คอร์ดเพลง เชลย – MC-KING

  
Text   

คอร์ดเพลง : เชลย MC-KING

คอร์ดเพลง เชลย - MC-KING

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single MC-KING : เชลย


 
ฉันคงเป็นได้เเค่เพียง
F#m 
เชลย 
 
ขอ
C#m 
งเธอ
 
ทุกวันก็เจอเเต่เรื่อง
Bm 
เดิมๆ 
 
ทำร้าย
 
เเท้
F#m 
จริงเธอต้องการฉัน
C#m 
ไปทำไม
 
ในเมื่อใ
Bm 
นใจเธอมีตัวเลือกอยู่เเล้ว..

 
ฉันคงเป็นได้เเค่เพียง
F#m 
เชลย 
 
ขอ
C#m 
งเธอ
 
ความสุขของฉันที่มอบให้
Bm 
เธอ 
 
ไปใช้
 
นกใน
F#m 
กรงมันกำลัง 
 
จะ
C#m 
บินออกไป
 
ได้โ
Bm 
ปรดเธออย่าทำร้าย.. 
 
หัวใจมัน

F#m 
คงจะไม่มี
C#m 
วันที่เธอนั้นเห็นใจ..
Bm 
สถานะคืออะไรช่วยบอกอย่าเล่นไป
F#m 
บางครั้งที่เธอคุ
C#m 
ยกันทำเป็นไม่เห็นไง..
Bm 
เธอก็บอกกับฉันตลอดถ้าไม่จำเป็นให้เว้นไป

F#m 
เหมือนว่ามันจะดีที่เธอนั้
C#m 
นมีมนุษยสัมพันธ์
Bm 
ลืมผู้ชายคนนี้มันไม่เคยดีไม่เคยมีความสำคัญ..
F#m 
เเต่ละ
C#m 
วัน.. 
 
ฉันได้เเต่คอยนับมัน
Bm 
เเต่เเค่ฉัน.. 
 
ที่เธอไม่เคยรักกัน..
F#m 
โอ.
C#m 
..
Bm 
คงไม่มีทางที่จะได้เธอมาครอบครอง
 
but  
F#m 
now i’m just hit up my  
C#m 
phone
 
รูปเธอกับ
Bm 
ฉันยังคงอยู่ในไอโฟน

 
ฉันคงเป็นได้เเค่เพียง
F#m 
เชลย 
 
ขอ
C#m 
งเธอ
 
ทุกวันก็เจอเเต่เรื่อง
Bm 
เดิมๆ 
 
ทำร้าย
 
เเท้
F#m 
จริงเธอต้องการฉัน
C#m 
ไปทำไม
 
ในเมื่อใ
Bm 
นใจเธอมีตัวเลือกอยู่เเล้ว..

 
ฉันคงเป็นได้เเค่เพียง
F#m 
เชลย 
 
ขอ
C#m 
งเธอ
 
ความสุขของฉันที่มอบให้
Bm 
เธอ 
 
ไปใช้
 
นกใน
F#m 
กรงมันกำลัง 
 
จะ
C#m 
บินออกไป
 
ได้โ
Bm 
ปรดเธออย่าทำร้าย.. 
 
หัวใจมัน

 
ฉันกลายเป็น
F#m 
คนชินชา
 
ไม่เเคร์เว
C#m 
ลาเเละความตาย
 
รักเราก็เ
Bm 
หมือนกับโชคชะตา
ที่ตกลงนาฬิทราย..
 
เเม้มันจะ
F#m 
นาน..เเต่ยังต้องการ..
 
หลุด
C#m 
มันจากไทม์ไลน์
 
ให้เธอไปกับ
Bm 
เค้าสบาย..
ไม่ได้ขอมากไปให้เธอปล่อยฉัน..

 
จะอธิ
F#m 
บายให้ฟังละกันในยามที่
C#m 
คุณขาดผม
 
จะไม่มีใครให้
Bm 
ยืมสตังค์ในวันที่คุณขัดสน
 
จะไม่มี
F#m 
ตัวสำรองใดๆในตอนตัว
C#m 
จริงไม่ว่าง
 
ถ้าไม่ได้
Bm 
อยู่ในใจอยู่ในฐานะอะไรได้บ้าง..

 
เเต่ก็อ่ะ
F#m 
นะ..มึงก็ควรจะ
C#m 
ปลง..
 
อีกายังดีกว่า
Bm 
เเก้วที่เจื้อยเเจ้วอยู่ในกรง
 
ก็คงไม่ต่างอะไรกับ
F#m 
คนอยู่ดีเเต่ยอมจำ
Bm 
นน..
สุดท้ายก็อาจจะตรอมใจหายไปกับสายลม

 
ฉันคงเป็นได้เเค่เพียง
F#m 
เชลย 
 
ขอ
C#m 
งเธอ
 
ทุกวันก็เจอเเต่เรื่อง
Bm 
เดิมๆ 
 
ทำร้าย
 
เเท้
F#m 
จริงเธอต้องการฉัน
C#m 
ไปทำไม
 
ในเมื่อใ
Bm 
นใจเธอมีตัวเลือกอยู่เเล้ว..

 
ฉันคงเป็นได้เเค่เพียง
F#m 
เชลย 
 
ขอ
C#m 
งเธอ
 
ความสุขของฉันที่มอบให้
Bm 
เธอ 
 
ไปใช้
 
นกใน
F#m 
กรงมันกำลัง 
 
จะ
C#m 
บินออกไป
 
ได้โ
Bm 
ปรดเธออย่าทำร้าย.. 
 
หัวใจมัน

F#m 
ปล่อยไปจากตร
C#m 
งนี้ให้เธอปล่อยฉันไป
Bm 
ใจมันอยากจะหนีไม่อยากเป็นเชลย..
F#m 
ปล่อยไปจากตร
C#m 
งนี้ให้เธอปล่อยฉันไป
Bm 
ใจมันอยากจะหนีไม่อยากเป็นเชลย..

OUTRO | F#m | C#m | Bm | Bm |


ฉันคงเป็นได้เเค่เพียงเชลยของเธอ
ทุกวันก็เจอเเต่เรื่องเดิมๆทำร้าย
เเท้จริงเธอต้องการฉันไปทำไม..
ในเมื่อในใจเธอมีตัวเลือกอยู่เเล้ว..

ฉันคงจะเป็นได้เเค่เพียงเชลยของเธอ
ความสุขของฉันที่มอบให้เธอไปใช้
นกในกรงมันกำลังจะบินออกไป..
ได้โปรดเธออย่าทำร้าย..หัวใจมัน

คงจะไม่มีวันที่เธอนั้นเห็นใจ..
สถานะคืออะไรช่วยบอกอย่าเล่นไป
บางครั้งที่เธอคุยกันทำเป็นไม่เห็นไง..
เธอก็บอกกับฉันตลอดถ้าไม่จำเป็นให้เว้นไป

เหมือนว่ามันจะดีที่เธอนั้นมีมนุษยสัมพันธ์
ลืมผู้ชายคนนี้มันไม่เคยดีไม่เคยมีความสำคัญ..
เเต่ละวัน..ฉันได้เเต่คอยนับมัน
เเต่เเค่ฉัน..ที่เธอไม่เคยรักกัน..

คงไม่มีทางที่จะได้เธอมาครอบครอง
but now i’m just hit up my phone
รูปเธอกับฉันยังคงอยู่ในไอโฟน

ฉันคงเป็นได้เเค่เพียงเชลยของเธอ
ทุกวันก็เจอเเต่เรื่องเดิมๆทำร้าย
เเท้จริงเธอต้องการฉันไปทำไม..
ในเมื่อในใจเธอมีตัวเลือกอยู่เเล้ว..

ฉันคงจะเป็นได้เเค่เพียงเชลยของเธอ
ความสุขของฉันที่มอบให้เธอไปใช้
นกในกรงมันกำลังจะบินออกไป..
ได้โปรดเธออย่าทำร้าย..หัวใจมัน

ฉันกลายเป็นคนชินชา
ไม่เเคร์เวลาเเละความตาย
รักเราก็เหมือนกับโชคชะตา
ที่ตกลงนาฬิทราย..
เเม้มันจะนาน..เเต่ยังต้องการ..
หลุดมันจากไทม์ไลน์
ให้เธอไปกับเค้าสบาย..
ไม่ได้ขอมากไปให้เธอปล่อยฉัน..

จะอธิบายให้ฟังละกันในยามที่คุณขาดผม
จะไม่มีใครให้ยืมสตังค์ในวันที่คุณขัดสน
จะไม่มีตัวสำรองใดๆในตอนตัวจริงไม่ว่าง
ถ้าไม่ได้อยู่ในใจอยู่ในฐานะอะไรได้บ้าง..

เเต่ก็อ่ะนะ..มึงก็ควรจะปลง..
อีกายังดีกว่าเเก้วที่เจื้อยเเจ้วอยู่ในกรง
ก็คงไม่ต่างอะไรกับคนอยู่ดีเเต่ยอมจำนน..
สุดท้ายก็อาจจะตรอมใจหายไปกับสายลม

ฉันคงเป็นได้เเค่เพียงเชลยของเธอ
ทุกวันก็เจอเเต่เรื่องเดิมๆทำร้าย
เเท้จริงเธอต้องการฉันไปทำไม..
ในเมื่อในใจเธอมีตัวเลือกอยู่เเล้ว..

ฉันคงจะเป็นได้เเค่เพียงเชลยของเธอ
ความสุขของฉันที่มอบให้เธอไปใช้
นกในกรงมันกำลังจะบินออกไป..
ได้โปรดเธออย่าทำร้าย..หัวใจมัน

ปล่อยไปจากตรงนี้ให้เธอปล่อยฉันไป
ใจมันอยากจะหนีไม่อยากเป็นเชลย..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เชลย (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend