หน้าแรก » ไผ่ พงศธร » คอร์ดเพลง กะไคแหน่แล้วล่ะ – ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง กะไคแหน่แล้วล่ะ – ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง : กะไคแหน่แล้วล่ะ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง กะไคแหน่แล้วล่ะ - ไผ่ พงศธร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม มิตรภาพ : กะไคแหน่แล้วล่ะ


INTRO | Am | Em | F | G |
INTRO | Am G | F | G |

Am 
เมื่อเจ้าพ้อทางหย่างใหม่
 
ได้พ้อผู้ใหม่แล้ว
Em 
สิอิหยัง
 
หรือกลับมาเ
บิ่งซากปรักหัก
พัง
 
ฮักของเฮาที่
ล่มสลาย..
.

Am 
บ่ต้องฮู้สึกผิด 
 
เจ้าเห็นบ่อ้าย
ยังหายใจ
ถึงสิจ่อยลงแหน่ 
 
แต่กะยังบ่ต
าย

 
กินข้าวได้หลายกว่าเ
ก่า 
 
นอนหลับง่ายกว่า
Am 
เก่า
 
ยามเจ็บ ยาม
Em 
เหงา 
 
บ่ต้องมีหมู่มาอ
อย
 
แต่ก่อนนอนตีง
คีง 
 
ตื่นมาน้ำตา
Am 
ย้อย
 
หัวใจสะ
Dm 
หวอยคึดฮอดเจ้าห
ลาย

 
เทือสิยอม
Am 
รับว่าฮักเฮาจ
บแล้ว
 
ถืกลม
พัดมันกะสิยืนบ่ไ
หว
 
บ่
Am 
ต้องมาห่วงว่าอ้ายสิอ
ยู่บ่ได้
 
มื้
อนี้.
.. 
 
อ้ายกะไคแหน่แล้
วล่ะ 
 
 

Am 
กะเว้าให้ฟังซุอย่าง
 
จนเบิดซุอย่าง ควม
Em 
เว้า 
 
ควมว่า
 
ถ้าคักใจแ
ล้วเจ้ากะอย่าหัว
ซา
 
อย่าทำท่าหลูโ
ตนกันหลาย 
 
 
C7 

Am 
ถ้ายังห่วงปานนี่ 
 
แล้วมื้อนั่นคือ
จังถิ่มไป
บ่อยากเป็นภาระ 
 
เป็นปัญหาให้ไ

 
กินข้าวได้หลายกว่าเ
ก่า 
 
นอนหลับง่ายกว่า
Am 
เก่า
 
ยามเจ็บ ยาม
Em 
เหงา 
 
บ่ต้องมีหมู่มาอ
อย
 
แต่ก่อนนอนตีง
คีง 
 
ตื่นมาน้ำตา
Am 
ย้อย
 
หัวใจสะ
Dm 
หวอยคึดฮอดเจ้าห
ลาย

 
เทือสิยอม
Am 
รับว่าฮักเฮาจ
บแล้ว
 
ถืกลม
พัดมันกะสิยืนบ่ไ
หว
 
บ่
Am 
ต้องมาห่วงว่าอ้ายสิอ
ยู่บ่ได้
 
มื้
อนี้.
.. 
 
อ้ายกะไคแหน่แล้
วล่ะ 
 
 

INSTRU | C Am | Dm G |
INSTRU | Am G | F C | Am G | F G | C G |

 
ความ
Dm 
เจ็บกำลังสิส่วง 
 
ความ
Am 
ห่วงมันกะมาซ้ำ
 
อยาก
ลืมแต่มันกะจำ.. 
 
สิให้อ้ายเฮ็ดจั
งใด๋..

 
กินข้าวได้หลายกว่าเ
ก่า 
 
นอนหลับง่ายกว่า
Am 
เก่า
 
ยามเจ็บ ยาม
Em 
เหงา 
 
บ่ต้องมีหมู่มาอ
อย
 
แต่ก่อนนอนตีง
คีง 
 
ตื่นมาน้ำตา
Am 
ย้อย
 
หัวใจสะ
Dm 
หวอยคึดฮอดเจ้าห
ลาย

 
เทือสิยอม
Am 
รับว่าฮักเฮาจ
บแล้ว
 
ถืกลม
พัดมันกะสิยืนบ่ไ
หว
 
บ่
Am 
ต้องมาห่วงว่าอ้ายสิอ
ยู่บ่ได้
 
มื้
อนี้.
.. 
 
อ้ายกะไคแหน่แล้
วล่ะ 
 
 

 
ถ้า
Am 
เจ้ายังห่วงอ้ายอาจสิอ
ยู่บ่ได้
 
มื้
อนี้.
.. 
 
อ้ายกะไคแหน่แล้
วล่ะ

OUTRO | Am G | F G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง กะไคแหน่แล้วล่ะ


เมื่อเจ้าพ้อทางหย่างใหม่
ได้พ้อผู้ใหม่แล้วสิอิหยัง
หรือกลับมาเบิ่งซากปรักหักพัง
ฮักของเฮาที่ล่มสลาย…

บ่ต้องฮู้สึกผิด เจ้าเห็นบ่อ้ายยังหายใจ
ถึงสิจ่อยลงแหน่ แต่กะยังบ่ตาย

กินข้าวได้หลายกว่าเก่า นอนหลับง่ายกว่าเก่า
ยามเจ็บ ยามเหงา บ่ต้องมีหมู่มาออย
แต่ก่อนนอนตีงคีง ตื่นมาน้ำตาย้อย
หัวใจสะหวอยคึดฮอดเจ้าหลาย

เทือสิยอมรับว่าฮักเฮาจบแล้ว
ถืกลมพัดมันกะสิยืนบ่ไหว
บ่ต้องมาห่วงว่าอ้ายสิอยู่บ่ได้
มื้อนี้… อ้ายกะไคแหน่แล้วล่ะ

กะเว้าให้ฟังซุอย่าง
จนเบิดซุอย่าง ควมเว้า ควมว่า
ถ้าคักใจแล้วเจ้ากะอย่าหัวซา
อย่าทำท่าหลูโตนกันหลาย

ถ้ายังห่วงปานนี่ แล้วมื้อนั่นคือจังถิ่มไป
บ่อยากเป็นภาระ เป็นปัญหาให้ไผ

กินข้าวได้หลายกว่าเก่า นอนหลับง่ายกว่าเก่า
ยามเจ็บ ยามเหงา บ่ต้องมีหมู่มาออย
แต่ก่อนนอนตีงคีง ตื่นมาน้ำตาย้อย
หัวใจสะหวอยคึดฮอดเจ้าหลาย

เทือสิยอมรับว่าฮักเฮาจบแล้ว
ถืกลมพัดมันกะสิยืนบ่ไหว
บ่ต้องมาห่วงว่าอ้ายสิอยู่บ่ได้
มื้อนี้… อ้ายกะไคแหน่แล้วล่ะ

( ดนตรี )

ความเจ็บกำลังสิส่วง ความห่วงมันกะมาซ้ำ
อยากลืมแต่มันกะจำ.. สิให้อ้ายเฮ็ดจังใด๋..

กินข้าวได้หลายกว่าเก่า นอนหลับง่ายกว่าเก่า
ยามเจ็บ ยามเหงา บ่ต้องมีหมู่มาออย
แต่ก่อนนอนตีงคีง ตื่นมาน้ำตาย้อย
หัวใจสะหวอยคึดฮอดเจ้าหลาย

เทือสิยอมรับว่าฮักเฮาจบแล้ว
ถืกลมพัดมันกะสิยืนบ่ไหว
บ่ต้องมาห่วงว่าอ้ายสิอยู่บ่ได้
มื้อนี้… อ้ายกะไคแหน่แล้วล่ะ

ถ้าเจ้ายังห่วงอ้ายอาจสิอยู่บ่ได้
มื้อนี้… อ้ายกะไคแหน่แล้วล่ะ..


รูปภาพคอร์ด กะไคแหน่แล้วล่ะ – ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง กะไคแหน่แล้วล่ะ - ไผ่ พงศธร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง กะไคแหน่แล้วล่ะ (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ
เรียบเรียง : จิระวัฒน์ ปานพุ่ม
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา