คอร์ดเพลง เดลิเวอรี่ – LABANOON (ลาบานูน)

  
Text   

คอร์ดเพลง : เดลิเวอรี่ LABANOON (ลาบานูน)

คอร์ดเพลง เดลิเวอรี่ - LABANOON (ลาบานูน)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม Delivery เดลิเวอรี่

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เดลิเวอรี่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Am | Am | Em | Em ( 2 Times )

 
อยาก
Am 
จะกินอะไรดี 
 
ฉัน
Em 
คนนี้จะซื้อมา
 
อยาก
จะออกไปธุระ 
 
ฉัน
คนนี้จะพาเธอไป 
 
 
 
ไม่ว่
Am 
าวันที่เธอยิ้ม 
 
หรือ
Em 
วันที่เธอเศร้าใจ
 
ถ้า
มีเรื่องให้ช่วยอะไร 
 
เธอ
ไม่ต้องเกรงใจฉันเลย

 
ขอแค่เพียงให้เธอ
Am 
สั่ง 
 
ฉันก็พร้อมจะไปส่
Em 
 
ให้คิดซะว่าฉัน
เป็นคนคุ้นเคย
 
ขอแค่เธอมีความ
Am 
สุข 
 
ฉันจะทำให้ทุก
Em 
อย่าง
 
แค่เธอพูดว่าต้อง
การ 
 
คนอย่างฉัน
จะไม่อยู่เฉย

 
สั่ง
Am 
ทันที 
 
ส่ง
ทันใจ 
 
ความรัก
หรือความเข้าใจ
 
หรือความห่วงใยอ
ะไรก็มีให้เธอ
 
เหนื่อย
Am 
แค่ไหน 
 
ได้เ
สมอ
 
ยังพร้อม
จะทำเพื่อเธอ 
 
ถึงแม้ว่าเธอ
จะไม่ได้คิดอะไร..

INSTRU | Am | Am |

 
ไม่ค่
Am 
อยอยากจะฝันไกล 
 
รู้ว่
Em 
าไม่ได้สำคัญ
 
แค่ยั
งคงได้เจอกัน 
 
สำ
หรับฉันก็ดีเหลือเกิน

 
ขอแค่เพียงให้เธอ
Am 
สั่ง 
 
ฉันก็พร้อมจะไปส่
Em 
 
ให้คิดซะว่าฉัน
เป็นคนคุ้นเคย
 
ขอแค่เธอมีความ
Am 
สุข 
 
ฉันจะทำให้ทุก
Em 
อย่าง
 
แค่เธอพูดว่าต้อง
การ 
 
คนอย่างฉัน
จะไม่อยู่เฉย

 
สั่ง
Am 
ทันที 
 
ส่ง
ทันใจ 
 
ความรัก
หรือความเข้าใจ
 
หรือความห่วงใยอ
ะไรก็มีให้เธอ
 
เหนื่อย
Am 
แค่ไหน 
 
ได้เ
สมอ
 
ยังพร้อม
จะทำเพื่อเธอ 
 
ถึงแม้ว่าเธอ
จะไม่ได้คิดอะไร

INSTRU | Am | Am | Em | Em |
INSTRU | Am | Am | Em | Em |

 
ชา
Am 
บู สุกี้ พิซซ่า ตามด้วยชานม คอฟฟี่ หรือโคล่า
 
จะ
Em 
บิงซู น้ำแข็งใสหรือไอติม ว่ามาเลยจ้า
..       
Em 
 
หรือ
Am 
ว่าอยากมีคนที่ใส่ใจ 
 
หรือว่าอยากมีใครที่เห็นค่า
 
อยู่ไ
Em 
ม่ใกล้ อยู่ไม่ไกล อยู่ตรงนี้ อยู่นี่ไง คนข้างหน้า

 
ไม่ก
ล้าคิดว่าเธอ
จะมาสนใจ 
 
 
Am 
ผู้ชายคนนี้
 
แต่ถ้
าวันนั้นมีค
งดีใจตาย

 
สั่ง
Am 
ทันที 
 
ส่ง
ทันใจ 
 
ความรัก
หรือความเข้าใจ
 
หรือความห่วงใยอ
ะไรก็มีให้เธอ
 
เหนื่อย
Am 
แค่ไหน 
 
ได้เ
สมอ
 
ยังพร้อม
จะทำเพื่อเธอ 
 
ถึงแม้ว่าเธอ
จะไม่ได้คิดอะไร

 
สั่ง
Am 
ทันที 
 
ส่ง
ทันใจ 
 
ความรัก
หรือความเข้าใจ
 
หรือความห่วงใยอ
ะไรก็มีให้เธอ
 
เหนื่อย
Am 
แค่ไหน 
 
ได้เ
สมอ
 
ยังพร้อม
จะทำเพื่อเธอ 
 
ไปจนกว่าเธอ
จะยอมเห็นใจ

OUTRO | Am | Am | Em | Em |
OUTRO | Am | Am | Em | Em | Am |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เดลิเวอรี่


อยากจะกินอะไรดี ฉันคนนี้จะซื้อมา
อยากจะออกไปธุระ ฉันคนนี้จะพาเธอไป

ไม่ว่าวันที่เธอยิ้ม หรือวันที่เธอเศร้าใจ
ถ้ามีเรื่องให้ช่วยอะไร เธอไม่ต้องเกรงใจฉันเลย

ขอแค่เพียงให้เธอสั่ง ฉันก็พร้อมจะไปส่ง
ให้คิดซะว่าฉันเป็นคนคุ้นเคย
ขอแค่เธอมีความสุข ฉันจะทำให้ทุกอย่าง
แค่เธอพูดว่าต้องการ คนอย่างฉันจะไม่อยู่เฉย

สั่งทันที ส่งทันใจ ความรักหรือความเข้าใจ
หรือความห่วงใยอะไรก็มีให้เธอ
เหนื่อยแค่ไหน ได้เสมอ ยังพร้อมจะทำเพื่อเธอ
ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้คิดอะไร

ไม่ค่อยอยากจะฝันไกล รู้ว่าไม่ได้สำคัญ
แค่ยังคงได้เจอกัน สำหรับฉันก็ดีเหลือเกิน

ขอแค่เพียงให้เธอสั่ง ฉันก็พร้อมจะไปส่ง
ให้คิดซะว่าฉันเป็นคนคุ้นเคย
ขอแค่เธอมีความสุข ฉันจะทำให้ทุกอย่าง
แค่เธอพูดว่าต้องการ คนอย่างฉันจะไม่อยู่เฉย

สั่งทันที ส่งทันใจ ความรักหรือความเข้าใจ
หรือความห่วงใยอะไรก็มีให้เธอ
เหนื่อยแค่ไหน ได้เสมอ ยังพร้อมจะทำเพื่อเธอ
ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้คิดอะไร
(ไปจนกว่าเธอ จะยอมเห็นใจ)

ชาบู สุกี้ พิซซ่า ตามด้วยชานม คอฟฟี่ หรือโคล่า
จะบิงซู น้ำแข็งใสหรือไอติม ว่ามาเลยจ้า
หรือว่าอยากมีคนที่ใส่ใจ หรือว่าอยากมีใครที่เห็นค่า
อยู่ไม่ใกล้ อยู่ไม่ไกล อยู่ตรงนี้ อยู่นี่ไง คนข้างหน้า

ไม่กล้าคิดว่าเธอจะมาสนใจผู้ชายคนนี้
แต่ถ้าวันนั้นมีคงดีใจตาย


รูปภาพคอร์ด เดลิเวอรี่ – LABANOON (ลาบานูน)

คอร์ดเพลง เดลิเวอรี่ - LABANOON (ลาบานูน)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เดลิเวอรี่ (คอร์ด)

ทำนอง : เมธี อรุณ
เนื้อร้อง : เหนือวงศ์
เรียบเรียง : Labanoon
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend