คอร์ดเพลง ส่งซิกแนเด้อ – Naked Eye feat.เบลล์ นิภาดา

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ส่งซิกแนเด้อ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A | E | F#m | D |

A 
หัวใจมันเต้นแฮง 
 
ฮอดได้แนมนำก้น
 
บอกเ
E 
ลยว่าเธอเป็นคนมาชาร์ต.. 
 
หัวใจที่
F#m 
อ่อนแรง
 
เป็นพาวเวอร์แ
D 
บ๊งค์กระตุ้นแบตแดงให้ใจได้ฮู้สึก

A 
แค่ได้เห็นหน้าเธอใจมันเต้นตึก 
 
 
ตอน
E 
ตาสบตาแฮงคึกมันคึดไปไกลจน
F#m 
ว่าเพ้อ
 
อยากไปกอดเ
D 
ธอ 
 
อยากหอมแก้มเธอ
 
มันอยากให้เธอมาเป็นแฟน
 

F#m 
แต่อ้ายกะยังบ่ฮู้.. 
 
ว่าเธอนะคิดจั่งใด๋
 
ย่านคั่นว่า
E 
ฉันนั้นเว้าออกไป
 
แล้วเธอสิกลายเป็นลา
D 
ยต่าง
 
เลยต้องฟ
E 
รีซเก็บอาการเสื่องไว้ในใจ

 
A 
ยากสิบอกเธอ 
 
แต่กะบ่กล้าบอก
 
ฉันเ
E 
ว้าในใจได้เพียงฮักนะ 
 
แต่บ่แ
F#m 
สดงออก
 
มันย่านข้อค
D 
วามตอบรับจากเธอ.. 
 
บ่ต
E 
รงที่คิดไว้

 
A 
ยากสิบอกเธอ 
 
ฮ้องว่าฮักมันออกไป
 
ฉันเ
E 
ฮ็ดได้เพียงตะโกนในใจ 
 
ส่งไปหัว
F#m 
ใจเธอ
 
ถ้าหากได้
D 
ยินกะส่งซิกแหน่เ
E 
ด้อ
 
เผื่อใจของเธอนั้นต
A 
รงกัน

 
อ้
A 
ายอย่าแค่ส่งซิก นี่คนเด้อ บ่แม่นหนังสติ๊ก
 
ถ้าอ้าย
E 
มักอ้ายบ่ต้องอุ๊บอิบ 
 
ไผสิฮู้อ้ายคิดจั่งใด๋
F#m 
คันมักน้องอีหลี 
 
แต่เฮ็ดได้แค่ตะโกนในใจ
 
ไผสิ
D 
นิมิตได้ 
 
ง่
E 
าย ๆ Just You Say

A 
บ่ต้องเว้าหวานเฮ็ดโรแมนติก
 
พอปานว่าหนังใน Netflix
 
E 
แค่เฮ็ดให้น้องได้ฮู้สักนิด 
 
ว่าคิดบ่ผิดที่เลือกอ้าย
F#m 
น้องบ่ติด ขอให้สิทธิ์ พร้องแสตนบาย
D 
แค่อย่า Make Me C
E 
ry 
 
ถ้าอ้ายได้เป็นแฟน

F#m 
แต่อ้ายกะยังบ่ฮู้.. 
 
ว่าเธอนะคิดจั่งใด๋
 
ย่านคั่นว่า
E 
ฉันนั้นเว้าออกไป
 
แล้วเธอสิกลายเป็นลา
D 
ยต่าง
 
เลยต้องฟ
E 
รีซเก็บอาการเสื่องไว้ในใจ

 
A 
ยากสิบอกเธอ 
 
แต่กะบ่กล้าบอก
 
ฉันเ
E 
ว้าในใจได้เพียงฮักนะ 
 
แต่บ่แ
F#m 
สดงออก
 
มันย่านข้อค
D 
วามตอบรับจากเธอ.. 
 
บ่ต
E 
รงที่คิดไว้

 
A 
ยากสิบอกเธอ 
 
ฮ้องว่าฮักมันออกไป
 
ฉันเ
E 
ฮ็ดได้เพียงตะโกนในใจ 
 
ส่งไปหัว
F#m 
ใจเธอ
 
ถ้าหากได้
D 
ยินกะส่งซิกแหน่เ
E 
ด้อ
 
เผื่อใจของเธอนั้นตรงกัน..
 

INSTRU | A | E | F#m | D | ( 2 Times )

F#m 
แต่อ้ายกะยังบ่ฮู้.. 
 
ว่าเธอนะคิดจั่งใด๋
 
ย่านคั่นว่า
E 
ฉันนั้นเว้าออกไป
 
แล้วเธอสิกลายเป็นลา
D 
ยต่าง
 
เลยต้องฟ
E 
รีซเก็บอาการเสื่องไว้ในใจ

 
A 
ยากสิบอกเธอ 
 
แต่กะบ่กล้าบอก
 
ฉันเ
E 
ว้าในใจได้เพียงฮักนะ 
 
แต่บ่แ
F#m 
สดงออก
 
มันย่านข้อค
D 
วามตอบรับจากเธอ.. 
 
บ่ต
E 
รงที่คิดไว้

 
A 
ยากสิบอกเธอ 
 
ฮ้องว่าฮักมันออกไป
 
ฉันเ
E 
ฮ็ดได้เพียงตะโกนในใจ 
 
ส่งไปหัว
F#m 
ใจเธอ
 
ถ้าหากได้
D 
ยินกะส่งซิกแหน่เ
E 
ด้อ
 
เผื่อใจของเธอนั้นตรงกัน..
 

OUTRO | A | E | F#m | D | ( 2 Times )


หัวใจมันเต้นแฮง ฮอดได้แนมนำก้น
บอกเลยว่าเธอเป็นคน มาชาร์จหัวใจที่อ่อนแรง
เป็นพาวเวอร์แบงค์กระตุ้นแบตแดงในใจให้ฮู้สึก

แค่ได้เห็นหน้าเธอใจมันเป็นตึกตึก
ตอนตาสบตาแฮงคึกมันคึดไปไกลจนว่าเพ้อ
อยากไปกอดเธออยากหอมแก้มเธอ
มันอยากได้เธอมาเป็นแฟน

แต่กะยังบ่ฮู้…ว่าเธอนะคิดจั่งได๋
ย่านคั่นว่าฉันนั้นเว้าออกไป
แล้วเธอสิกลายเป็นลายต่าง
เลยต้องฟรีซเก็บอาการเซื่องไว้ในใจ

อยากสิบอกเธอแต่กะบ่กล้าบอก
ฉันเว้าในใจได้เพียงฮักนะแต่บ่แสดงออก
มันย่านข้อความตอบรับจากเธอบ่ตรงที่คิดไว้
อยากสิบอกเธอฮ้องว่าฮักมันออกไป
ฉันเฮ็ดได้เพียงตะโกนในใจส่งไปหัวใจเธอ
ถ้าหากได้ยินกะส่งซิกแนเด้อ
เผื่อใจของเธอนั้นตรงกัน

(ญ.) อ้ายอย่าแค่ส่งซิก นี่คนเด้อบ่แม่นหนังสติ๊ก
ถ้าอ้ายมักอ้ายบ่ต้องปกปิด ไผสิฮู้อ้ายคิดจั๋งได๋
คั่นมักน้องอีหลี แต่เฮ็ดได้แค่ตะโกนในใจ
ไผสินิมิตได้ ง่ายง่าย Just You Say
บ่ต้องเว้าหวาน เฮ็ดโรแมนติก
พอปานว่าหนังใน Netflix
แค่เฮ็ดให้น้องได้ฮู้สักนิด ว่าคิดบ่ผิดที่เลือกอ้าย
น้องบ่ติด ขอให้สิทธิ์ พร้อม Stand By
แค่อย่า Make Me Cry ถ้าอ้ายได้เป็นแฟน

แต่กะยังบ่ฮู้… ว่าเธอนะคิดจั่งได๋
ย่านคั่นว่าฉันนั้นเว้าออกไป
แล้วเธอสิกลายเป็นลายต่าง
เลยต้องฟรีซ เก็บอาการ เซื่องไว้ในใจ

อยากสิบอกเธอแต่กะบ่กล้าบอก
ฉันเว้าในใจได้เพียงฮักนะแต่บ่แสดงออก
มันย่านข้อความตอบรับจากเธอบ่ตรงที่คิดไว้
อยากสิบอกเธอฮ้องว่าฮักมันออกไป
ฉันเฮ็ดได้เพียงตะโกนในใจส่งไปหัวใจเธอ
ถ้าหากได้ยินกะส่งซิกแนเด้อ
เผื่อใจของเธอนั้นตรงกัน

Solo

แต่กะยังบ่ฮู้… ว่าเธอนะคิดจั่งได๋
ย่านคั่นว่าฉันนั้นเว้าออกไป
แล้วเธอสิกลายเป็นลายต่าง
เลยต้องฟรีซเก็บอาการเซื่องไว้ในใจ

อยากสิบอกเธอแต่กะบ่กล้าบอก
ฉันเว้าในใจได้เพียงฮักนะแต่บ่แสดงออก
มันย่านข้อความตอบรับจากเธอบ่ตรงที่คิดไว้
อยากสิบอกเธอฮ้องว่าฮักมันออกไป
ฉันเฮ็ดได้เพียงตะโกนในใจส่งไปหัวใจเธอ
ถ้าหากได้ยินกะส่งซิกแนเด้อ
เผื่อใจของเธอนั้นตรงกัน

(ญ.) อ้ายอย่าแค่ส่งซิกนี่คนเด้อบ่แม่นหนังสติ๊ก
ถ้าอ้ายมักอ้ายบ่ต้องปกปิดไผสิฮู้อ้ายคิดจั๋งได๋
คั่นมักน้องอีหลีแต่เฮ็ดได้แค่ตะโกนในใจ
ไผสินิมิตได้ง่ายง่าย Just You Say

(ช.) ส่งซิกแนเด้อ ส่งซิกแนเด้อ
ส่งซิกแนเด้อ ส่งซิกแนเด้อ


รูปภาพคอร์ด ส่งซิกแนเด้อ – Naked Eye feat.เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง ส่งซิกแนเด้อ - Naked Eye feat.เบลล์ นิภาดา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ส่งซิกแนเด้อ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ณัฐพงศ์ สารบุตร
เรียบเรียง : ชิตกร ปิติธีรเศรษฐ์
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend