คอร์ดเพลง กินของเก่าอย่าเห่าดัง – อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง กินของเก่าอย่าเห่าดัง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C | G | F E | Am |
INTRO | C | Am | F | G |
INTRO | C | Am | F | G |

 
C 
ฮากะเลิกกันดนแล้
Am 
วเด้
 
หัวใจน้อง
F 
เพ 
 
จนบ่อาจซ่อม
G 
ได้
 
กะถอยออ
C 
กมาจากชีวิต
Am 
อ้าย
 
มา
F 
อยู่ในที่ของน้
G 
อง

 
C 
ล้วเป็นหยังคนใหม่ของ
Am 
อ้าย
 
ยังเที่ยวมากม
F 
าย 
 
ยังเทียวมาเกี่ยวมาข้
G 
อง
 
ส่งรูปคู่ห
C 
วานมาใน messenger  
Am 
น้อง
 
มาเยาะเ
F 
ย้ยว่าเพิ่นฮักกันห
G 
ลาย..

 
บ่ได้อิจ
C 
ฉา 
 
แต่ว่ามันรำ
Am 
คาญ
 
มา โน่น นี่  
F 
นั่น 
 
เป็นหยังมักมาวุ่นว
G 
าย
 
ต่างคนต่าง
C 
อยู่ 
 
หรือมันอยู่
Am 
บ่ได้
 
เดี๋ยวสิจัด
F 
ให้ด้วยถ้อยคำ
G 
ซึ้ง 
 

 
กินของเก่าเ
C 
ขา 
 
อย่าเห่าดังห
Am 
ลาย
 
คั่นบ่อยากต
F 
าย 
 
อย่าให้เว้า
G 
ถึง
 
เจ้ามาทีห
C 
ลัง 
 
แต่อยากเป็นที่
Am 
หนึ่ง
 
อย่ามาทะ
F 
ลึ่ง.. 
 
กับคนเก่าเ
G 
ขา..

 
เพราะเจ้ากินของเ
C 
ก่าที่คนอื่นเขา
Am 
คาย
 
บ่เคยเสียด
F 
าย 
 
แค่ผูู้ชายเ
G 
น่า 
 
 
อยู่เสย ๆ เ
C 
ด้อ 
 
บ่ต้องมา
Am 
เว้า
 
กินของเก่าเ
F 
ขา.
G 
.. 
 
อย่ามาเห่าดังห
C 
ลาย…

INSTRU | Am | Em | F | C |
INSTRU | Am | Em | Dm | G |

 
กินของเก่าเ
C 
ขา 
 
อย่าเห่าดังห
Am 
ลาย
 
คั่นบ่อยากต
F 
าย 
 
อย่าให้เว้า
G 
ถึง
 
เจ้ามาทีห
C 
ลัง 
 
แต่อยากเป็นที่
Am 
หนึ่ง
 
อย่ามาทะ
F 
ลึ่ง.. 
 
กับคนเก่าเ
G 
ขา..

 
เพราะเจ้ากินของเ
C 
ก่าที่คนอื่นเขา
Am 
คาย
 
บ่เคยเสียด
F 
าย 
 
แค่ผูู้ชายเ
G 
น่า 
 
 
อยู่เสย ๆ เ
C 
ด้อ 
 
บ่ต้องมา
Am 
เว้า
 
กินของเก่าเ
F 
ขา… 
 
อย่ามาเห่าดังห
G 
ลาย…

 
กินของเก่าเ
C 
ขา 
 
อย่าเห่าดังห
Am 
ลาย
 
คั่นบ่อยากต
F 
าย 
 
อย่าให้เว้า
G 
ถึง
 
เจ้ามาทีห
C 
ลัง 
 
แต่อยากเป็นที่
Am 
หนึ่ง
 
อย่ามาทะ
F 
ลึ่ง..กับคนเก่าเ
G 
ขา..

 
เพราะเจ้ากินของเ
C 
ก่าที่คนอื่นเขา
Am 
คาย
 
บ่เคยเสียด
F 
าย 
 
แค่ผูู้ชายเ
G 
น่า 
 
 
อยู่เสย ๆ เ
C 
ด้อ 
 
บ่ต้องมา
Am 
เว้า
 
กินของเก่าเ
F 
ขา.. 
 
อย่ามาเห่าดังห
G 
ลาย..

 
กินของเก่าเ
F 
ขา.. 
 
อย่ามาเห่าดังห
G 
ลาย..

OUTRO | C | Am | F | G | ( 2 Times ) | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง กินของเก่าอย่าเห่าดัง


เฮากะเลิกกันดนแล้วเด้
หัวใจน้องเพ จนบ่อาจซ่อมได้
กะถอยออกมาจากชีวิตอ้าย
มาอยู่ในที่ของน้อง

แล้วเป็นหยังคนใหม่ของอ้าย
ยังเที่ยวมากมาย ยังเทียวมาเกี่ยวมาข้อง
ส่งรูปคู่หวานมาใน ssnr น้อง
มาเยาะเย้ยว่าเพิ่นฮักกันหลาย..

บ่ได้อิจฉา แต่ว่ามันรำคาญ
มา โน่น นี่ นั่น เป็นหยังมักมาวุ่นวาย
ต่างคนต่างอยู่ หรือมันอยู่บ่ได้
เดี๋ยวสิจัดให้ด้วยถ้อยคำซึ้ง ๆ

กินของเก่าเขา อย่าเห่าดังหลาย
คั่นบ่อยากตาย อย่าให้เว้าถึง
เจ้ามาทีหลัง แต่อยากเป็นที่หนึ่ง
อย่ามาทะลึ่ง.. กับคนเก่าเขา..

เพราะเจ้ากินของเก่าที่คนอื่นเขาคาย
บ่เคยเสียดาย แค่ผูู้ชายเน่า ๆ
อยู่เสย ๆ เด้อ บ่ต้องมาเว้า
กินของเก่าเขา… อย่ามาเห่าดังหลาย…

( ดนตรี )

กินของเก่าเขา อย่าเห่าดังหลาย
คั่นบ่อยากตาย อย่าให้เว้าถึง
เจ้ามาทีหลัง แต่อยากเป็นที่หนึ่ง
อย่ามาทะลึ่ง.. กับคนเก่าเขา..

เพราะเจ้ากินของเก่าที่คนอื่นเขาคาย
บ่เคยเสียดาย แค่ผูู้ชายเน่า ๆ
อยู่เสย ๆ เด้อ บ่ต้องมาเว้า
กินของเก่าเขา… อย่ามาเห่าดังหลาย…

กินของเก่าเขา อย่าเห่าดังหลาย
คั่นบ่อยากตาย อย่าให้เว้าถึง
เจ้ามาทีหลัง แต่อยากเป็นที่หนึ่ง
อย่ามาทะลึ่ง..กับคนเก่าเขา..

เพราะเจ้ากินของเก่าที่คนอื่นเขาคาย
บ่เคยเสียดาย แค่ผูู้ชายเน่า ๆ
อยู่เสย ๆ เด้อ บ่ต้องมาเว้า
กินของเก่าเขา.. อย่ามาเห่าดังหลาย..

กินของเก่าเขา.. อย่ามาเห่าดังหลาย..


รูปภาพคอร์ด กินของเก่าอย่าเห่าดัง – อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

คอร์ดเพลง กินของเก่าอย่าเห่าดัง - อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง กินของเก่าอย่าเห่าดัง (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ธนธน ม.สุขศิลป์
เรียบเรียง : อานนท์ เชื้อบุญมา
ติดต่องานจ้างศิลปิน Tel : 098-203-7796
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend