คอร์ดเพลง หน้าใสๆฮักอ้ายได้บ่ – กระต่าย พรรณนิภา

  
Text   

INTRO | C | G/B | Am | F G |

 
โอ้ว อ้าย
C 
จ๋า..
 
สิฮู้บ่หนาว่ามีคนแอบ
G/B 
มอง
 
สิฮู้บ่น้อ ว่าโตน้องแอบ
Am 
มัก
 
F 
อมอ้ายมาตั้งนาน
 
ยามอ้าย
G 
ยิ้มแฮ่งเป็นตาฮัก

 
และน้
C 
อง..
 
กะยังเดียวดาย บ่ทันมีไผจับ
G/B 
จอง
 
โสดตัวเป็น ๆ บ่ทันมีไผครอบ
Am 
ครอง
 
มีค
F 
วามเป็นไปได้บ่
 
ถ้าเฮาสองสิมากินดอง.
G 
 
โอ้ย..

 
สิเฮ็ดจั่ง
C 
ใด
 
จั่งสิได้อ้ายมาเป็น
G/B 
แฟน
 
จั่งสิได้อ้ายหย่างควง
Am 
แขน
 
เว้าแ
F 
ปน ๆ ถ้าหากอ้ายมัก
 
น้องฮักเบิ่ด
G 
ใจ

 
หน้าใ
C 
ส ๆ แก้มใส ๆ
 
พอสิ
G/B 
ฮักกับอ้ายได้บ่
 
อยากให้
Am 
ลองบายเบิ่งแท้น้อ
 
สิได้
F 
ฮู้ว่าดีส่ำ
G 
ใด๋
 
แดดเทิ่ง
C 
ฟ้าที่ว่าฮ้อนแฮง
 
กะยังบ่
G/B 
แฮงส่ำน้องฮักอ้าย
 
วิตา
Am 
มินบำรุงหัวใจ
 
เป็นอ้ายได้
F 
บ่.
G 
..

 
หน้าใ
C 
ส ๆ แก้มใส ๆ
 
พอสิ
G/B 
ฮักกับอ้ายได้บ่
 
อยากให้
Am 
ลองบายเบิ่งแท้น้อ
 
สิได้
F 
ฮู้ว่าดีส่ำ
G 
ใด๋
 
แดดเทิ่ง
C 
ฟ้าที่ว่าฮ้อนแฮง
 
กะยังบ่
G/B 
แฮงส่ำน้องฮักอ้าย
 
วิตา
Am 
มินบำรุงหัวใจ
 
เป็นอ้ายได้
F 
บ่.
G 
.. 
 
ได้บ่น้อ

INSTRU | C | G/B | Am | F G |
INSTRU | C | G/B | Am | F G |

C 
มือบาง ๆ กะยังบ่มีไผ
G/B 
ซูน
 
หน้าผากนูน ๆ กะยังบ่มีไผ
Am 
บาย
 
F 
ามไปเลาะไปเที่ยว
 
กะบ่มีไ
G 
ผสิยืนข้างกาย

 
และอ้
C 
าย..
 
คือคนเดียวที่ดวงใจหมาย
G/B 
ปอง
 
ใจมันฟ้อง ใจมันฟ้อง ว่า
Am 
แม่น
F 
คงสิคุ้มค่าหลาย
 
ถ้าชาตินี้ได้อ้ายเป็นแฟน.
G 
.. 
 
โอ้ย..

 
สิเฮ็ดจั่ง
C 
ใด
 
จั่งสิได้อ้ายมาเป็น
G/B 
แฟน
 
จั่งสิได้อ้ายหย่างควง
Am 
แขน
 
เว้าแ
F 
ปน ๆ ถ้าหากอ้ายมัก
 
น้องฮักเบิ่ด
G 
ใจ

 
หน้าใ
C 
ส ๆ แก้มใส ๆ
 
พอสิ
G/B 
ฮักกับอ้ายได้บ่
 
อยากให้
Am 
ลองบายเบิ่งแท้น้อ
 
สิได้
F 
ฮู้ว่าดีส่ำ
G 
ใด๋
 
แดดเทิ่ง
C 
ฟ้าที่ว่าฮ้อนแฮง
 
กะยังบ่
G/B 
แฮงส่ำน้องฮักอ้าย
 
วิตา
Am 
มินบำรุงหัวใจ
 
เป็นอ้ายได้
F 
บ่.
G 
..

 
หน้าใ
C 
ส ๆ แก้มใส ๆ
 
พอสิ
G/B 
ฮักกับอ้ายได้บ่
 
อยากให้
Am 
ลองบายเบิ่งแท้น้อ
 
สิได้
F 
ฮู้ว่าดีส่ำ
G 
ใด๋
 
แดดเทิ่ง
C 
ฟ้าที่ว่าฮ้อนแฮง
 
กะยังบ่
G/B 
แฮงส่ำน้องฮักอ้าย
 
วิตา
Am 
มินบำรุงหัวใจ
 
เป็นอ้ายได้
F 
บ่..

 
สิเ
G 
ฮ็ดจั่ง
C 
ใด.. 
 
จั่งสิได้อ้ายมาเป็น
G/B 
แฟน
 
จั่งสิได้อ้ายหย่างควง
Am 
แขน
 
เว้าแ
F 
ปน ๆ ถ้าหากอ้ายมัก
 
น้องฮักเบิ่ด
G 
ใจ

 
หน้าใ
C 
ส ๆ แก้มใส ๆ
 
พอสิ
G/B 
ฮักกับอ้ายได้บ่
 
อยากให้
Am 
ลองบายเบิ่งแท้น้อ
 
สิได้
F 
ฮู้ว่าดีส่ำ
G 
ใด๋
 
แดดเทิ่ง
C 
ฟ้าที่ว่าฮ้อนแฮง
 
กะยังบ่
G/B 
แฮงส่ำน้องฮักอ้าย
 
วิตา
Am 
มินบำรุงหัวใจ
 
เป็นอ้ายได้
F 
บ่.
G 
..

 
หน้าใ
C 
ส ๆ แก้มใส ๆ
 
พอสิ
G/B 
ฮักกับอ้ายได้บ่
 
อยากให้
Am 
ลองบายเบิ่งแท้น้อ
 
สิได้
F 
ฮู้ว่าดีส่ำ
G 
ใด๋
 
แดดเทิ่ง
C 
ฟ้าที่ว่าฮ้อนแฮง
 
กะยังบ่
G/B 
แฮงส่ำน้องฮักอ้าย
 
วิตา
Am 
มินบำรุงหัวใจ
 
เป็นอ้ายได้
F 
บ่.
G 
.. 
 
ได้บ่น้อ…

OUTRO | C | G/B | Am | F G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หน้าใสๆฮักอ้ายได้บ่


โอ้ว อ้ายจ๋า..
สิฮู้บ่หนาว่ามีคนแอบมอง
สิฮู้บ่น้อ ว่าโตน้องแอบมัก
ซอมอ้ายมาตั้งนาน
ยามอ้ายยิ้มแฮ่งเป็นตาฮัก

และน้อง..
กะยังเดียวดาย บ่ทันมีไผจับจอง
โสดตัวเป็น ๆ บ่ทันมีไผครอบครอง
มีความเป็นไปได้บ่
ถ้าเฮาสองสิมากินดอง.. โอ้ย..

สิเฮ็ดจั่งใด
จั่งสิได้อ้ายมาเป็นแฟน
จั่งสิได้อ้ายหย่างควงแขน
เว้าแปน ๆ ถ้าหากอ้ายมัก
น้องฮักเบิ่ดใจ

หน้าใส ๆ แก้มใส ๆ
พอสิฮักกับอ้ายได้บ่
อยากให้ลองบายเบิ่งแท้น้อ
สิได้ฮู้ว่าดีส่ำใด๋
แดดเทิ่งฟ้าที่ว่าฮ้อนแฮง
กะยังบ่แฮงส่ำน้องฮักอ้าย
วิตามินบำรุงหัวใจ
เป็นอ้ายได้บ่…

หน้าใส ๆ แก้มใส ๆ
พอสิฮักกับอ้ายได้บ่
อยากให้ลองบายเบิ่งแท้น้อ
สิได้ฮู้ว่าดีส่ำใด๋
แดดเทิ่งฟ้าที่ว่าฮ้อนแฮง
กะยังบ่แฮงส่ำน้องฮักอ้าย
วิตามินบำรุงหัวใจ
เป็นอ้ายได้บ่… ได้บ่น้อ

( ดนตรี )

มือบาง ๆ กะยังบ่มีไผซูน
หน้าผากนูน ๆ กะยังบ่มีไผบาย
ยามไปเลาะไปเที่ยว
กะบ่มีไผสิยืนข้างกาย

และอ้าย..
คือคนเดียวที่ดวงใจหมายปอง
ใจมันฟ้อง ใจมันฟ้อง ว่าแม่น
คงสิคุ้มค่าหลาย
ถ้าชาตินี้ได้อ้ายเป็นแฟน… โอ้ย..

สิเฮ็ดจั่งใด
จั่งสิได้อ้ายมาเป็นแฟน
จั่งสิได้อ้ายหย่างควงแขน
เว้าแปน ๆ ถ้าหากอ้ายมัก
น้องฮักเบิ่ดใจ

หน้าใส ๆ แก้มใส ๆ
พอสิฮักกับอ้ายได้บ่
อยากให้ลองบายเบิ่งแท้น้อ
สิได้ฮู้ว่าดีส่ำใด๋
แดดเทิ่งฟ้าที่ว่าฮ้อนแฮง
กะยังบ่แฮงส่ำน้องฮักอ้าย
วิตามินบำรุงหัวใจ
เป็นอ้ายได้บ่…

หน้าใส ๆ แก้มใส ๆ
พอสิฮักกับอ้ายได้บ่
อยากให้ลองบายเบิ่งแท้น้อ
สิได้ฮู้ว่าดีส่ำใด๋
แดดเทิ่งฟ้าที่ว่าฮ้อนแฮง
กะยังบ่แฮงส่ำน้องฮักอ้าย
วิตามินบำรุงหัวใจ
เป็นอ้ายได้บ่..

สิเฮ็ดจั่งใด.. 
จั่งสิได้อ้ายมาเป็นแฟน
จั่งสิได้อ้ายหย่างควงแขน
เว้าแปน ๆ ถ้าหากอ้ายมัก
น้องฮักเบิ่ดใจ

หน้าใส ๆ แก้มใส ๆ
พอสิฮักกับอ้ายได้บ่
อยากให้ลองบายเบิ่งแท้น้อ
สิได้ฮู้ว่าดีส่ำใด๋
แดดเทิ่งฟ้าที่ว่าฮ้อนแฮง
กะยังบ่แฮงส่ำน้องฮักอ้าย
วิตามินบำรุงหัวใจ
เป็นอ้ายได้บ่…

หน้าใส ๆ แก้มใส ๆ
พอสิฮักกับอ้ายได้บ่
อยากให้ลองบายเบิ่งแท้น้อ
สิได้ฮู้ว่าดีส่ำใด๋
แดดเทิ่งฟ้าที่ว่าฮ้อนแฮง
กะยังบ่แฮงส่ำน้องฮักอ้าย
วิตามินบำรุงหัวใจ
เป็นอ้ายได้บ่… ได้บ่น้อ…


รูปภาพคอร์ด หน้าใสๆฮักอ้ายได้บ่ – กระต่าย พรรณนิภา

คอร์ดเพลง หน้าใสๆฮักอ้ายได้บ่ - กระต่าย พรรณนิภา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หน้าใสๆฮักอ้ายได้บ่ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เนม สุรพงศ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง 082-853230
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend