คอร์ดเพลง ไม่ใช่นางเอก – SEEDAA THEVILLAIN

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่ใช่นางเอก SEEDAA THEVILLAIN

คอร์ดเพลง ไม่ใช่นางเอก - SEEDAA THEVILLAIN

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single SEEDAA THEVILLAIN : ไม่ใช่นางเอก


INTRO | F | Em | Dm7 G | C Gm C |
INTRO | F | Em | Dm7 G | C |

 
สีดาไม่ใช่นางเ
F 
อก
 
เพราะใจอักเสบแต่เรื่องควา
Em 
มรัก
 
แล้วใยต้องมาอ
Dm7 
กหัก
 
แค่เขามาพักแล้วก็จา
Em 
กไป
 
ไม่เคยสมหวังในสั
F 
กครา
 
พระรามของฉันอยู่
Em 
ที่ใด
 
คงต้องเดินลุย
Dm7 
ไฟ
 
เท่านั้นใช่ไ
G 
หมจะได้พ
C 
บกัน

 
ที่ผ่าน
F 
มาเจอแต่รักที่ไม่จริ
Em 
งใจ
 
มีน้ำ
Dm7 
ตาเป็นทุกครั้งที่ต้องเสี
C 
ยใจ
 
กาลเว
F 
ลาพาผู้คนเข้ามา
Em 
ทำร้ายใจ
 
สุด
Dm7 
ท้ายก็เป็น
G 
ฉันที่ต้องเห
C 
งา..

 
ได้แต่
Dm7 
มองคนมีรักอยู่
Em 
รอบ ๆ กาย
 
แล้วทำ
Dm7 
ไมข้างกายเราถึงต้องเดีย
Em 
วดาย
 
อีก
Dm7 
กี่ที อีกกี่ครั้ง ที่จะต้อ
Em 
งเริ่มใหม่
 
จะ
F 
มีรักดี ๆ อย่างใครเ
G 
ขา

 
สีดาไม่ใช่นางเ
F 
อก
 
เพราะใจอักเสบแต่เรื่องควา
Em 
มรัก
 
แล้วใยต้องมาอ
Dm7 
กหัก
 
แค่เขามาพักแล้วก็จา
Em 
กไป
 
ไม่เคยสมหวังในสั
F 
กครา
 
พระรามของฉันอยู่
Em 
ที่ใด
 
คงต้องเดินลุย
Dm7 
ไฟ
 
เท่านั้นใช่ไ
G 
หมจะได้พ
C 
บกัน

 
เฝ้าค
F 
อยเอาใจแล้วก็คอยดูแล
 
แต่เธอ
Em 
โยนทิ้งไปแบบไม่เคยเหลียวแล
 
เพราะเห
Dm7 
ตุใด 
 
เธอเลือกเ
G 
ขาไม่ใ
C 
ช่ฉัน
 
ดั่ง
F 
ถูกลูกศรพระรามปักลงกลางใจ
 
ที่ผ่า
Em 
นมาสีดาไม่เคยมี.. 
 
 
Dm7 
ผู้.. 
 
 
G 
ใด.. 
 
 
C 

 
รักกัน
F 
มาตั้งนมตั้งนาน 
 
ดันครหาไม่บริสุทธิ์
 
เดินลุย
Em 
ไฟเมืองมิถิลา 
 
ให้สิ้นชีวาให้สิ้นให้สุด
 
โอ้พระ
Dm7 
รามไม่เชื่อใจ
 
แต่ไม่มีใครที่จะมาหยุด  
Em 
โอ้..
 
คน
F 
ที่ไม่ทิ้งกัน 
 
มันจะพอมีบ้างไหม
 
แค่
Em 
คนที่รักกัน 
 
ฉันจะหาได้จากใคร
 
ความ
F 
รักที่นิรันฉันจะหาได้ที่ไหน.. 
 
 
G 

 
สีดาไม่ใช่นางเ
F 
อก
 
เพราะใจอักเสบแต่เรื่องควา
Em 
มรัก
 
แล้วใยต้องมาอ
Dm7 
กหัก
 
แค่เขามาพักแล้วก็จา
Em 
กไป
 
ไม่เคยสมหวังในสั
F 
กครา
 
พระรามของฉันอยู่
Em 
ที่ใด
 
คงต้องเดินลุย
Dm7 
ไฟ
 
เท่านั้นใช่ไ
G 
หมจะได้พ
C 
บกัน

 
สีดาไม่ใช่นางเ
F 
อก
 
เพราะใจอักเสบแต่เรื่องควา
Em 
มรัก
 
แล้วใยต้องมาอ
Dm7 
กหัก
 
แค่เขามาพักแล้วก็จา
Em 
กไป
 
ไม่เคยสมหวังในสั
F 
กครา
 
พระรามของฉันอยู่
Em 
ที่ใด
 
คงต้องเดินลุย
Dm7 
ไฟ
 
เท่านั้นใช่ไ
G 
หมจะได้พ
C 
บกัน

 
สีดาไม่ใช่นางเ
F 
อก
 
เพราะใจอักเสบแต่เรื่องควา
Em 
มรัก
 
แล้วใยต้องมาอ
Dm7 
กหัก
 
แค่เขามาพักแล้วก็จา
Em 
กไป
 
ไม่เคยสมหวังในสั
F 
กครา
 
พระรามของฉันอยู่
Em 
ที่ใด
 
คงต้องเดินลุย
Dm7 
ไฟ
 
เท่านั้นใช่ไ
G 
หมจะได้พ
C 
บกัน

OUTRO | F | Em | Dm7 G | C |
OUTRO | F | Em | Dm7 G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


สีดาไม่ใช่นางเอก
เพราะใจอักเสบแต่เรื่องความรัก
แล้วใยต้องมาอกหัก
แค่เขามาพักแล้วก็จากไป
ไม่เคยสมหวังในสักครา
พระรามของฉันอยู่ที่ใด
คงต้องเดินลุยไฟ
เท่านั้นใช่ไหมจะได้พบกัน

ที่ผ่านมาเจอแต่รักที่ไม่จริงใจ
มีน้ำตาเป็นทุกครั้งที่ต้องเสียใจ
กาลเวลาพาผู้คนเข้ามาทำร้ายใจ
สุดท้ายก็เป็นฉันที่ต้องเหงา..

ได้แต่มองคนมีรักอยู่รอบ ๆ กาย
แล้วทำไมข้างกายเราถึงต้องเดียวดาย
อีกกี่ที อีกกี่ครั้ง ที่จะต้องเริ่มใหม่
จะมีรักดี ๆ อย่างใครเขา

สีดาไม่ใช่นางเอก
เพราะใจอักเสบแต่เรื่องความรัก
แล้วใยต้องมาอกหัก
แค่เขามาพักแล้วก็จากไป
ไม่เคยสมหวังในสักครา
พระรามของฉันอยู่ที่ใด
คงต้องเดินลุยไฟ
เท่านั้นใช่ไหมจะได้พบกัน

เฝ้าคอยเอาใจแล้วก็คอยดูแล
แต่เธอโยนทิ้งไปแบบไม่เคยเหลียวแล
เพราะเหตุใด เธอเลือกเขาไม่ใช่ฉัน
ดั่งถูกลูกศรพระรามปักลงกลางใจ
ที่ผ่านมาสีดาไม่เคยมี.. ผู้.. ใด..

รักกันมาตั้งนมตั้งนาน ดันครหาไม่บริสุทธิ์
เดินลุยไฟเมืองมิถิลา ให้สิ้นชีวาให้สิ้นให้สุด
โอ้พระรามไม่เชื่อใจ
แต่ไม่มีใครที่จะมาหยุด โอ้..
คนที่ไม่ทิ้งกัน มันจะพอมีบ้างไหม
แค่คนที่รักกัน ฉันจะหาได้จากใคร
ความรักที่นิรันฉันจะหาได้ที่ไหน..

สีดาไม่ใช่นางเอก
เพราะใจอักเสบแต่เรื่องความรัก
แล้วใยต้องมาอกหัก
แค่เขามาพักแล้วก็จากไป
ไม่เคยสมหวังในสักครา
พระรามของฉันอยู่ที่ใด
คงต้องเดินลุยไฟ
เท่านั้นใช่ไหมจะได้พบกัน

สีดาไม่ใช่นางเอก
เพราะใจอักเสบแต่เรื่องความรัก
แล้วใยต้องมาอกหัก
แค่เขามาพักแล้วก็จากไป
ไม่เคยสมหวังในสักครา
พระรามของฉันอยู่ที่ใด
คงต้องเดินลุยไฟ
เท่านั้นใช่ไหมจะได้พบกัน

สีดาไม่ใช่นางเอก
เพราะใจอักเสบแต่เรื่องความรัก
แล้วใยต้องมาอกหัก
แค่เขามาพักแล้วก็จากไป
ไม่เคยสมหวังในสักครา
พระรามของฉันอยู่ที่ใด
คงต้องเดินลุยไฟ
เท่านั้นใช่ไหมจะได้พบกัน

มิวสิควิดีโอ ไม่ใช่นางเอก SEEDAA THEVILLAIN
เพลง ไม่ใช่นางเอก (คอร์ด)

Lyrics : SEEDAA THEVILLAIN
Arrange : Wongwiwat Kittinun
FOR WORK : 0812579651
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend