คอร์ดเพลง เสี่ยงตาน้อย – อี๊ด โปงลางสะออน

  
Text   

INTRO | Dm | Dm | C | Dm |
INTRO | Dm | C | Bb | A |
INTRO | Dm | C | Bb | A | Dm |

 
ผู้สาวอั
Dm 
นนี้ 
 
ซ่างนิสัยบ่ดีแท้น้อ
 
โอ้ยเ
C 
นอะ 
 
บ่เกรงใจผู้บ่าวแหน่
 
เสี่ยงตา
Bb 
น้อย 
 
ส่งยิ้มให้อ้ายเสยแหม๋
 
ระวังไว้แ
C 
หน่ 
 
ผู้บ่าวเจ้าฮู้สิดูบ่
Dm 
จืด

 
ข่อยกะ
Dm 
นั่งรินดีกรีฟรีสไตล์
 
ห้าม
C 
ใจบ่ให้เพลินไปกับเธอ
 
แต่ว่าเ
Bb 
พิ่นบ่แม่นของข่อยอิหลีแล้วเด้อ
 
สุดท้
C 
ายแฟนของเธอมาเจอเลย
Dm 
ซวย

Gm 
ข่อย.. 
 
บ่เกี่ยวเด้อ
 
บ่เคย
Dm 
เจอผู้สาวของเจ้ามาก่อน
Gm 
บรรยากาศดีเลยออกมาถอน
 
กะว่าเมาสิเมือ
Bb 
นอน
 
บ่ได้อยากมีเ
C 
รื่อง.. 
 
เด้อครับ..

 
แค่ออกมา
Dm 
ถอนเกือบได้นอนร้านเห
C 
ล้า
 
ออกมาจิ๊บเ
Bb 
บาเกือบได้เข้าโรงบ
A 
าล
 
ย้อนผู้
Dm 
สาวเสื้อขาวเขายิ้ม
C 
ให้
 
ผู้บ่าวจับ
Bb 
ได้ข่อยกะไหวโต
A 
ทัน
 
ตั้งใจว่าสิ
Dm 
เมากระดกเหล้าเพียวเ
C 
พียว
 
เกือบถืกใส่เ
Bb 
ดี่ยว 
 
ข่อยละเสียวสันห
A 
ลัง
 
จั่งแม่นเพิ่นเป็นตา
Dm 
ซัง 
 
แท้หนอน้องห
C 
ล่า
 
อยากให้เจ้าเซา
Bb 
สา..
A 
 
อย่าไปเฮ็ดกับคนอื่น

INSTRU | Dm | C | Bb | A | ( 4 Times ) | Dm |

Gm 
ข่อย.. 
 
บ่เกี่ยวเด้อ
 
บ่เคย
Dm 
เจอผู้สาวของเจ้ามาก่อน
Gm 
บรรยากาศดีเลยออกมาถอน
 
กะว่าเมาสิเมือ
Bb 
นอน
 
บ่ได้อยากมีเ
C 
รื่อง.. 
 
เด้อครับ..

 
แค่ออกมา
Dm 
ถอนเกือบได้นอนร้านเห
C 
ล้า
 
ออกมาจิ๊บเ
Bb 
บาเกือบได้เข้าโรงบ
A 
าล
 
ย้อนผู้
Dm 
สาวเสื้อขาวเขายิ้ม
C 
ให้
 
ผู้บ่าวจับ
Bb 
ได้ข่อยกะไหวโต
A 
ทัน
 
ตั้งใจว่าสิ
Dm 
เมากระดกเหล้าเพียวเ
C 
พียว
 
เกือบถืกใส่เ
Bb 
ดี่ยว 
 
ข่อยละเสียวสันห
A 
ลัง
 
จั่งแม่นเพิ่นเป็นตา
Dm 
ซัง 
 
แท้หนอน้องห
C 
ล่า
 
อยากให้เจ้าเซา
Bb 
สา..
A 
.

 
แค่ออกมา
Dm 
ถอนเกือบได้นอนร้านเห
C 
ล้า
 
ออกมาจิ๊บเ
Bb 
บาเกือบได้เข้าโรงบ
A 
าล
 
ย้อนผู้
Dm 
สาวเสื้อขาวเขายิ้ม
C 
ให้
 
ผู้บ่าวจับ
Bb 
ได้ข่อยกะไหวโต
A 
ทัน
 
ตั้งใจว่าสิ
Dm 
เมากระดกเหล้าเพียวเ
C 
พียว
 
เกือบถืกใส่เ
Bb 
ดี่ยว 
 
ข่อยละเสียวสันห
A 
ลัง
 
จั่งแม่นเพิ่นเป็นตา
Dm 
ซัง 
 
แท้หนอน้องห
C 
ล่า
 
อยากให้เจ้าเซา
Bb 
สา..
A 
 
อย่าไปเฮ็ดกับคนอื่น

OUTRO | Dm | C | Bb | A | ( 4 Times )
OUTRO | Dm | Dm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เสี่ยงตาน้อย


ผู้สาวอันนี้ ซ่างนิสัยบ่ดีแท้น้อ
โอ้ยเนอะ บ่เกรงใจผู้บ่าวแหน่
เสี่ยงตาน้อย ส่งยิ้มให้อ้ายเสยแหม๋
ระวังไว้แหน่ ผู้บ่าวเจ้าฮู้สิดูบ่จืด

ข่อยกะนั่งรินดีกรีฟรีสไตล์
ห้ามใจบ่ให้เพลินไปกับเธอ
แต่ว่าเพิ่นบ่แม่นของข่อยอิหลีแล้วเด้อ
สุดท้ายแฟนของเธอมาเจอเลยซวย

ข่อย.. บ่เกี่ยวเด้อ
บ่เคยเจอผู้สาวของเจ้ามาก่อน
บรรยากาศดีเลยออกมาถอน
กะว่าเมาสิเมือนอน
บ่ได้อยากมีเรื่อง.. เด้อครับ..

แค่ออกมาถอนเกือบได้นอนร้านเหล้า
ออกมาจิ๊บเบาเกือบได้เข้าโรงบาล
ย้อนผู้สาวเสื้อขาวเขายิ้มให้
ผู้บ่าวจับได้ข่อยกะไหวโตทัน
ตั้งใจว่าสิเมากระดกเหล้าเพียวเพียว
เกือบถืกใส่เดี่ยว ข่อยละเสียวสันหลัง
จั่งแม่นเพิ่นเป็นตาซัง แท้หนอน้องหล่า
อยากให้เจ้าเซาสา… อย่าไปเฮ็ดกับคนอื่น

( ดนตรี )

ข่อย.. บ่เกี่ยวเด้อ
บ่เคยเจอผู้สาวของเจ้ามาก่อน
บรรยากาศดีเลยออกมาถอน
กะว่าเมาสิเมือนอน
บ่ได้อยากมีเรื่อง.. เด้อครับ..

แค่ออกมาถอนเกือบได้นอนร้านเหล้า
ออกมาจิ๊บเบาเกือบได้เข้าโรงบาล
ย้อนผู้สาวเสื้อขาวเขายิ้มให้
ผู้บ่าวจับได้ข่อยกะไหวโตทัน
ตั้งใจว่าสิเมากระดกเหล้าเพียวเพียว
เกือบถืกใส่เดี่ยว ข่อยละเสียวสันหลัง
จั่งแม่นเพิ่นเป็นตาซัง แท้หนอน้องหล่า
อยากให้เจ้าเซาสา…

แค่ออกมาถอนเกือบได้นอนร้านเหล้า
ออกมาจิ๊บเบาเกือบได้เข้าโรงบาล
ย้อนผู้สาวเสื้อขาวเขายิ้มให้
ผู้บ่าวจับได้ข่อยกะไหวโตทัน
ตั้งใจว่าสิเมากระดกเหล้าเพียวเพียว
เกือบถืกใส่เดี่ยว ข่อยละเสียวสันหลัง
จั่งแม่นเพิ่นเป็นตาซัง แท้หนอน้องหล่า
อยากให้เจ้าเซาสา… อย่าไปเฮ็ดกับคนอื่น

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เสี่ยงตาน้อย (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : วิทยา บุญอาษา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
บริษัท เซิ้ง โปรดักชั่น : โทร 063-850-0150
คอร์ด เสี่ยงตาน้อย - อี๊ด โปงลางสะออน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend