หน้าแรก » สงกรานต์ รังสรรค์ » คอร์ดเพลง อย่าขืนใจ – สงกรานต์ รังสรรค์

คอร์ดเพลง อย่าขืนใจ – สงกรานต์ รังสรรค์

คอร์ดเพลง : อย่าขืนใจ สงกรานต์ รังสรรค์

คอร์ดเพลง อย่าขืนใจ - สงกรานต์ รังสรรค์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single สงกรานต์ รังสรรค์ : อย่าขืนใจ


INTRO | D | A | Em | A |

 
ต็มใจยอมรับเธอเข้า
มา
 
โดยไม่เ
Em 
หลือเผื่อใจให้ใค
รอีก
 
ต็มใจจะเเลกทั้งชี
วิต
 
เพื่อให้
Em 
เธอรักฉันเเค่คนเ
ดียว

 
  เเต่วันนี้.
Em 
.. เธอตอบเเทน ตัวฉัน
F#m 
  ด้วยการที่รับใครอีกคน
Em 
  เข้ามาพัวพันอยู่ในชี
วิต
 
  ให้ทำไม่รู้.
Em 
.. ทำไม่เห็น ก็คงเ
F#m 
ป็นไปไม่ได้
 
  เมื่อการกระ
ทำ 
 
เธอมันตำตาตำหั
วใจ

 
อย่าขืน
ใจ 
 
ให้ฉันต้องเห็นเธออยู่กั
Gm 
บเขา
 
อย่าขืน
F#m 
ใจ ให้คำว่าเรา ต้องมีใ
Bsus4 
ครเพิ่มเข้
ามา
 
อย่าขืน
Em 
ใจฉันให้ 
 
ต้องฝืน
ใจ 
 
รักเธอไปแบ
บนี้ 
 
 
D7 
 
อย่าขืน
ใจ 
 
ให้ฉันยอมรับว่าจากนี้
Gm 
ไป
 
ความรักต้องแบ่งกั
F#m 
นใช้ 
 
ร่วมกับใครอี
Bsus4 
กคน 
 
 
 
อย่าขืน
Em 
ใจให้ฉันทน 
 
หากว่ารั
กต้องมีสามคน
 
ก็ปล่อยฉันไป..
 

INSTRU | G | F#m | Em | D | ( 2 Times )

 
  เเต่วันนี้.
Em 
.. เธอตอบเเทน ตัวฉัน
F#m 
  ด้วยการที่รับใครอีกคน
Em 
  เข้ามาพัวพันอยู่ในชี
วิต
 
  ให้ทำไม่รู้.
Em 
.. ทำไม่เห็น ก็คงเ
F#m 
ป็นไปไม่ได้
 
  เมื่อการกระ
ทำ 
 
เธอมันตำตาตำหั
วใจ

 
อย่าขืน
ใจ 
 
ให้ฉันตองเห็นเธออยู่กั
Gm 
บเขา
 
อย่าขืน
F#m 
ใจ ให้คำว่าเรา ต้องมีใ
Bsus4 
ครเพิ่มเข้
ามา
 
อย่าขืน
Em 
ใจฉันให้ 
 
ต้องฝืน
ใจ 
 
รักเธอไปแบ
บนี้ 
 
 
D7 
 
อย่าขืน
ใจ 
 
ให้ฉันยอมรับว่าจากนี้
Gm 
ไป
 
ความรักต้องแบ่งกั
F#m 
นใช้ 
 
ร่วมกับใครอี
Bsus4 
กคน 
 
 
 
อย่าขืน
Em 
ใจให้ฉันทน 
 
หากว่ารั
กต้องมีสามคน
 
ก็ปล่อยฉั
นไป.. 
 
 
D7 

 
อย่าขืน
Em 
ใจให้ฉันทน 
 
หากว่ารั
กต้องมีสามคน
 
ก็ปล่อย.. ฉั
นไป…


เต็มใจยอมรับเธอเข้ามา
โดยไม่เหลือเผื่อใจให้ใครอีก
เต็มใจจะเเลกทั้งชีวิต
เพื่อให้เธอรักฉันเเค่คนเดียว

เเต่วันนี้เธอตอบเเทน ตัวฉัน
ด้วยการที่รับใครอีกคน
เข้ามาพัวพันอยู่ในชีวิต
ให้ทำไม่รู้ทำไม่เห็น ก็คงเป็นไปไม่ได้
เมื่อการกระทำ เธอมันตำตาตำหัวใจ

อย่าขืนใจ ให้ฉันตองเห็นเธออยู่กับเขา
อย่าขืนใจ ให้คำว่าเรา ต้องมีใครเพิ่มเข้ามา
อย่าขืนใจฉันให้ ต้องฝืนใจ รักเธอไปแบบนี้
อย่าขืนใจ ให้ฉันยอมรับว่าจากนี้ไป
ความรักต้องแบ่งกันใช้ ร่วมกับใครอีกคน
อย่าขืนใจให้ฉันทน หากว่ารักต้องมีสามคน
ก็ปล่อยฉันไป

เเต่วันนี้เธอตอบเเทน ตัวฉัน
ด้วยการที่รับใครอีกคน
เข้ามาพัวพันอยู่ในชีวิต
ให้ทำไม่รู้ทำไม่เห็น ก็คงเป็นไปไม่ได้
เมื่อการกระทำ เธอมันตำตาตำหัวใจ

อย่าขืนใจ ให้ฉันตองเห็นเธออยู่กับเขา
อย่าขืนใจ ให้คำว่าเรา ต้องมีใครเพิ่มเข้ามา
อย่าขืนใจฉันให้ ต้องฝืนใจ รักเธอไปแบบนี้
อย่าขืนใจ ให้ฉันยอมรับว่าจากนี้ไป
ความรักต้องแบ่งกันใช้ ร่วมกับใครอีกคน
อย่าขืนใจให้ฉันทน หากว่ารักต้องมีสามคน
ก็ปล่อยฉันไป

อย่าขืนใจให้ฉันทน หากว่ารักต้องมีสามคน
ก็ปล่อยฉันไป


รูปภาพคอร์ด อย่าขืนใจ – สงกรานต์ รังสรรค์

คอร์ดเพลง อย่าขืนใจ - สงกรานต์ รังสรรค์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อย่าขืนใจ (คอร์ด)

คำร้อง : หาแต่เรื่อง
ทำนอง : หาแต่เรื่อง
เรียบเรียง : หาแต่เรื่อง
ติดต่องานจ้าง 062-494-9583

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา