพ่อหม้าย
แล้วเธอกล้าบอกแม่หม้าย
ว่าพี่จะไปขอเป็นแฟน

( ดนตรี )

แล้วพี่จะพาน้องไปขึ้นเขาลงเล
พาน้องไปผูกเปล นอนใต้ต้นพร้าว
และน้องสาว จะรับรักบ่าวหม้าย

เด็กใต้รักจริง ไม่คิดทอดทิ้งให้ใคร
ต้องเสียใจต้องเสียน้ำตา แล้วนั่งร้องไห้
แล้วเธอต้องการมันมั้งหม้าย
ความรักดีๆ จากใจของเด็กใต้
เด็กใต้รักจริง มันไม่คิดทำเธอเสียใจ
จะไม่ทำให้เธอร้องให้
แล้วเธอกล้าบอกพ่อหม้าย
แล้วเธอกล้าบอกแม่หม้าย
ว่าพี่จะไปขอเป็นแฟน

เด็กใต้รักจริง ไม่คิดทอดทิ้งให้ใคร
ต้องเสียใจต้องเสียน้ำตา แล้วนั่งร้องไห้
แล้วเธอต้องการมันมั้งหม้าย
ความรักดีๆ จากใจของเด็กใต้
เด็กใต้รักจริง มันไม่คิดทำเธอเสียใจ
จะไม่ทำให้เธอร้องให้
แล้วเธอกล้าบอกพ่อหม้าย
แล้วเธอกล้าบอกแม่หม้าย
ว่าเด็กใต้หนะมันรักจริง..

มิวสิควิดีโอ ขึ้นเขาลงเล วงเนคไท

เพลง : ขึ้นเขาลงเล (คอร์ด)
ศิลปิน : วงเนคไท
เนื้อร้อง/ทำนอง : ทาม เนคไท
เรียบเรียง : Seatwo studio / x seatwo
Mixed & Master : อ.สัญญา อิทธิสัน
คอร์ดเพลง ขึ้นเขาลงเล วงเนคไท
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend