คอร์ดเพลง ฉลามชอบงับคุณ Bonnadol feat. IIVY B

  
Text   
คอร์ดเพลง ฉลามชอบงับคุณ Bonnadol

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : Bonnadol
เนื้อร้อง/ทำนอง :
คอร์ด : A,D,Bm,E


Capo #1
INTRO | Am D | Bm E | ( 4 Times )

 
โอ๊ะโอ๊
Am 
ย..ผมแค่อยากจะชวน
ไปที่หาด
 
ก็ตอนนี้
Bm 
ผมก็เหงาอยู่นี่หน่
า 
 
แค่อยากจะเจอ
 
โอ๊ะโอ๊
Am 
ย..เธอแค่ออกมาเจอกั
นได้เปล่า
 
เบบี้
Bm 
ไม่ต้องกลัวผมไม่กั

 
โอ๊ะโอ๊
Am 
ย..พาเธอลงดำน้ำไป
ดูปลา
 
ดู
Bm 
ปลาดาว ม้าน้ำ และโลม
า 
 
ดาดี๊ดา
 
โอ๊ะโอ๊
Am 
ย..เห้ย! 
 
นั่นมันฉลา
มนี่หว่า
 
แล้วเธอจะก
Bm 
ลัวหรือเปล่า 
 
แล้วเธอจะกลั
วหรือเปล่า

 
ฉล
Am 
ามน่ะชอบงับคุ
ณ 
 
ส่วนผ
Bm 
มน่ะชอบคุณ
งับ
 
แบบว่าผ
Am 
มแค่หลงรักคุ
ณ 
 
ไม่เค
Bm 
ยเป็นมาก่
อน
 
ถูกใ
Am 
จเธอคนนี้น่าดู
..โอ้ 
 
เบบี้
Bm 
โอนลี่ยู
 
แค่ได้
Am 
มองก็ทำให้ใ
จผมละล
Bm 
าย.. 
 
 

 
ฉล
Am 
ามน่ะชอบงับคุ
ณ 
 
ส่วนผ
Bm 
มน่ะชอบคุณ
งับ
 
แบบว่าผ
Am 
มแค่หลงรักคุ
ณ 
 
ไม่เค
Bm 
ยเป็นมาก่
อน
 
ถูกใ
Am 
จเธอคนนี้น่าดู
..โอ้ 
 
เบบี้
Bm 
โอนลี่ยู
 
แค่ได้
Am 
มองก็ทำให้ใ
จผมละล
Bm 
าย.. 
 
 

 
ถ้าเธอเป็นฉล
Am 
าม 
 
ฉันจะเป็นทะ
เล
 
ถ้าเธออยากโด
Bm 
นเปย์ 
 
ให้เธอเซชื่อเร
 
และถ้าอยากมี
Am 
รัก 
 
เธอก็ต้องมาทั
 
อยากเปนคลื่นมาซั
Bm 
ดเธอที่ริมชายหา

 
Oh oh o
Am 
 
ทะเลอันตรา
 
ฉันจะคอยดูแ
Bm 
ลไม่ให้เธอต้องอับอา
 
นั่งรอแต่เธ
Am 
ออยู่ที่ริมหาดทร
าย
 
ถ้าเธออยากได้บ้
Bm 
านฉันก็พร้อมจะจ่
าย

 
ฉันไม่
Am 
ดูหรอกนะทะลงทะเล
เห็นหน้าเธอฉันก็โอเค
 
หา
Bm 
กเธอเซว่าเยสก็เคเปล่
า 
 
(เคเปล่า)
 
ฉันไม่ใส่
Am 
หรอกนะกางกงกางเกงเห็น
หน้าเธอ
 
ฉันพร้อมจะเปย์
 
 
แต่
Bm 
ว่าฉันกลัวทำเธอออกข่าว 
 
 
(โหนกระสวย)

 
Am 
อเค 
 
นั่นมันฉลา
 
และฉันก็ร้องโอเ
Bm 
ย 
 
เพราะมันมาอีกสา
 
กินเ
Am 
จ 
 
ไม่กินหูฉลา
 
อยากจะขอเรียก แก
Bm 
ร็บ 
 
พี่บ้อนโอนได้เปล่

 
ฉล
Am 
ามน่ะชอบงับคุ
ณ 
 
ส่วนผ
Bm 
มน่ะชอบคุณ
งับ
 
แบบว่าผ
Am 
มแค่หลงรักคุ
ณ 
 
ไม่เค
Bm 
ยเป็นมาก่
อน
 
ถูกใ
Am 
จเธอคนนี้น่าดู
..โอ้ 
 
เบบี้
Bm 
โอนลี่ยู
 
แค่ได้
Am 
มองก็ทำให้ใ
จผมละล
Bm 
าย.. 
 
 

 
ฉล
Am 
ามน่ะชอบงับคุ
ณ 
 
ส่วนผ
Bm 
มน่ะชอบคุณ
งับ
 
แบบว่าผ
Am 
มแค่หลงรักคุ
ณ 
 
ไม่เค
Bm 
ยเป็นมาก่
อน
 
ถูกใ
Am 
จเธอคนนี้น่าดู
..โอ้ 
 
เบบี้
Bm 
โอนลี่ยู
 
แค่ได้
Am 
มองก็ทำให้ใ
จผมละล
Bm 
าย.. 
 
 

INSTRU | Am D | Bm E | ( 4 Times )

 
ฉล
Am 
ามน่ะชอบงับคุ
ณ 
 
ส่วนผ
Bm 
มน่ะชอบคุณ
งับ
 
แบบว่าผ
Am 
มแค่หลงรักคุ
ณ 
 
ไม่เค
Bm 
ยเป็นมาก่
อน
 
ถูกใ
Am 
จเธอคนนี้น่าดู
..โอ้ 
 
เบบี้
Bm 
โอนลี่ยู
 
แค่ได้
Am 
มองก็ทำให้ใ
จผมละล
Bm 
าย.. 
 
 

 
ฉล
Am 
ามน่ะชอบงับคุ
ณ 
 
ส่วนผ
Bm 
มน่ะชอบคุณ
งับ
 
แบบว่าผ
Am 
มแค่หลงรักคุ
ณ 
 
ไม่เค
Bm 
ยเป็นมาก่
อน
 
ถูกใ
Am 
จเธอคนนี้น่าดู
..โอ้ 
 
เบบี้
Bm 
โอนลี่ยู
 
แค่ได้
Am 
มองก็ทำให้ใ
จผมละล
Bm 
าย.. 
 
 

INSTRU | Am D | Bm E | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฉลามชอบงับคุณ


โอ๊ะโอ๊ย..ผมแค่อยากจะชวนไปที่หาด
ก็ตอนนี้ผมก็เหงาอยู่นี่หน่า แค่อยากจะเจอ
โอ๊ะโอ๊ย..เธอแค่ออกมาเจอกันได้เปล่า
เบบี้ไม่ต้องกลัวผมไม่กัด

โอ๊ะโอ๊ย..พาเธอลงดำน้ำไปดูปลา
ดูปลาดาว ม้าน้ำ และโลมา ดาดี๊ดา
โอ๊ะโอ๊ย..เห้ย! นั่นมันฉลามนี่หว่า
แล้วเธอจะกลัวหรือเปล่า แล้วเธอจะกลัวหรือเปล่า

ฉลามน่ะชอบงับคุณ ส่วนผมน่ะชอบคุณงับ
แบบว่าผมแค่หลงรักคุณ ไม่เคยเป็นมาก่อน
ถูกใจเธอคนนี้น่าดู..โอ้ เบบี้โอนลี่ยู
แค่ได้มองก็ทำให้ใจผมละลาย..

ฉลามน่ะชอบงับคุณ ส่วนผมน่ะชอบคุณงับ
แบบว่าผมแค่หลงรักคุณ ไม่เคยเป็นมาก่อน
ถูกใจเธอคนนี้น่าดู..โอ้ เบบี้โอนลี่ยู
แค่ได้มองก็ทำให้ใจผมละลาย..

ถ้าเธอเป็นฉลาม ฉันจะเป็นทะเล
ถ้าเธออยากโดนเปย์ ให้เธอเซชื่อเรา
และถ้าอยากมีรัก เธอก็ต้องมาทัก
อยากเปนคลื่นมาซัดเธอที่ริมชายหาด

Oh oh oh ทะเลอันตราย
ฉันจะคอยดูแลไม่ให้เธอต้องอับอาย
นั่งรอแต่เธออยู่ที่ริมหาดทราย
ถ้าเธออยากได้บ้านฉันก็พร้อมจะจ่าย

ฉันไม่ดูหรอกนะทะลงทะเลเห็นหน้าเธอฉันก็โอเค
หากเธอเซว่าเยสก็เคเปล่า (เคเปล่า)
ฉันไม่ใส่หรอกนะกางกงกางเกงเห็นหน้าเธอ
ฉันพร้อมจะเปย์
แต่ว่าฉันกลัวทำเธอออกข่าว (โหนกระสวย)

โอเค นั่นมันฉลาม
และฉันก็ร้องโอเย เพราะมันมาอีกสาม
กินเจ ไม่กินหูฉลาม
อยากจะขอเรียก แกร็บ พี่บ้อนโอนได้เปล่า

ฉลามน่ะชอบงับคุณ ส่วนผมน่ะชอบคุณงับ
แบบว่าผมแค่หลงรักคุณ ไม่เคยเป็นมาก่อน
ถูกใจเธอคนนี้น่าดู..โอ้ เบบี้โอนลี่ยู
แค่ได้มองก็ทำให้ใจผมละลาย..

ฉลามน่ะชอบงับคุณ ส่วนผมน่ะชอบคุณงับ
แบบว่าผมแค่หลงรักคุณ ไม่เคยเป็นมาก่อน
ถูกใจเธอคนนี้น่าดู..โอ้ เบบี้โอนลี่ยู
แค่ได้มองก็ทำให้ใจผมละลาย..

( ดนตรี )

ฉลามน่ะชอบงับคุณ ส่วนผมน่ะชอบคุณงับ
แบบว่าผมแค่หลงรักคุณ ไม่เคยเป็นมาก่อน
ถูกใจเธอคนนี้น่าดู..โอ้ เบบี้โอนลี่ยู
แค่ได้มองก็ทำให้ใจผมละลาย..

ฉลามน่ะชอบงับคุณ ส่วนผมน่ะชอบคุณงับ
แบบว่าผมแค่หลงรักคุณ ไม่เคยเป็นมาก่อน
ถูกใจเธอคนนี้น่าดู..โอ้ เบบี้โอนลี่ยู
แค่ได้มองก็ทำให้ใจผมละลาย..

มิวสิควิดีโอ ฉลามชอบงับคุณ Bonnadol

เพลง ฉลามชอบงับคุณ
ศิลปิน : Bonnadol
Lyrics : Bonnadol, Baby Rocky, Iivy B
Mixed And Mastered : Bhoomkij
Prod. : Bhoomkij
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend