คอร์ดเพลง ไม่สบายใจไปเล จ๊อบ ทูดู x วงกางเกง

  
Text   


INTRO | G D | Em |
INTRO | G D | Em | D |

 
ไม่บายใ
Em 
จ 
 
ก็ไปนั่งที่ชายเล
 
ไปแลหอย แล
D 
เล สบาย สบาย
 
เห็น
Em 
เลแล้วมันบายใจ
 
ยังดีกว่าเ
D 
ห็นหน้าใครบาง
Em 
คน

 
บาง
G 
คนก็ว่าฉันเป็นคน
Am 
บ้า
 
เพราะเดินไป เดิน
D 
มา.. 
 
อยู่แถวชาย
G 
เล
 
แต่
G 
ฉันก็ไม่คิดจะโกรธ
Am 
ใคร
 
แต่
G 
ฉันก็ไม่คิดจะโกรธ
Am 
ใคร
 
เพราะไอ้พวกปากกรรไ
D 
กร..
 
มันกะแหลงได้
Em 
เพ..

INSTRU | G D | Em |
INSTRU | G D | Em | D |

 
ทะ
Em 
เลสวยๆ 
 
งามๆ
 
เพราะนี่คือนิย
D 
ามของความเป็น
Em 
ทะเล
 
แต่ม
G 
นุษย์มักง่ายบาง
Am 
คน..
 
ก็ชอบเอา
D 
ขยะ 
 
มาฝากทะ
G 
เล
 
หาดท
G 
รายสวยๆ
Am 
งามๆ
 
ขยะบด
D 
บัง 
 
พังท
G 
ลาย
 
ปากบ
G 
อก 
 
ไอ้เรานะชอบทะ
Am 
เล
 
ปากบ
G 
อก 
 
ไอ้เรานะชอบทะ
Am 
เล
 
เอาขยะมาฝากทะ
D 
เล..กันทำ
Em 
ไม

INSTRU | G D | Em | D |

 
ตะวันจะดับแ
C 
ล้ว.. 
 
มีเรือน้อย
Em 
ใหญ่..
 
ติดแสง
Bm 
ไฟ 
 
ฝากความ
Em 
หวัง
 
เรือวิ่งบน
C 
น้ำ.. 
 
 
D 
ไป..
 
ดั่งความห
G 
วังที่ยังล่องลอย 
 
ต้องไป
Em 
หา..
 
ทำเพื่อความห
C 
วัง..ที่ยัง
D 
รอ.. 
 
 
B7 
 
คือกำลังใจ ยามเหนื่อยล้า..
 

 
ไม่บาย
Em 
ใจ 
 
ก็ไปนั่งชายเล
 
ไปแลเขา แล
D 
เล 
 
สบายกว่า
Em 
เยอะ
 
เห็น
Em 
เลแล้วมันบายใจ
 
ก็ยังดีก
D 
ว่าเห็นหน้าใครบาง
Em 
คน
 
ลม
G 
พัด 
 
ลมปลิวไ
Am 
หวๆ
 
ลม
G 
พัด 
 
ลมปลิวไ
Am 
หวๆ
 
เห็นทะเลแล้วบายใ
D 
 
ดีกว่าเห็นหน้าใครบา
Em 
งคน

Em 
กิเลสมนุษย์นั้นไม่มีวันสิ้นสุด
 
ถ้าให้มันห
D 
ยุดต้องหยุดที่ลมหายใ
G 
Em 
ทะเลนั้นมันว่าลึก
 
แต่ก็ยัง
D 
ลึกสู้ใจคนไม่
G 
ได้

 
ปล่อย
Em 
วาง 
 
วางลงเสียบ้าง
 
ยิ่งทำ ยิ่งต่
D 
าง เวิ้งว้าง ห่างไ
G 
กล
 
ปล่อย
Am 
วาง 
 
วางลงเสียบ้าง
 
ปล่อย
Am 
วาง 
 
วางลงเสียบ้าง
 
แล้วไปนั่งให้บายใ
D 
จ.. 
 
อยู่ที่ชาย
Em 
เล..

INSTRU | G D | Em | D |
INSTRU | Em | D | Em | D |
INSTRU | G Em | Am Em | D Em | A |

 
ตะวันจะดับแ
C 
ล้ว.. 
 
มีเรือน้อย
Em 
ใหญ่..
 
ติดแสง
Bm 
ไฟ 
 
ฝากความ
Em 
หวัง
 
เรือวิ่งบน
C 
น้ำ.. 
 
 
D 
ไป..
 
ดั่งความห
G 
วังที่ยังล่องลอย 
 
ต้องไป
Em 
หา..
 
ทำเพื่อความห
C 
วัง..ที่ยัง
D 
รอ.. 
 
 
B7 
คือกำลังใจ ยามเหนื่อยล้า..

 
ไม่บาย
Em 
ใจ 
 
ก็ไปนั่งชายเล
 
ไปแลเขา แล
D 
เล 
 
สบายกว่า
Em 
เยอะ
 
เห็น
Em 
เลแล้วมันบายใจ
 
ก็ยังดีก
D 
ว่าเห็นหน้าใครบาง
Em 
คน
 
ลม
G 
พัด 
 
ลมปลิวไ
Am 
หวๆ
 
ลม
G 
พัด 
 
ลมปลิวไ
Am 
หวๆ
 
เห็นทะเลแล้วบายใ
D 
 
ดีกว่าเห็นหน้าใครบา
Em 
งคน

OUTRO | G D | Em | ( 3 Times )


ไม่บายใจ ก็ไปนั่งที่ชายเล
ไปแลหอย แลเล สบาย สบาย
เห็นเลแล้วมันบายใจ
ยังดีกว่าเห็นหน้าใครบางคน

บางคนก็ว่าฉันเป็นคนบ้า
เพราะเดินไป เดินมา.. อยู่แถวชายเล
แต่ฉันก็ไม่คิดจะโกรธใคร
แต่ฉันก็ไม่คิดจะโกรธใคร
เพราะไอ้พวกปากกรรไกร..
มันกะแหลงได้เพ..

( ดนตรี )

ทะเลสวยๆ งามๆ
เพราะนี่คือนิยามของความเป็นทะเล
แต่มนุษย์มักง่ายบางคน..
ก็ชอบเอาขยะ มาฝากทะเล
หาดทรายสวยๆงามๆ
ขยะบดบัง พังทลาย
ปากบอก ไอ้เรานะชอบทะเล
ปากบอก ไอ้เรานะชอบทะเล
เอาขยะมาฝากทะเล..กันทำไม

( ดนตรี )

ตะวันจะดับแล้ว.. มีเรือน้อยใหญ่..
ติดแสงไฟ ฝากความหวัง
เรือวิ่งบนน้ำ.. ไป..
ดั่งความหวังที่ยังล่องลอย ต้องไปหา..
ทำเพื่อความหวัง..ที่ยังรอ..
คือกำลังใจ ยามเหนื่อยล้า..

ไม่บายใจ ก็ไปนั่งชายเล
ไปแลเขา แลเล สบายกว่าเยอะ
เห็นเลแล้วมันบายใจ
ก็ยังดีกว่าเห็นหน้าใครบางคน
ลมพัด ลมปลิวไหวๆ
ลมพัด ลมปลิวไหวๆ
เห็นทะเลแล้วบายใจ
ดีกว่าเห็นหน้าใครบางคน

กิเลสมนุษย์นั้นไม่มีวันสิ้นสุด
ถ้าให้มันหยุดต้องหยุดที่ลมหายใจ
ทะเลนั้นมันว่าลึก
แต่ก็ยังลึกสู้ใจคนไม่ได้

ปล่อยวาง วางลงเสียบ้าง
ยิ่งทำ ยิ่งต่าง เวิ้งว้าง ห่างไกล
ปล่อยวาง วางลงเสียบ้าง
ปล่อยวาง วางลงเสียบ้าง
แล้วไปนั่งให้บายใจ.. อยู่ที่ชายเล..

( ดนตรี )

ตะวันจะดับแล้ว.. มีเรือน้อยใหญ่..
ติดแสงไฟ ฝากความหวัง
เรือวิ่งบนน้ำ.. ไป..
ดั่งความหวังที่ยังล่องลอย ต้องไปหา..
ทำเพื่อความหวัง..ที่ยังรอ..
คือกำลังใจ ยามเหนื่อยล้า..

ไม่บายใจ ก็ไปนั่งชายเล
ไปแลเขา แลเล สบายกว่าเยอะ
เห็นเลแล้วมันบายใจ
ก็ยังดีกว่าเห็นหน้าใครบางคน
ลมพัด ลมปลิวไหวๆ
ลมพัด ลมปลิวไหวๆ
เห็นทะเลแล้วบายใจ
ดีกว่าเห็นหน้าใครบางคน

มิวสิควิดีโอ ไม่สบายใจไปเล จ๊อบ ทูดู x วงกางเกง

เพลง : ไม่สบายใจไปเล
ศิลปิน : จ๊อบ ทูดู x วงกางเกง
เนื้อร้อง/ทำนอง : โกแบว อินทร์เทียร
เรียบเรียง : ศุภวัฒน์ มนต์แก้ว
ติดต่องานศิลปิน : 092-2566543, 086-9443763
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend