คอร์ดเพลง สะพาน (รอยเท้ากลางหัวใจ) – กล้วย แสตมป์

  
Text   

INTRO | Am | Em | Dm | G |

 
อะ
Am 
ไรก็ได้ 
 
แค่ให้
Em 
เธอเสนอมา
 
เท่าที่
Dm 
ฉันจะมีปัญ
G 
ญาจะเอื้อ
C 
มถึง
 
ถ้าไม่ใช่
Am 
ดาวบนฟ้า 
 
ที่
Em 
ฉันเกินหยิบดึง
 
จะพ
Dm 
ยายามทำให้
G 
เธอ 
 
พึงพ
C 
อใจ

 
ฉัน
F 
ทำเพื่อเธอขนาดนี้
 
ฉัน
Em 
ยอมเพื่อเธอทุกอย่าง
Dm 
เธอไม่น่าหักหลัง 
 
หลอกใ
G 
ช้กัน

 
หลอกให้
C 
ฉันเป็นแค่สะพ
G 
านข้ามไปหาใ
F 
คร
 
หมดความห
C 
มายเธอก็ข้
G 
ามไปหาคน
F 
อื่น
 
ได้แต่ม
C 
องเธอเดินผ่าน
G 
ไป
 
ทิ้ง
Am 
ไว้แค่ร่อง
Em 
รอยที่เธอเหยีย
F 
บยืน 
 
 
Em 
 
หลงเ
Dm 
หลือแค่รอยเท้า
 
ที่เ
F 
ธอประทับเอา
G 
ไว้ตรงกลางหั
C 
วใจ 
 
 
G 

 
ที่
Am 
ทำเพื่อเธอ 
 
เธอ
Em 
เห็นค่ากันแค่นี้
 
ทุ่ม
Dm 
เททั้งใจที่
G 
มียังหมดความห
C 
มาย
 
ยอมทอด
Am 
กายให้เธอ
 
เหยียบ
Em 
ย่ำเธอเดินจากไป
 
หลอก
Dm 
กันให้หลงดี
G 
ใจแค่น
C 
าที

 
ฉัน
F 
ทำเพื่อเธอขนาดนี้
 
ฉัน
Em 
ยอมเพื่อเธอทุกอย่าง
Dm 
เธอไม่น่าหักหลัง 
 
หลอกใ
G 
ช้กัน

 
หลอกให้
C 
ฉันเป็นแค่สะพ
G 
านข้ามไปหาใ
F 
คร
 
หมดความห
C 
มายเธอก็ข้
G 
ามไปหาคน
F 
อื่น
 
ได้แต่ม
C 
องเธอเดินผ่าน
G 
ไป
 
ทิ้ง
Am 
ไว้แค่ร่อง
Em 
รอยที่เธอเหยีย
F 
บยืน 
 
 
Em 
 
หลงเ
Dm 
หลือแค่รอยเท้า
 
ที่เ
F 
ธอประทับเอา
G 
ไว้ตรงกลางหั
C 
วใจ

INSTRU | Am | Em | Dm | G A |
INSTRU | Ab | Eb | F | G | G |

 
หลอกให้
C 
ฉันเป็นแค่สะพ
G 
านข้ามไปหาใ
F 
คร
 
หมดความห
C 
มายเธอก็ข้
G 
ามไปหาคน
F 
อื่น
 
ได้แต่ม
C 
องเธอเดินผ่าน
G 
ไป
 
ทิ้ง
Am 
ไว้แค่ร่อง
Em 
รอยที่เธอเหยีย
F 
บยืน 
 
 
Em 
 
หลงเ
Dm 
หลือแค่รอยเท้า
 
ที่เ
F 
ธอประทับเอา
G 
ไว้ตรงกลางหั
Am 
วใจ

 
หลงเ
Dm 
หลือแค่รอยเท้า
 
ที่เ
F 
ธอประทับเอา
G 
ไว้ตรงกลางหั
C 
วใจ…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สะพาน (รอยเท้ากลางหัวใจ)


อะไรกได้ แค่ให้เธอเสนอมา
เท่าที่ฉันจะมีปัญญาจะเอื้อมถึง
ถ้าไม่ใช่ดาวบนฟ้า ที่ฉันเกินหยิบดึง
จะพยายามทำให้เธอ พึงพอใจ

ฉันทำเพื่อเธอขนาดนี้
ฉันยอมเพื่อเธอทุกอย่าง
เธอไม่น่าหักหลัง หลอกใช้กัน

หลอกให้ฉันเปนแค่สะพานข้ามไปหาใคร
หมดความหมายเธอกข้ามไปหาคนอื่น
ได้แต่มองเธอเดินผ่านไป
ทิ้งไว้แค่ร่องรอยที่เธอเหยียบยืน
หลงเหลือแค่รอยเท้า
ที่เธอประทับเอาไว้ตรงกลางหัวใจ

ที่ทำเพื่อเธอ เธอเหนค่ากันแค่นี้
ทุ่มเททั้งใจที่มียังหมดความหมาย
ยอมทอดกายให้เธอ
เหยียบย่ำเธอเดินจากไป
หลอกกันให้หลงดีใจแค่นาที

ฉันทำเพื่อเธอขนาดนี้
ฉันยอมเพื่อเธอทุกอย่าง
เธอไม่น่าหักหลัง หลอกใช้กัน

หลอกให้ฉันเปนแค่สะพานข้ามไปหาใคร
หมดความหมายเธอกข้ามไปหาคนอื่น
ได้แต่มองเธอเดินผ่านไป
ทิ้งไว้แค่ร่องรอยที่เธอเหยียบยืน
หลงเหลือแค่รอยเท้า
ที่เธอประทับเอาไว้ตรงกลางหัวใจ

( ดนตรี )

หลอกให้ฉันเปนแค่สะพานข้ามไปหาใคร
หมดความหมายเธอกข้ามไปหาคนอื่น
ได้แต่มองเธอเดินผ่านไป
ทิ้งไว้แค่ร่องรอยที่เธอเหยียบยืน
หลงเหลือแค่รอยเท้า
ที่เธอประทับเอาไว้ตรงกลางหัวใจ

หลงเหลือแค่รอยเท้า
ที่เธอประทับเอาไว้ตรงกลางหัวใจ…


รูปภาพคอร์ด สะพาน (รอยเท้ากลางหัวใจ) – กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง สะพาน (รอยเท้ากลางหัวใจ) - กล้วย แสตมป์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สะพาน (รอยเท้ากลางหัวใจ) (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง ติ๊ก ชนัญ
เรียบเรียง:บรรจง เวียงพล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend