คอร์ดเพลง ถ้ารู้อย่างนี้ – ไอซ์ ปัทมา x ชมพู่ สุธิมา

  
Text   

Tune to Eb
INTRO | C | Em | Dm | G |

 
ไม่เอาอีกแ
C 
ล้ว 
 
ไม่ให้
Em 
อภัย
 
จะไปไหนก็
Dm 
ไป 
 
ไม่มีอะไรจะ
G 
คุย
 
เจ็บมาพอแ
C 
ล้ว 
 
พอแล้วคนหล
Em 
ายใจ
 
ต่อให้รักแท
Dm 
บตาย 
 
มาเจอแบบนี้ก็ไม่ไ
G 
หว

 
ถ้ารู้อย่า
C 
งนี้ 
 
ฉันไม่คืนดีกับเธอก็
Em 
แล้ว
 
ถ้ารู้ว่ามีวี่
Am 
แววจะโดนเธอนอกใจอีก
Em 
ครั้ง
 
ถ้ารู้อย่า
F 
งนี้ 
 
ฉันคงไม่เลือกเดินกลับ
Em 
หลัง
 
คงปล่อยให้น้ำต
Dm 
าพัง..
G 
 
แล้วหลบไปรักษ
C 
าใจ

INSTRU | C | Em | Am | Em |
INSTRU | F | Em | Dm | G | G |

 
ไม่เอาอีกแ
C 
ล้ว 
 
ไม่ขอพบ
Em 
เจอ
 
เกลียดนักคนอย่าง
Dm 
เธอ 
 
พูดดีแต่ทำร้
G 
าย
 
ปากบอกว่า
C 
รัก 
 
รักกันแทบ
Em 
ตาย
 
กี่ครั้งที่นอ
Dm 
กใจ 
 
กี่ครั้งที่ให้อภัย
 
สุดท้ายไม่ดีขึ้นเ
G 
ลย

 
ถ้ารู้อย่า
C 
งนี้ 
 
ฉันไม่คืนดีกับเธอก็
Em 
แล้ว
 
ถ้ารู้ว่ามีวี่
Am 
แวว 
 
จะโดนเธอนอกใจอีก
Em 
ครั้ง
 
ถ้ารู้อย่า
F 
งนี้ 
 
ฉันคงไม่เลือกเดินกลับ
Em 
หลัง
 
คงปล่อยให้น้ำตา
Dm 
พัง.. 
 
 
G 
โอวว..

 
ถ้ารู้อย่า
C 
งนี้ 
 
ฉันไม่คืนดีกับเธอก็
Em 
แล้ว
 
ถ้ารู้ว่ามีวี่
Am 
แวว 
 
จะโดนเธอนอกใจอีก
Em 
ครั้ง
 
ถ้ารู้อย่า
F 
งนี้ 
 
ฉันคงไม่เลือกเดินกลับ
Em 
หลัง
 
คงปล่อยให้น้ำต
Dm 
าพัง..
G 
 
แล้วหลบไปรักษ
C 
าใจ

OUTRO | C | Em | Dm | G |


ไม่เอาอีกแล้ว ไม่ให้อภัย
จะไปไหนก็ไป ไม่มีอะไรจะคุย
เจ็บมาพอแล้ว พอแล้วคนหลายใจ
ต่อให้รักแทบตาย มาเจอแบบนี้ก็ไม่ไหว

ถ้ารู้อย่างนี้ ฉันไม่คืนดีกับเธอก็แล้ว
ถ้ารู้ว่ามีวี่แววจะโดนเธอนอกใจอีกครั้ง
ถ้ารู้อย่างนี้ ฉันคงไม่เลือกเดินกลับหลัง
คงปล่อยให้น้ำตาพัง… แล้วหลบไปรักษาใจ

( ดนตรี )

ไม่เอาอีกแล้ว ไม่ขอพบเจอ
เกลียดนักคนอย่างเธอ พูดดีแต่ทำร้าย
ปากบอกว่ารัก รักกันแทบตาย
กี่ครั้งที่นอกใจ กี่ครั้งที่ให้อภัย
สุดท้ายไม่ดีขึ้นเลย

ถ้ารู้อย่างนี้ ฉันไม่คืนดีกับเธอก็แล้ว
ถ้ารู้ว่ามีวี่แวว จะโดนเธอนอกใจอีกครั้ง
ถ้ารู้อย่างนี้ ฉันคงไม่เลือกเดินกลับหลัง
คงปล่อยให้น้ำตาพัง.. โอวว..

ถ้ารู้อย่างนี้ ฉันไม่คืนดีกับเธอก็แล้ว
ถ้ารู้ว่ามีวี่แวว จะโดนเธอนอกใจอีกครั้ง
ถ้ารู้อย่างนี้ ฉันคงไม่เลือกเดินกลับหลัง
คงปล่อยให้น้ำตาพัง… แล้วหลบไปรักษาใจ..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง ถ้ารู้อย่างนี้ (คอร์ด)

คำร้อง : ฮ้อนท้องวาบๆ
ทำนอง/เรียบเรียง : คณะยิวตุ๊กกั้ง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend