คอร์ดเพลง ไม่เผาผี – วงกางเกง

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่เผาผี วงกางเกง

คอร์ดเพลง ไม่เผาผี - วงกางเกง

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงกางเกง : ไม่เผาผี


INTRO | Bm | G | D | A |
INTRO | Bm | G | D | A | Bm |

 
อย่าหวังว่า
Bm 
จะยอม
 
เห
G 
มือนอย่างเคยไม่
D 
มีทาง 
 
ไม่โง่
A 
พอ
 
อย่าคิดว่า
Bm 
จะรอ
G 
คนพรรค์นี้ไร้รา
D 
คา 
 
เสื่อมหัว
A 
ใจ

 
บอกใคร
Em 
ใครว่าตัวเองแสน
A 
ดี
 
นาง
F#m 
กากีใช้มารยา 
 
เรื่อย
Bm 
ไป
 
ลืมหมด
G 
แล้วที่เคยรักมาก
A 
มาย
 
ฉันไม่
Bm 
จำ 
 
 
A 

 
ตายไป
D 
แล้วกลับมาเพื่ออะ
A 
ไร
 
ตอนเธอ
G 
ไปสาปส่งไม่เผา
D 
ผี
 
บอกว่า
D 
ฉันอ้อร้อไม่รัก
A 
ดี
 
จำคำนี้
G 
ได้หม้าย 
 
 
A 
 
ตายไป
D 
แล้วปิดโลงไว้ตั้งน
A 
าน
 
ส่งวิญ
G 
ญาณลงอเ
D 
วจี
 
จบกัน
D 
ไปแยกทางไม่ค่อย
A 
ดี
 
วัน
G 
นี้ฟังเอาไว้.
A 
.. ใสหัวไปไกลๆ เลย

INSTRU | Bm | G | D | A |

 
บอกใคร
Em 
ใครว่าตัวเองแสน
A 
ดี
 
นาง
F#m 
กากีใช้มารยา 
 
เรื่อย
Bm 
ไป
 
ลืมหมด
G 
แล้วที่เคยรักมาก
A 
มาย
 
ฉันไม่
Bm 
จำ 
 
 
A 

 
ตายไป
D 
แล้วกลับมาเพื่ออะ
A 
ไร
 
ตอนเธอ
G 
ไปสาปส่งไม่เผา
D 
ผี
 
บอกว่า
D 
ฉันอ้อร้อไม่รัก
A 
ดี
 
จำคำนี้
G 
ได้หม้าย 
 
 
A 
 
ตายไป
D 
แล้วปิดโลงไว้ตั้งน
A 
าน
 
ส่งวิญ
G 
ญาณลงอเ
D 
วจี
 
จบกัน
D 
ไปแยกทางไม่ค่อย
A 
ดี
 
วัน
G 
นี้ฟังเอาไว้.
A 
.. ใสหัวไปไกลๆ เลย..

OUTRO | Bm | G | D | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


อย่าหวังว่าจะยอม
เหมือนอย่างเคยไม่มีทาง ไม่โง่พอ
อย่าคิดว่าจะรอ
คนพรรค์นี้ไร้ราคา เสื่อมหัวใจ

บอกใครใครว่าตัวเองแสนดี
นางกากีใช้มารยา เรื่อยไป
ลืมหมดแล้วที่เคยรักมากมาย
ฉันไม่จำ

ตายไปแล้วกลับมาเพื่ออะไร
ตอนเธอไปสาปส่งไม่เผาผี
บอกว่าฉันอ้อร้อไม่รักดี
จำคำนี้ได้หม้าย
ตายไปแล้วปิดโลงไว้ตั้งนาน
ส่งวิญญาณลงอเวจี
จบกันไปแยกทางไม่ค่อยดี
วันนี้ฟังเอาไว้… ใสหัวไปไกลๆ เลย

( ดนตรี )

บอกใครใครว่าตัวเองแสนดี
นางกากีใช้มารยา เรื่อยไป
ลืมหมดแล้วที่เคยรักมากมาย
ฉันไม่จำ

ตายไปแล้วกลับมาเพื่ออะไร
ตอนเธอไปสาปส่งไม่เผาผี
บอกว่าฉันอ้อร้อไม่รักดี
จำคำนี้ได้หม้าย
ตายไปแล้วปิดโลงไว้ตั้งนาน
ส่งวิญญาณลงอเวจี
จบกันไปแยกทางไม่ค่อยดี
วันนี้ฟังเอาไว้… ใสหัวไปไกลๆ เลย..

มิวสิควิดีโอ ไม่เผาผี วงกางเกง
เพลง ไม่เผาผี (คอร์ด)

เนื้อร้อง ทำนอง เรียบเรียง
นิติกร สิมะลี ( Bobby3.50 )
Mr. Nitikorn simalee
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend