คอร์ดเพลง ไพลิน บอล ชินาใส feat. อ๊อฟ สงกรานต์

  
Text   


 
ไม่มีคำแ
Bb 
ก้ตัว 
 
กับคนที่ชั่วอย่า
F 
งฉัน
 
ถูกแล้วที่เธอ
Gm 
ทิ้งกัน 
 
เพราะฉันทำเธอต้องเสี
Eb 
ยใจ
 
มันไม่มีคำแ
Bb 
ก้ตัว 
 
กับคนที่ทำให้เธอหมดค
F 
วามไว้ใจ
 
สำนึกใน
Eb 
วันที่สายไป.. 
 
 
Ebm 
Cm 
คงไม่มีความห
F 
มาย 
 
สุดท้ายต้องใ
Bb 
ช้กรรม

INSTRU | Bb | F | Gm | Eb F |

Bb 
  สำนึกได้ในวันนี้ 
 
 
F 
  รู้ตัวดีว่ามันสายไป
Gm 
  ความผิดฉันเองไม่โทษใคร 
 
 
Eb 
ที่ทำให้เธอมีน้ำตา
Bb 
  เพิ่งเข้าใจในวันไม่
F 
มีเธอ 
 
ขอโทษเธอที่ผิดสัญญา
Gm 
  หลอกเธอตลอดมา 
 
สุด
Eb 
ท้ายเธอจาก
F 
ลาฉันจึงได้เข้
Bb 
าใจ 
 
 
F 

 
มีแต่ผิด
Cm 
หวังที่ทำร้ายเธอ
 
ฉันอยากกอด
Dm 
เธอและขอโทษที่
Gm 
ผ่านมา
 
แต่ตอน
Eb 
นี้คงไม่มีเวลา 
 
หมดปัญญาจะ
F 
รั้งเธอ

 
ไม่มีคำแ
Bb 
ก้ตัว 
 
กับคนที่ชั่วอย่า
F 
งฉัน
 
ถูกแล้วที่เธอ
Gm 
ทิ้งกัน 
 
เพราะฉันทำเธอต้องเสี
Eb 
ยใจ
 
มันไม่มีคำแ
Bb 
ก้ตัว 
 
กับคนที่ทำให้เธอหมดค
F 
วามไว้ใจ
 
สำนึกใน
Eb 
วันที่สายไป.. 
 
 
Ebm 
 
มัน
Cm 
คงไม่มีความห
F 
มาย 
 
สุดท้ายต้องใช้กรรม

INSTRU | Gm | Eb | Gm | F |
INSTRU | Bb | F | Gm | Eb |
INSTRU | Bb | F | Eb Ebm | Cm F |

 
มีแต่ผิด
Cm 
หวังที่ทำร้ายเธอ
 
ฉันอยากกอด
Dm 
เธอและขอโทษที่
Gm 
ผ่านมา
 
แต่ตอน
Eb 
นี้คงไม่มีเวลา 
 
หมดปัญญาจะ
F 
รั้งเธอ

 
ไม่มีคำแ
Bb 
ก้ตัว 
 
กับคนที่ชั่วอย่า
F 
งฉัน
 
ถูกแล้วที่เธอ
Gm 
ทิ้งกัน 
 
เพราะฉันทำเธอต้องเสี
Eb 
ยใจ
 
มันไม่มีคำแ
Bb 
ก้ตัว 
 
กับคนที่ทำให้เธอหมดค
F 
วามไว้ใจ
 
สำนึกใน
Eb 
วันที่สายไป.. 
 
 
Ebm 
 
มัน
Cm 
คงไม่มีความห
F 
มาย 
 
สุดท้ายต้องใ
Bb 
ช้กรรม

 
ไม่มีคำแ
Bb 
ก้ตัว 
 
กับคนที่ชั่วอย่า
F 
งฉัน
 
ถูกแล้วที่เธอ
Gm 
ทิ้งกัน 
 
เพราะฉันทำเธอต้องเสี
Eb 
ยใจ
 
มันไม่มีคำแ
Bb 
ก้ตัว 
 
กับคนที่ทำให้เธอหมดค
F 
วามไว้ใจ
 
สำนึกใน
Eb 
วันที่สาย.. 
 
 
Ebm 
 
มัน
Cm 
คงไม่มีความห
F 
มาย.. 
 
สุดท้ายต้องใ
Bb 
ช้กรรม


ไม่มีคำแก้ตัว กับคนที่ชั่วอย่างฉัน
ถูกแล้วที่เธอทิ้งกัน เพราะฉันทำเธอต้องเสียใจ
ไม่มีคำแก้ตัว กับคนที่ทำให้เธอหมดความไว้ใจ
สำนึกในวันที่สายไป..
คงไม่มีความหมาย สุดท้ายต้องใช้กรรม

ดนตรี

สำนึกได้ในวันนี้ รู้ตัวดีว่ามันสายไป
ความผิดฉันเองไม่โทษใคร ที่ทำให้เธอมีน้ำตา
เพิ่งเข้าใจในวันไม่มีเธอ ขอโทษเธอที่ผิดสัญญา
หลอกเธอตลอดมา สุดท้ายเธอจากลาฉันจึงได้เข้าใจ

มีแต่ผิดหวังที่ทำร้ายเธอ
ฉันอยากกอดเธอและขอโทษที่ผ่านมา
แต่ตอนนี้คงไม่มีเวลา หมดปัญญาจะรั้งเธอ

ไม่มีคำแก้ตัว กับคนที่ชั่วอย่างฉัน
ถูกแล้วที่เธอทิ้งกัน เพราะฉันทำเธอต้องเสียใจ
มันไม่มีคำแก้ตัว กับคนที่ทำให้เธอหมดความไว้ใจ
สำนึกในวันที่สายไป..
มันคงไม่มีความหมาย สุดท้ายต้องใช้กรรม

ดนตรี

มีแต่ผิดหวังที่ทำร้ายเธอ
ฉันอยากกอดเธอและขอโทษที่ผ่านมา
แต่ตอนนี้คงไม่มีเวลา หมดปัญญาจะรั้งเธอ

ไม่มีคำแก้ตัว กับคนที่ชั่วอย่างฉัน
ถูกแล้วที่เธอทิ้งกัน เพราะฉันทำเธอต้องเสียใจ
มันไม่มีคำแก้ตัว กับคนที่ทำให้เธอหมดความไว้ใจ
สำนึกในวันที่สายไป..
มันคงไม่มีความหมาย สุดท้ายต้องใช้กรรม

ไม่มีคำแก้ตัว กับคนที่ชั่วอย่างฉัน
ถูกแล้วที่เธอทิ้งกัน เพราะฉันทำเธอต้องเสียใจ
มันไม่มีคำแก้ตัว กับคนที่ทำให้เธอหมดความไว้ใจ
สำนึกในวันที่สายไป..
มันคงไม่มีความหมาย.. สุดท้ายต้องใช้กรรม

มิวสิควิดีโอ ไพลิน บอล ชินาใส feat. อ๊อฟ สงกรานต์

เพลง : ไพลิน
ศิลปิน : บอล ชินาใส feat. อ๊อฟ สงกรานต์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ดิว พีรพล
เรียบเรียง : Soravit Thitipawat (OatZH)
ติดต่องานศิลปิน :
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend