คอร์ดเพลง ลงเล – วงพาโล (PALO)

  
Text   

คอร์ดเพลง : ลงเล วงพาโล (PALO)

คอร์ดเพลง ลงเล - วงพาโล (PALO)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงพาโล (PALO) : ลงเล


INTRO | D | D | A | A F#m |
INTRO | A | A | D | D |
INTRO | A | A | E | E | A | A |

 
 
อยู่เกาะลันตา 
 
คิดถึงแต่เก
าะพีพี
 
 
พบเธออีกทีต้องว่ารั
กให้ได้
 
 
เธอออกลากอวนหาปลากับป
ะมั่งหม้าย
 
 
ไม่ช้า ไม่สาย พี่ชายจะไป
หาเธอสักที

 
ชวนเธอลง
ทะเล
 
ชวนเธอไปพายเรือ
ลงเล
 
ชวนเธอไปนั่งเรื
Bm 
อตังเก
 
ชวนเธอไปขี่เป
ล..ที่ใต้ต้นสน

 
อยากจะบอกว่ารั
ก รัก รัก..แต่เธอ
 
อยากจะบอกว่าคิ
ด คิด ถึง..แต่เธอ
 
อยากจะบอกว่าฉั
น ฉัน ฉัน..อยากเจอ
 
แต่เธ
อ เธอ เธอ เธอ เธอ
 
อยากจะบอกว่ารั
ก รัก รัก..แต่เธอ
 
อยากจะบอกว่าคิ
ด คิด ถึง..แต่เธอ
 
อยากจะบอกว่าฉั
น ฉัน ฉัน..อยากเจอ
 
แต่เธ
อ เธอ เธอ เธอ เธอ
 
จึงร้องเพลงฝากบอกไปกับลมทะเล..
 

INSTRU | A | A |

 
 
อยู่เกาะลันตาหาดทรายทอดยา
วสุดตา
 
 
นั่งเรือตกปลาเหม่อมองน้ำเป็น
หน้าเธอ
 
 
นั่งบ่นพึมพำตั้งนานแล้วไม่
ได้เจอ
 
 
ยามนอนละเมอภาพเธอล่องลอ
ยอยู่เต็มหัวใจ

 
ชวนเธอลง
ทะเล
 
ชวนเธอไปพายเรือ
ลงเล
 
ชวนเธอไปนั่งเรื
Bm 
อตังเก
 
ชวนเธอไปขี่เป
ล..ที่ใต้ต้นสน

 
อยากจะบอกว่ารั
ก รัก รัก..แต่เธอ
 
อยากจะบอกว่าคิ
ด คิด ถึง..แต่เธอ
 
อยากจะบอกว่าฉั
น ฉัน ฉัน..อยากเจอ
 
แต่เธ
อ เธอ เธอ เธอ เธอ
 
อยากจะบอกว่ารั
ก รัก รัก..แต่เธอ
 
อยากจะบอกว่าคิ
ด คิด ถึง..แต่เธอ
 
อยากจะบอกว่าฉั
น ฉัน ฉัน..อยากเจอ
 
แต่เธ
อ เธอ เธอ เธอ เธอ
 
จึงร้องเพลงฝากบอกไปกับลมทะเล..
 

INSTRU | A | A | D | D | A | A | E | E |

 
ชวนเธอลง
ทะเล
 
ชวนเธอไปพายเรือ
ลงเล
 
ชวนเธอไปนั่งเรื
Bm 
อตังเก
 
ชวนเธอไปขี่เป
ล..ที่ใต้ต้นสน

 
อยากจะบอกว่ารั
ก รัก รัก..แต่เธอ
 
อยากจะบอกว่าคิ
ด คิด ถึง..แต่เธอ
 
อยากจะบอกว่าฉั
น ฉัน ฉัน..อยากเจอ
 
แต่เธ
อ เธอ เธอ เธอ เธอ
 
อยากจะบอกว่ารั
ก รัก รัก..แต่เธอ
 
อยากจะบอกว่าคิ
ด คิด ถึง..แต่เธอ
 
อยากจะบอกว่าฉั
น ฉัน ฉัน..อยากเจอ
 
แต่เธ
อ เธอ เธอ เธอ เธอ
 
จึงร้องเพลงฝากบอกไปกับลมทะเล..
 

OUTRO | A | A | D | D | A | A | E | E | A |


อยู่เกาะลันตา คิดถึงแต่เกาะพีพี
พบเธออีกทีต้องว่ารักให้ได้
เธอออกลากอวนหาปลากับปะมั่งหม้าย
ไม่ช้า ไม่สาย พี่ชายจะไปหาเธอสักที

ชวนเธอลงทะเล
ชวนเธอไปพายเรือลงเล
ชวนเธอไปนั่งเรือตังเก
ชวนเธอไปขี่เปล..ที่ใต้ต้นสน

อยากจะบอกว่ารัก รัก รัก..แต่เธอ
อยากจะบอกว่าคิด คิด ถึง..แต่เธอ
อยากจะบอกว่าฉัน ฉัน ฉัน..อยากเจอ
แต่เธอ เธอ เธอ เธอ เธอ
อยากจะบอกว่ารัก รัก รัก..แต่เธอ
อยากจะบอกว่าคิด คิด ถึง..แต่เธอ
อยากจะบอกว่าฉัน ฉัน ฉัน..อยากเจอ
แต่เธอ เธอ เธอ เธอ เธอ
จึงร้องเพลงฝากบอกไปกับลมทะเล..

( ดนตรี )

อยู่เกาะลันตาหาดทรายทอดยาวสุดตา
นั่งเรือตกปลาเหม่อมองน้ำเป็นหน้าเธอ
นั่งบ่นพึมพำตั้งนานแล้วไม่ได้เจอ
ยามนอนละเมอภาพเธอล่องลอยอยู่เต็มหัวใจ

ชวนเธอลงทะเล
ชวนเธอไปพายเรือลงเล
ชวนเธอไปนั่งเรือตังเก
ชวนเธอไปขี่เปล..ที่ใต้ต้นสน

อยากจะบอกว่ารัก รัก รัก..แต่เธอ
อยากจะบอกว่าคิด คิด ถึง..แต่เธอ
อยากจะบอกว่าฉัน ฉัน ฉัน..อยากเจอ
แต่เธอ เธอ เธอ เธอ เธอ
อยากจะบอกว่ารัก รัก รัก..แต่เธอ
อยากจะบอกว่าคิด คิด ถึง..แต่เธอ
อยากจะบอกว่าฉัน ฉัน ฉัน..อยากเจอ
แต่เธอ เธอ เธอ เธอ เธอ
จึงร้องเพลงฝากบอกไปกับลมทะเล..

( ดนตรี )

ชวนเธอลงทะเล
ชวนเธอไปพายเรือลงเล
ชวนเธอไปนั่งเรือตังเก
ชวนเธอไปขี่เปล..ที่ใต้ต้นสน

อยากจะบอกว่ารัก รัก รัก..แต่เธอ
อยากจะบอกว่าคิด คิด ถึง..แต่เธอ
อยากจะบอกว่าฉัน ฉัน ฉัน..อยากเจอ
แต่เธอ เธอ เธอ เธอ เธอ
อยากจะบอกว่ารัก รัก รัก..แต่เธอ
อยากจะบอกว่าคิด คิด ถึง..แต่เธอ
อยากจะบอกว่าฉัน ฉัน ฉัน..อยากเจอ
แต่เธอ เธอ เธอ เธอ เธอ
จึงร้องเพลงฝากบอกไปกับลมทะเล..

มิวสิควิดีโอ ลงเล วงพาโล (PALO)

เพลง ลงเล (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง สุวรรณ์ นาคบุตร (บอย พาโล)
เรียบเรียง บอยเร็คคอร์ดสตูดิโอ
ติดต่องานแสดง Tel. 088 446 399
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend