คอร์ดเพลง เต๊าะ (Promise) – Oil Kunjira x bonnadol

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เต๊าะ (Promise) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
ทำตามที่บอกแล้
Fmaj7 
ว 
 
เธอจำได้ใช่
Em7 
ไหม
 
ถ้าอยากให้เธอหวั่นไห
Fmaj7 
วแต่งเพลงจีบเธอสักเพ
Am7 
ลง
 
ทำตา
Gm7 
ม 
 
ที่บ
อกแล้
Fmaj7 
ว 
 
ฝากไปผ่านเสียงเพล
Em7 
งนี้เอง
 
หา
Am7 
กว่าเธ
Dm7 
อรับรัก.. 
 
 
ก็แค่ร้องเพลงนี้คืนฉันที

INSTRU | Fmaj7 | Em7 | Fmaj7 | Am7 Gm7 C7 |

 
ถ้าอยากให้ฉัน
Fmaj7 
รับรัก 
 
เป็นเธอคงไม่ยากนัก
 
แค่เธ
Em7 
อมีฉันคนเดียว 
 
ก็ขอไม่มากไปมั้ง
 
จริง ๆ ฉันเก็
Dm7 
บไปฝัน 
 
วันที่จะเข้ามาทัก
 
สมอง
สั่งบอกว่ารักแต่ใจมันกลัวจะช้ำ

 
เพราะฉันก็รู้
Fmaj7 
ดี Baby I ain’t easy
 
วันนั้นฉันเห็นเธอเต๊า
Em7 
ะคนนั้นคนนู้นแล้วก็คนนี้ที
 
ขอเวลาดูท่
Fmaj7 
าที 
 
ฉันไม่อยากจะปราณี
 
เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้า
Am7 
ย 
 
คนแบบเธอฉันเจอมาทั้
Gm7 
งปี  

 
ในใจก็ sa
Fmaj7 
y say no อีกใจก็ let’s let’s go
 
จะรักหรือหล
Em7 
อก 
 
ไม่ต้องมาเล่นฉันไม่ใช่นินเทนโด
 
ไม่อยากจะโ
Dm7 
ม โมเม เธอทำฉันโล โลเล
 
เลิกคุยได้ไห
มกับคนพวกนั้น ถ้าได้ก็ โอ โอเค baby

 
 
Fmaj7 
อยากให้เธอรู้ 
 
ไม่เคยทำแบบนี้
Em7 
ให้ใคร
 
 
Fmaj7 
จะเชื่อกันไหมว่าเพลงที่แต่งไป
Em7 
 
หมายถึงเธ
Em7 
อคนเดียว 
 
Baby

 
 
Fmaj7 
Do you know every word is real.
 
 
Em7 
ใครต่อใครที่ผ่านมาไม่ข้องเกี่ยว
 
 
Dm7 
คนในใจจริง ๆ มีแค่คนเดีย
Cmaj7 
ว 
 
คือเธอเท่านั้น
 
 
Dm7 
ถ้าอย่างนั้นจะได้ไหมทำให้กัน
 
 
Em7 
แค่มีแต่ฉันในทุก 
 
Fmaj7 
วัน 
 
เธอไม่ต้อ
งมีใคร

INSTRU | Fmaj7 | Em7 | Fmaj7 | Am7 Gm7 C7 |
INSTRU | Fmaj7 | Em7 | Dm7 | G | G |

 
ถ้าทำที่บอกแล้ว
Fmaj7 
เธอโอเคใช่
Em7 
ไหม
 
ไม่คุยกับใครคนไห
Fmaj7 
น 
 
และมีแต่เธอคนเดี
Am7 
ยว
 
ถ้าทำ
Gm7 
ที่บอ
กแล้
Fmaj7 
 
make sure that your lov
Em7 
e is real.
 
ก็จะยอ
Dm7 
มรับรัก..
แล้วจะร้องเพลงนี้กับเธอ

 
ทำตามที่บอกแล้
Fmaj7 
ว 
 
เธอจำได้ใช่
Em7 
ไหม
 
ถ้าอยากให้เธอหวั่นไห
Fmaj7 
วแต่งเพลงจีบเธอสักเพ
Am 
ลง
 
ทำตา
Gm7 
มที่บ
อกแล้
Fmaj7 
ว 
 
ฝากไปผ่านเสียงเพล
Em7 
งนี้เอง
 
หา
Am7 
กว่าเธ
Dm7 
อรับรัก.. 
 
 
ก็แค่ร้องเพลงนี้คืนฉันที

 
 
Fmaj7 
ในใจก็ 
 
say
Em7 
say no อีกใจก็ let
Fmaj7 
’s let’s go  
Am7 
 
ฉันไม่ใช่นิ
Gm7 
นเทนโด  
C7 
 
ไม่อยากจะ โม
Fmaj7 
โมเม ถ้าเธอทำฉัน โ
Em7 
ล 
 
โลเล
 
ถ้าได้ก็ โอ
Dm7 
โอเค 
 
baby
 
 
ก็แค้ร้องเพลงนี้คืนฉันที


ทำตามที่บอกแล้ว เธอจำได้ใช่ไหม
ถ้าอยากให้เธอหวั่นไหวแต่งเพลงจีบเธอสักเพลง
ทำตามที่บอกแล้ว ฝากไปผ่านเสียงเพลงนี้เอง
หากว่าเธอรับรัก.. ก็แค่ร้องเพลงนี้คืนฉันที

( ดนตรี )

ถ้าอยากให้ฉันรับรัก เป็นเธอคงไม่ยากนัก
แค่เธอมีฉันคนเดียว ก็ขอไม่มากไปมั้ง
จริง ๆ ฉันเก็บไปฝัน วันที่จะเข้ามาทัก
สมองสั่งบอกว่ารักแต่ใจมันกลัวจะช้ำ

เพราะฉันก็รู้ดี Baby I ain’t easy
วันนั้นฉันเห็นเธอเต๊าะคนนั้นคนนู้นแล้วก็คนนี้ที
ขอเวลาดูท่าที ฉันไม่อยากจะปราณี
เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย คนแบบเธอฉันเจอมาทั้งปี

ในใจก็ say say no อีกใจก็ let’s let’s go
จะรักหรือหลอก ไม่ต้องมาเล่นฉันไม่ใช่นินเทนโด
ไม่อยากจะโม โมเม เธอทำฉันโล โลเล
เลิกคุยได้ไหมกับคนพวกนั้น ถ้าได้ก็ โอ โอเค baby

อยากให้เธอรู้ ไม่เคยทำแบบนี้ให้ใคร
จะเชื่อกันไหมว่าเพลงที่แต่งไป
หมายถงเธอคนเดียว Baby

Do you know every word is real.
ใครต่อใครที่ผ่านมาไม่ข้องเกี่ยว
คนในใจจริง ๆ มีแค่คนเดียmajว คือเธอเท่านั้น
ถ้าอย่างนั้นจะได้ไหมทำให้กัน
แค่มีแต่ฉันในทุก ๆ วัน เธอไม่ต้องมีใคร

( ดนตรี )

ถ้าทำที่บอกแล้ว เธอโอเคใช่ไหม
ไม่คุยกับใครคนไหน และมีแต่เธอคนเดียว
ถ้าทำที่บอกแล้ว
make sure that your love is real.
ก็จะยอมรับรัก.. แล้วจะร้องเพลงนี้กับเธอ

ทำตามที่บอกแล้ว เธอจำได้ใช่ไหม
ถ้าอยากให้เธอหวั่นไหวแต่งเพลงจีบเธอสักเพลง
ทำตามที่บอกแล้ว ฝากไปผ่านเสียงเพลงนี้เอง
หากว่าเธอรับรัก.. ก็แค่ร้องเพลงนี้คืนฉันที

ในใจก็ say say no อีกใจก็ let’s let’s go
ฉันไม่ใช่นินเทนโด
ไม่อยากจะ โม โมเม ถ้าเธอทำฉัน โล โลเล
ถ้าได้ก็ โอ โอเค baby
ก็แค้ร้องเพลงนี้คืนฉันที


รูปภาพคอร์ด เต๊าะ (Promise) – Oil Kunjira x bonnadol

คอร์ดเพลง เต๊าะ (Promise) - Oil Kunjira x bonnadol

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เต๊าะ (Promise) (คอร์ด)

Lyrics: Dew Arrunpong / bonnadol
Melody: Panust Nakrumpai
Arrange: Kawin Wannasiri
ติดต่อ Neon Music 062-919-8796
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend