คอร์ดเพลง ใครจะเข้าใจ – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

  
Text   

คอร์ดเพลง : ใครจะเข้าใจ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง ใครจะเข้าใจ - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Am,C,D,Em,G


INTRO | Em | Am | D | Em |

 
  รู้ว่าห
Em 
ลอกเธอไว้ 
 
และ
Am 
หวังว่าเธอเข้าใจ
D 
  ดั่งว่าเดินทางมาไกล 
 
ไก
Em 
ลจนกู่ไม่กลับ
 
  รู้
Em 
ว่านี่น่ะร้าย 
 
เป็น
Am 
ตายเธอคงไม่ยอม
D 
  เราเคยประนีประนอม 
 
ออม
Em 
ชอมกันได้ทุกอย่าง

 
  เพราะเธอเคยบ
D 
อก 
 
อย่า
Em 
ทำกับฉันอย่างนี้
 
  เพราะเธอเคยบ
D 
อก 
 
ว่
Em 
าเธอทนไม่ได้

 
  ไม่
Em 
รู้สึกได้ไหม 
 
เธอบอกใ
C 
คร 
 
เล่าจะทนไหว
Am 
  มีเลือดมีเนื้อหัวใจ 
 
ให้ตา
Em 
ยซะยังดีกว่า
 
  หิวท้อง
Em 
กิ่วฉันล้า 
 
ถึงออก
Am 
มาไล่ล่าหาเงิน
D 
  หมดสิ้นความคิดอับจน 
 
ที่เ
Em 
หลือก็คือ 
 
เรือนร่าง

 
  เพราะเธอเคยบ
D 
อก 
 
อย่า
Em 
ทำกับฉันอย่างนี้
 
  เพราะเธอเคยบ
D 
อก 
 
ว่
Em 
าเธอทนไม่ได้

INSTRU | Em | Am | D | Em |

 
แล้วฉัน
C 
ล่ะ 
 
ใคร
Em 
เคยเข้าใจฉันไหม
 
แล้วฉัน
C 
ล่ะ 
 
ใคร
Em 
เคยคิดถึงฉันไหม
 
ฉันต้องน
C 
อน กับชาย ที่
D 
ฉันไม่เคยรู้
G 
จัก
 
ฉันต้อง
C 
พลี ร่างกาย แลกเ
D 
งิน
 
เลี้ยงใครต่อใคร ตั้งกี่ร้อยคน
 

INSTRU | Em | Am | D | Em |

 
  เพราะเธอเคยบ
D 
อก 
 
อย่า
Em 
ทำกับฉันอย่างนี้
 
  เพราะเธอเคยบ
D 
อก 
 
ว่
Em 
าเธอทนไม่ได้

 
แล้วฉัน
C 
ล่ะ 
 
ใคร
Em 
เคยเข้าใจฉันไหม
 
แล้วฉัน
C 
ล่ะ 
 
ใคร
Em 
เคยคิดถึงฉันไหม
 
ฉันต้องน
C 
อน กับชาย ที่
D 
ฉันไม่เคยรู้
G 
จัก
 
ฉันต้อง
C 
พลี ร่างกาย แลกเ
D 
งิน
 
เลี้ยงใครต่อใคร ตั้งกี่ร้อยคน
 

 
  เธอกำลั
Em 
งไป 
 
มองค
Am 
ล้ายฉันเป็น 
 
กากเดน
D 
  ทุกอย่างเป็นดั่งควรเป็น 
 
ฉันเห็
Em 
นสมควรทุกอย่าง
 
  น้ำตา
Em 
อยู่ตรงไหน 
 
อยู่ในใ
Am 
จ 
 
นี้ไหลออกมา
D 
  ไม่เชื่อต่อโชคชะตา 
 
นี่
Em 
คือสิ่งที่ฉันทำ 
 
และฉันเป็น

OUTRO | Em | Am | D | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ใครจะเข้าใจ


รู้ว่าหลอกเธอไว้ และหวังว่าเธอเข้าใจ
ดั่งว่าเดินทางมาไกล ไกลจนกู่ไม่กลับ
รู้ว่านี่น่ะร้าย เป็นตายเธอคงไม่ยอม
เราเคยประนีประนอม ออมชอมกันได้ทุกอย่าง

เพราะเธอเคยบอก อย่าทำกับฉันอย่างนี้
เพราะเธอเคยบอก ว่าเธอทนไม่ได้

ไม่รู้สึกได้ไหม เธอบอกใคร เล่าจะทนไหว
มีเลือดมีเนื้อหัวใจ ให้ตายซะยังดีกว่า
หิวท้องกิ่วฉันล้า ถึงออกมาไล่ล่าหาเงิน
หมดสิ้นความคิดอับจน ที่เหลือก็คือ เรือนร่าง

เพราะเธอเคยบอก อย่าทำกับฉันอย่างนี้
เพราะเธอเคยบอก ว่าเธอทนไม่ได้

( ดนตรี )

แล้วฉันล่ะ ใครเคยเข้าใจฉันไหม
แล้วฉันล่ะ ใครเคยคิดถึงฉันไหม
ฉันต้องนอน กับชาย ที่ฉันไม่เคยรู้จัก
ฉันต้องพลี ร่างกาย แลกเงิน
เลี้ยงใครต่อใคร ตั้งกี่ร้อยคน

( ดนตรี )

เพราะเธอเคยบอก อย่าทำกับฉันอย่างนี้
เพราะเธอเคยบอก ว่าเธอทนไม่ได้

แล้วฉันล่ะ ใครเคยเข้าใจฉันไหม
แล้วฉันล่ะ ใครเคยคิดถึงฉันไหม
ฉันต้องนอน กับชาย ที่ฉันไม่เคยรู้จัก
ฉันต้องพลี ร่างกาย แลกเงิน
เลี้ยงใครต่อใคร ตั้งกี่ร้อยคน

เธอกำลังไป มองคล้ายฉันเป็น กากเดน
ทุกอย่างเป็นดั่งควรเป็น ฉันเห็นสมควรทุกอย่าง
น้ำตาอยู่ตรงไหน อยู่ในใจ นี้ไหลออกมา
ไม่เชื่อต่อโชคชะตา นี่คือสิ่งที่ฉันทำ และฉันเป็น

มิวสิควิดีโอ ใครจะเข้าใจ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพลง ใครจะเข้าใจ
ศิลปิน : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend