คอร์ดเพลง หลับยังเจ็บ – ลำเพลิน วงศกร

  
Text   

คอร์ดเพลง : หลับยังเจ็บ ลำเพลิน วงศกร

คอร์ดเพลง หลับยังเจ็บ - ลำเพลิน วงศกร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ลำเพลิน วงศกร : หลับยังเจ็บ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง หลับยังเจ็บ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | G Em | Am D | ( 2 Times )

G 
  บ่ได้เตรียมใจ
Em 
ไว้เผื่อเจ็บ
 
  อ้ายก็
Am 
เลยหงายท้องป่
D 
างง่าง
G 
  ถืกน้องนางหัก
Em 
ดิบหัวใจ
 
  เอาคน
Am 
ใหม่มาเหยียบค
D 
อกัน
G 
  เจ้าบ่ออนซอน
Em 
ใจของอ้าย
 
  เลย
Am 
บ่คือเฮ็ดจั่
D 
งสั่น
 
  
G 
จักสิไห้สิหัว 
 
หัว
Em 
ใจของอ้ายสะบั้น 
 
ใจ
Am 
สั่น
 
  บ่ต่า
D 
งกันกับผี
G 
บ้า 
 
 
Em 
 
Am 
 
D 

G 
  พุ้นแล้วเพิ่น 
 
พอแต่
Em 
พ้อทางใหม่
 
  โพสต์
Am 
เฟซโชว์รูปข
D 
นาด
G 
  ฮู้แหน่บ่ 
 
ไผใจสิ
Em 
ขาดตั้งแต่มื้อ
Am 
ที่เจ้าบอ
D 
กลา
 
  
G 
มันบ่เป็นตาอยู่ 
 
 
Em 
บ่ฮู้สิแก้จังได๋
 
  อ
Am 
ยากสิหยุด 
 
หยุด
D 
ต่อมน้ำตา
 
  ข
G 
นาดอ้ายนอนหลับไหล
 
  กะ
Em 
ยังฝันเห็นแต่หน้าของ
Am 
เจ้า
 
  ผู้แล่นนำ
D 
ก้นเขา
G 
ไป 
 
 
D 

 
หลับยังเ
G 
จ็บอยู่ในฝัน 
 
ย้อนเห็น
Em 
ภาพของเจ้านั้น
 
เทิงย่างเทิงล
C 
ากแขนเขานี้ไปจากอ้
D 
าย
 
จุกแ
C 
ป๋ตาย 
 
ย้อนเฮ็ดห
D 
ยังบ่ได้
 
ตื่นขึ้น
G 
มาก็พบพ้อ 
 
ภาพเ
Em 
ก่า ๆ เจ้าถิ่มไว้
 
น้ำหอมเคยไ
C 
ซ้กลิ่นมันก็ยังติดหมอน
 
มันเหลือแ
C 
ต่บ่อน 
 
ที่เฮาเ
D 
คยได้อยู่นำกัน
 
ที่สองเฮานั้นเคย
G 
มีกัน..

INSTRU | G Em | Am D | C | D |
INSTRU | G Em | C D | C | D |

 
หลับยังเ
G 
จ็บอยู่ในฝัน
 
ย้อนเห็น
Em 
ภาพของเจ้านั้น
 
เทิงย่างเทิงล
C 
ากแขนเขานี้ไปจากอ้
D 
าย
 
จุกแ
C 
ป๋ตาย 
 
ย้อนเฮ็ดห
D 
ยังบ่ได้
 
ตื่นขึ้น
G 
มาก็พบพ้อ 
 
ภาพเ
Em 
ก่า ๆ เจ้าถิ่มไว้
 
น้ำหอมเคยไ
C 
ซ้กลิ่นมันก็ยังติดหมอน
 
มันเหลือแ
C 
ต่บ่อน 
 
ที่เฮาเ
D 
คยได้อยู่นำกัน
 
ที่สองเฮานั้นเคย
G 
มีกัน..

 
หลับยังเ
G 
จ็บอยู่ในฝัน
 
ย้อนเห็น
Em 
ภาพของเจ้านั้น
 
เทิงย่างเทิงล
C 
ากแขนเขานี้ไปจากอ้
D 
าย
 
จุกแ
C 
ป๋ตาย 
 
ย้อนเฮ็ดห
D 
ยังบ่ได้
 
ตื่นขึ้น
G 
มาก็พบพ้อ 
 
ภาพเ
Em 
ก่า ๆ เจ้าถิ่มไว้
 
น้ำหอมเคยไ
C 
ซ้กลิ่นมันก็ยังติดหมอน
 
มันเหลือแ
C 
ต่บ่อน 
 
ที่เฮาเ
D 
คยได้อยู่นำกัน
 
ที่สองเฮานั้นเคย
G 
มีกัน..

OUTRO | G Em | Am D | ( 2 Times ) | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หลับยังเจ็บ


บ่ได้เตรียมใจไว้เผื่อเจ็บ อ้ายก็เลยหงายท้องป่างง่าง
ถืกน้องนางหักดิบหัวใจ เอาคนใหม่มาเหยียบคอกัน
เจ้าบ่ออนซอนใจของอ้าย เลยบ่คือเฮ็ดจั่งสั่น
จักสิไห้สิหัว หัวใจของอ้ายสะบั้น
ใจสั่น บ่ต่างกันกับผีบ้า

พุ้นแล้วเพิ่น พอแต่พ้อทางใหม่ โพสต์เฟซโชว์รูปขนาด
ฮู้แหน่บ่ ไผใจสิขาดตั้งแต่มื้อที่เจ้าบอกลา
มันบ่เป็นตาอยู่ บ่ฮู้สิแก้จังได๋ อยากสิหยุด หยุดต่อมน้ำตา
ขนาดอ้ายนอนหลับไหล กะยังฝันเห็นแต่หน้าของเจ้า
ผู้แล่นนำก้นเขาไป

หลับยังเจ็บอยู่ในฝัน ย้อนเห็นภาพของเจ้านั้น
เทิงย่างเทิงลากแขนเขานี้ไปจากอ้าย
จุกแป๋ตาย ย้อนเฮ็ดหยังบ่ได้
ตื่นขึ้นมาก็พบพ้อ ภาพเก่า ๆ เจ้าถิ่มไว้
น้ำหอมเคยไซ้กลิ่นมันก็ยังติดหมอน
มันเหลือแต่บ่อน ที่เฮาเคยได้อยู่นำกัน
ที่สองเฮานั้นเคยมีกัน

( ดนตรี )

หลับยังเจ็บอยู่ในฝัน ย้อนเห็นภาพของเจ้านั้น
เทิงย่างเทิงลากแขนเขานี้ไปจากอ้าย
จุกแป๋ตาย ย้อนเฮ็ดหยังบ่ได้
ตื่นขึ้นมาก็พบพ้อ ภาพเก่า ๆ เจ้าถิ่มไว้
น้ำหอมเคยไซ้กลิ่นมันก็ยังติดหมอน
มันเหลือแต่บ่อน ที่เฮาเคยได้อยู่นำกัน
ที่สองเฮานั้นเคยมีกัน

หลับยังเจ็บอยู่ในฝัน ย้อนเห็นภาพของเจ้านั้น
เทิงย่างเทิงลากแขนเขานี้ไปจากอ้าย
จุกแป๋ตาย ย้อนเฮ็ดหยังบ่ได้
ตื่นขึ้นมาก็พบพ้อ ภาพเก่า ๆ เจ้าถิ่มไว้
น้ำหอมเคยไซ้กลิ่นมันก็ยังติดหมอน
มันเหลือแต่บ่อน ที่เฮาเคยได้อยู่นำกัน
ที่สองเฮานั้นเคยมีกัน


รูปภาพคอร์ด หลับยังเจ็บ – ลำเพลิน วงศกร

คอร์ดเพลง หลับยังเจ็บ - ลำเพลิน วงศกร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หลับยังเจ็บ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : พู่กัน สะบัด
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend