หน้าแรก » กล้วย แสตมป์ » คอร์ดเพลง สะพาน (รอยเท้ากลางหัวใจ) – กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง สะพาน (รอยเท้ากลางหัวใจ) – กล้วย แสตมป์


INTRO | Am | Em | Dm | G |

 
อะ
Am 
ไรก็ได้ 
 
แค่ให้
Em 
เธอเสนอมา
 
เท่าที่
Dm 
ฉันจะมีปัญ
ญาจะเอื้อ
มถึง
 
ถ้าไม่ใช่
Am 
ดาวบนฟ้า 
 
ที่
Em 
ฉันเกินหยิบดึง
 
จะพ
Dm 
ยายามทำให้
เธอ 
 
พึงพ
อใจ

 
ฉัน
ทำเพื่อเธอขนาดนี้
 
ฉัน
Em 
ยอมเพื่อเธอทุกอย่าง
Dm 
เธอไม่น่าหักหลัง 
 
หลอกใ
ช้กัน

 
หลอกให้
ฉันเป็นแค่สะพ
านข้ามไปหาใ
คร
 
หมดความห
มายเธอก็ข้
ามไปหาคน
อื่น
 
ได้แต่ม
องเธอเดินผ่าน
ไป
 
ทิ้ง
Am 
ไว้แค่ร่อง
Em 
รอยที่เธอเหยีย
บยืน 
 
 
Em 
 
หลงเ
Dm 
หลือแค่รอยเท้า
 
ที่เ
ธอประทับเอา
ไว้ตรงกลางหั
วใจ 
 
 

 
ที่
Am 
ทำเพื่อเธอ 
 
เธอ
Em 
เห็นค่ากันแค่นี้
 
ทุ่ม
Dm 
เททั้งใจที่
มียังหมดความห
มาย
 
ยอมทอด
Am 
กายให้เธอ
 
เหยียบ
Em 
ย่ำเธอเดินจากไป
 
หลอก
Dm 
กันให้หลงดี
ใจแค่น
าที

 
ฉัน
ทำเพื่อเธอขนาดนี้
 
ฉัน
Em 
ยอมเพื่อเธอทุกอย่าง
Dm 
เธอไม่น่าหักหลัง 
 
หลอกใ
ช้กัน

 
หลอกให้
ฉันเป็นแค่สะพ
านข้ามไปหาใ
คร
 
หมดความห
มายเธอก็ข้
ามไปหาคน
อื่น
 
ได้แต่ม
องเธอเดินผ่าน
ไป
 
ทิ้ง
Am 
ไว้แค่ร่อง
Em 
รอยที่เธอเหยีย
บยืน 
 
 
Em 
 
หลงเ
Dm 
หลือแค่รอยเท้า
 
ที่เ
ธอประทับเอา
ไว้ตรงกลางหั
วใจ

INSTRU | Am | Em | Dm | G A |
INSTRU | Ab | Eb | F | G | G |

 
หลอกให้
ฉันเป็นแค่สะพ
านข้ามไปหาใ
คร
 
หมดความห
มายเธอก็ข้
ามไปหาคน
อื่น
 
ได้แต่ม
องเธอเดินผ่าน
ไป
 
ทิ้ง
Am 
ไว้แค่ร่อง
Em 
รอยที่เธอเหยีย
บยืน 
 
 
Em 
 
หลงเ
Dm 
หลือแค่รอยเท้า
 
ที่เ
ธอประทับเอา
ไว้ตรงกลางหั
Am 
วใจ

 
หลงเ
Dm 
หลือแค่รอยเท้า
 
ที่เ
ธอประทับเอา
ไว้ตรงกลางหั
วใจ…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สะพาน (รอยเท้ากลางหัวใจ)


อะไรกได้ แค่ให้เธอเสนอมา
เท่าที่ฉันจะมีปัญญาจะเอื้อมถึง
ถ้าไม่ใช่ดาวบนฟ้า ที่ฉันเกินหยิบดึง
จะพยายามทำให้เธอ พึงพอใจ

ฉันทำเพื่อเธอขนาดนี้
ฉันยอมเพื่อเธอทุกอย่าง
เธอไม่น่าหักหลัง หลอกใช้กัน

หลอกให้ฉันเปนแค่สะพานข้ามไปหาใคร
หมดความหมายเธอกข้ามไปหาคนอื่น
ได้แต่มองเธอเดินผ่านไป
ทิ้งไว้แค่ร่องรอยที่เธอเหยียบยืน
หลงเหลือแค่รอยเท้า
ที่เธอประทับเอาไว้ตรงกลางหัวใจ

ที่ทำเพื่อเธอ เธอเหนค่ากันแค่นี้
ทุ่มเททั้งใจที่มียังหมดความหมาย
ยอมทอดกายให้เธอ
เหยียบย่ำเธอเดินจากไป
หลอกกันให้หลงดีใจแค่นาที

ฉันทำเพื่อเธอขนาดนี้
ฉันยอมเพื่อเธอทุกอย่าง
เธอไม่น่าหักหลัง หลอกใช้กัน

หลอกให้ฉันเปนแค่สะพานข้ามไปหาใคร
หมดความหมายเธอกข้ามไปหาคนอื่น
ได้แต่มองเธอเดินผ่านไป
ทิ้งไว้แค่ร่องรอยที่เธอเหยียบยืน
หลงเหลือแค่รอยเท้า
ที่เธอประทับเอาไว้ตรงกลางหัวใจ

( ดนตรี )

หลอกให้ฉันเปนแค่สะพานข้ามไปหาใคร
หมดความหมายเธอกข้ามไปหาคนอื่น
ได้แต่มองเธอเดินผ่านไป
ทิ้งไว้แค่ร่องรอยที่เธอเหยียบยืน
หลงเหลือแค่รอยเท้า
ที่เธอประทับเอาไว้ตรงกลางหัวใจ

หลงเหลือแค่รอยเท้า
ที่เธอประทับเอาไว้ตรงกลางหัวใจ…


รูปภาพคอร์ด สะพาน (รอยเท้ากลางหัวใจ) – กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง สะพาน (รอยเท้ากลางหัวใจ) - กล้วย แสตมป์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สะพาน (รอยเท้ากลางหัวใจ) (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง ติ๊ก ชนัญ
เรียบเรียง:บรรจง เวียงพล
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา