คอร์ดเพลง พยายาม สกายพาส x วงกางเกง

  
Text   


INTRO | Em D | C G | C D | Em |

Em 
อยากปิดตาตัวเอง 
 
เมื่อ
Am 
เห็นเธอเดินอยู่กับใคร
D 
อยากปิดหู ไม่อยากได้ยิน เว
B 
ลาที่ใครพูดถึงเธอ
 
ไม่อยากรับ
C 
รู้อะไรทั้ง
D 
นั้น 
 
เพราะ
G 
ฉันพยายาม
Em 
ลืมมันอยู่
 
บอก
C 
กับตัวเองว่า
D 
จบไปแล้ว 
 
อย่า
Bm 
เอามันมาคิดอีก
Em 
เลย
 
แต่ส
C 
มองมันไม่เคย
D 
ฟัง 
 
ก็เลยต้องเจ็บ
Em 
ซ้ำซาก

 
ภาพ
Em 
เธอยังตามหลอกหลอน
 
สะ
Am 
ท้อนถึงความอ่อนแอ
 
ที่
D 
ฉันเป็น หลอกตัวเอง  
B 
ว่าลืมเขาได้แล้ว

 
แต่จ
C 
ริงๆไม่ใช่เ
D 
ลย 
 
 
G 
ฉันยังรักเขา
Em 
อยู่
 
บอก
C 
กับตัวเองว่า
D 
จบไปแล้ว 
 
อย่า
G 
เอามันมาคิดอีก
Em 
เลย
 
แต่ส
C 
มองมันไม่เคย
D 
ฟัง 
 
ก็เลยต้องเจ็บ
Em 
ซ้ำซาก

 
สายฝนอยู่ไ
C 
หน..
D 
ได้โปรด 
 
G 
ปรยปรายลง
Em 
มาหน่อย
 
เพราะ
C 
ฉันอยากใช้
D 
มัน 
 
ปิดบังน้ำ
G 
ตาที่กำลังจะไหล
 
ไอ้คนใจ
Bm 
ร้ายใจ
B7 
ดำ 
 
ทำ
Em 
ไมไม่เก็บคำลาเอาไว้ก่อน
 
แล้วค่
C 
อยมาบอกกันต
D 
อนที่ดวงอา
G 
ทิตย์จะลับฟ้า
 
เพราะฉันอยา
Bm 
กใช้ 
 
ความ
B7 
มืดมน 
 
ปิด
Em 
บังน้ำตา
 
ไม่อยากให้ใ
C 
ครรู้ว่า.
D 
.. 
 
ฉันกำลังร้อ
Em 
งไห้

INSTRU | Em D | C G | D C | Em |

 
เขามีดีที่ไหน
C 
กัน
 
นายจึงเอาความ
D 
ฝันไปฝากไว้กับเ
G 
ธอ
 
ไอ้คนบ้าๆเบ
C 
ล่อๆอย่างนั้นนายไ
D 
ปรักมันลงได้
Em 
ไง
 
ผู้คนมีเป็นร้อยเป็นล้
D 
านต้องมีสักคน 
 
 
Bm 
ที่ดีต่อ
Em 
ใจ
 
ที่ผ่าน
C 
มาคิดว่าทำ
D 
บุญให้หมาไป.. 
 
 
B 
D 
อย่าไปคิดมาก
Em 
เลย

INSTRU | C D | G Em | C D | Em |
INSTRU | C D | G Em | Am D | Em |

 
เขามีดีที่ไหน
C 
กัน
 
นายจึงเอาความ
D 
ฝันไปฝากไว้กับเ
G 
ธอ
 
ไอ้คนบ้าๆเบ
C 
ล่อๆอย่างนั้นนายไ
D 
ปรักมันลงได้
Em 
ไง
 
ผู้คนมีเป็นร้อยเป็นล้
D 
านต้องมีสักคน 
 
 
Bm 
ที่ดีต่อ
Em 
ใจ
 
ที่ผ่าน
C 
มาคิดว่าทำ
D 
บุญให้หมาไป.. 
 
 
B 
D 
อย่าไปคิดมาก
Em 
เลย

 
เขามีดีที่ไหน
C 
กัน
 
นายจึงเอาความ
D 
ฝันไปฝากไว้กับเ
G 
ธอ
 
ไอ้คนบ้าๆเบ
C 
ล่อๆอย่างนั้นนายไ
D 
ปรักมันลงได้
Em 
ไง
 
ผู้คนมีเป็นร้อยเป็นล้
D 
านต้องมีสักคน 
 
 
Bm 
ที่ดีต่อ
Em 
ใจ
 
ที่ผ่าน
C 
มาคิดว่าทำ
D 
บุญให้หมามันไป.. 
 
 
B 
D 
อย่าไปคิดมาก
Em 
เลย

OUTRO | G | Bm | Am | Em |


อยากปิดตาตัวเอง เมื่อเห็นเธอเดินอยู่กับใคร
อยากปิดหูไม่อยากได้ยิน เวลาที่ใครพูดถึงเธอ
ไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้น เพราะฉันพยายามลืมมันอยู่
บอกกับตัวเองว่าจบไปแล้ว อย่าเอามันมาคิดอีกเลย
แต่สมองมันไม่เคยฟัง ก็เลยต้องเจ็บซ้ำซาก

ภาพเธอยังตามหลอกหลอน
สะท้อนถึงความอ่อนแอ
ที่ฉันเป็น หลอกตัวเอง ว่าลืมเขาได้แล้ว

แต่จริงๆไม่ใช่เลย ฉันยังรักเขาอยู่
บอกกับตัวเองว่าจบไปแล้ว อย่าเอามันมาคิดอีกเลย
แต่สมองมันไม่เคยฟัง ก็เลยต้องเจ็บซ้ำซาก

สายฝนอยู่ไหน..ได้โปรด โปรยปรายลงมาหน่อย
เพราะฉันอยากใช้มัน ปิดบังน้ำตาที่กำลังจะไหล
ไอ้คนใจร้ายใจดำ ทำไมไม่เก็บคำลาเอาไว้ก่อน
แล้วค่อยมาบอกกันตอนที่ดวงอาทิตย์จะลับฟ้า
เพราะฉันอยากใช้ ความมืดมน ปิดบังน้ำตา
ไม่อยากให้ใครรู้ว่า ฉันกำลังร้องไห้

( ดนตรี )

เขามีดีที่ไหนกัน
นายจึงเอาความฝันไปฝากไว้กับเธอ
ไอ้คนบ้าๆเบล่อๆอย่างนั้นนายไปรักมันลงได้ไง
ผู้คนมีเป็นร้อยเป็นล้านต้องมีสักคน ที่ดีต่อใจ
ที่ผ่านมาคิดว่าทำบุญให้หมาไป..
อย่าไปคิดมากเลย

( ดนตรี )

เขามีดีที่ไหนกัน
นายจึงเอาความฝันไปฝากไว้กับเธอ
ไอ้คนบ้าๆเบล่อๆอย่างนั้นนายไปรักมันลงได้ไง
ผู้คนมีเป็นร้อยเป็นล้านต้องมีสักคน ที่ดีต่อใจ
ที่ผ่านมาคิดว่าทำบุญให้หมาไป..
อย่าไปคิดมากเลย

เขามีดีที่ไหนกัน
นายจึงเอาความฝันไปฝากไว้กับเธอ
ไอ้คนบ้าๆเบล่อๆอย่างนั้นนายไปรักมันลงได้ไง
ผู้คนมีเป็นร้อยเป็นล้านต้องมีสักคน ที่ดีต่อใจ
ที่ผ่านมาคิดว่าทำบุญให้หมาไป..
อย่าไปคิดมากเลย

เขามีดีที่ไหนกัน
นายจึงเอาความฝันไปฝากไว้กับเธอ
ไอ้คนบ้าๆเบล่อๆอย่างนั้นนายไปรักมันลงได้ไง
ผู้คนมีเป็นร้อยเป็นล้านต้องมีสักคน ที่ดีต่อใจ
ที่ผ่านมาคิดว่าทำบุญให้หมาไป..
อย่าไปคิดมากเลย

มิวสิควิดีโอ พยายาม สกายพาส x วงกางเกง

เพลง : พยายาม (คอร์ด)
ศิลปิน : สกายพาส x วงกางเกง
เนื้อร้อง/ทำนอง : โกแบว อินทร์เทียร
เรียบเรียง : ศุภวัฒน์ มนต์แก้ว
ติดต่องานศิลปิน : 092-2566543,086-9443763

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend