หน้าแรก » วงกางเกง » คอร์ดเพลง ไม่เผาผี – วงกางเกง

คอร์ดเพลง ไม่เผาผี – วงกางเกง

คอร์ดเพลง : ไม่เผาผี วงกางเกง

คอร์ดเพลง ไม่เผาผี - วงกางเกง

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงกางเกง : ไม่เผาผี


INTRO | Bm | G | D | A |
INTRO | Bm | G | D | A | Bm |

 
อย่าหวังว่า
Bm 
จะยอม
 
เห
มือนอย่างเคยไม่
มีทาง 
 
ไม่โง่
พอ
 
อย่าคิดว่า
Bm 
จะรอ
คนพรรค์นี้ไร้รา
คา 
 
เสื่อมหัว
ใจ

 
บอกใคร
Em 
ใครว่าตัวเองแสน
ดี
 
นาง
F#m 
กากีใช้มารยา 
 
เรื่อย
Bm 
ไป
 
ลืมหมด
แล้วที่เคยรักมาก
มาย
 
ฉันไม่
Bm 
จำ 
 
 

 
ตายไป
แล้วกลับมาเพื่ออะ
ไร
 
ตอนเธอ
ไปสาปส่งไม่เผา
ผี
 
บอกว่า
ฉันอ้อร้อไม่รัก
ดี
 
จำคำนี้
ได้หม้าย 
 
 
 
ตายไป
แล้วปิดโลงไว้ตั้งน
าน
 
ส่งวิญ
ญาณลงอเ
วจี
 
จบกัน
ไปแยกทางไม่ค่อย
ดี
 
วัน
นี้ฟังเอาไว้.
.. ใสหัวไปไกลๆ เลย

INSTRU | Bm | G | D | A |

 
บอกใคร
Em 
ใครว่าตัวเองแสน
ดี
 
นาง
F#m 
กากีใช้มารยา 
 
เรื่อย
Bm 
ไป
 
ลืมหมด
แล้วที่เคยรักมาก
มาย
 
ฉันไม่
Bm 
จำ 
 
 

 
ตายไป
แล้วกลับมาเพื่ออะ
ไร
 
ตอนเธอ
ไปสาปส่งไม่เผา
ผี
 
บอกว่า
ฉันอ้อร้อไม่รัก
ดี
 
จำคำนี้
ได้หม้าย 
 
 
 
ตายไป
แล้วปิดโลงไว้ตั้งน
าน
 
ส่งวิญ
ญาณลงอเ
วจี
 
จบกัน
ไปแยกทางไม่ค่อย
ดี
 
วัน
นี้ฟังเอาไว้.
.. ใสหัวไปไกลๆ เลย..

OUTRO | Bm | G | D | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


อย่าหวังว่าจะยอม
เหมือนอย่างเคยไม่มีทาง ไม่โง่พอ
อย่าคิดว่าจะรอ
คนพรรค์นี้ไร้ราคา เสื่อมหัวใจ

บอกใครใครว่าตัวเองแสนดี
นางกากีใช้มารยา เรื่อยไป
ลืมหมดแล้วที่เคยรักมากมาย
ฉันไม่จำ

ตายไปแล้วกลับมาเพื่ออะไร
ตอนเธอไปสาปส่งไม่เผาผี
บอกว่าฉันอ้อร้อไม่รักดี
จำคำนี้ได้หม้าย
ตายไปแล้วปิดโลงไว้ตั้งนาน
ส่งวิญญาณลงอเวจี
จบกันไปแยกทางไม่ค่อยดี
วันนี้ฟังเอาไว้… ใสหัวไปไกลๆ เลย

( ดนตรี )

บอกใครใครว่าตัวเองแสนดี
นางกากีใช้มารยา เรื่อยไป
ลืมหมดแล้วที่เคยรักมากมาย
ฉันไม่จำ

ตายไปแล้วกลับมาเพื่ออะไร
ตอนเธอไปสาปส่งไม่เผาผี
บอกว่าฉันอ้อร้อไม่รักดี
จำคำนี้ได้หม้าย
ตายไปแล้วปิดโลงไว้ตั้งนาน
ส่งวิญญาณลงอเวจี
จบกันไปแยกทางไม่ค่อยดี
วันนี้ฟังเอาไว้… ใสหัวไปไกลๆ เลย..

มิวสิควิดีโอ ไม่เผาผี วงกางเกง
เพลง ไม่เผาผี (คอร์ด)

เนื้อร้อง ทำนอง เรียบเรียง
นิติกร สิมะลี ( Bobby3.50 )
Mr. Nitikorn simalee
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :