คอร์ดเพลง ผีจับหัว – TheTig x อาม ชุติมา

  
Text   

คอร์ดเพลง : ผีจับหัว TheTig x อาม ชุติมา

คอร์ดเพลง ผีจับหัว - TheTig x อาม ชุติมา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single TheTig x อาม ชุติมา : ผีจับหัว

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ผีจับหัว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb

F#m 
โสด โสด โสด ตอนนี้มัน โ
D 
สด โสด โสด
 
E 
สด โสด โสด ตอนนี้เลยอ
F#m 
ยากจะมีใคร
F#m 
นอนคนเดียว 
 
มันเปลี่ยวเห
D 
งาหัวใจ
 
กลัว
E 
ผีมาจับหัวฉันก่อน
F#m 
นอน

INSTRU | F#m | D | E | F#m | ( 2 Times )

F#m 
โสดก็โสด 
 
แถม
D 
ยังมากลัวผี
 
E 
ลัวจริงๆ 
 
ไม่ได้มาพูด
F#m 
เล่นมาหยอกอะไร
 
ไม่
F#m 
เชื่อลองเป็นคนโสด 
 
ลองเป็น
D 
คนที่ไม่มีใคร
 
ความเห
E 
งามันเดียวดาย 
 
ห้อง
F#m 
กว้างขึ้นทันตา

 
เลยอยากมีใ
D 
คร 
 
สักหนึ่ง
E 
คน
 
มา
C#m 
ช่วยเล่นหัวฉันก่อ
F#m 
นอน
 
จับฉันลงเตียงนอน
D 
ลงบนหมอน
 
ก่อนนอนให้เสียวหั
E 
วใจ

 
แต่ตอนนี้ฉันยัง  
F#m 
โสด โสด โสด
 
ตอนนี้มัน โ
D 
สด โสด โสด
E 
โสด โสด โสด ตอนนี้เลยอ
F#m 
ยากจะมีใคร
F#m 
นอนคนเดียวมันเปลี่ยวเห
D 
งาหัวใจ
 
กลัว
E 
ผีมาจับหัวฉันก่อน
F#m 
นอน

INSTRU | F#m | D | E | F#m | ( 2 Times )

F#m 
โสดก็โสด 
 
ฉันเ
D 
องก็กลัวผี
 
เว
E 
ลาแบบนี้ 
 
บ่
F#m 
ฮู้สิเฮ็ดจั่งได๋
 
ก็
F#m 
เป็นคนโสด 
 
เป็นคน
D 
ที่ไม่มีใคร
 
หากว่าอ้
E 
ายมีใจ 
 
ก็อ
F#m 
ยากสิให้เข้ามา

 
เลยอยากมีใ
D 
คร 
 
สักหนึ่ง
E 
คน
 
มา
C#m 
ช่วยเล่นหัวฉันก่อ
F#m 
นอน
 
จับฉันลงเตียงนอน
D 
ลงบนหมอน
 
ก่อนนอนให้เสียวหั
E 
วใจ

 
แต่ตอนนี้ฉันยัง  
F#m 
โสด โสด โสด
 
ตอนนี้มัน โ
D 
สด โสด โสด
E 
โสด โสด โสด ตอนนี้เลยอ
F#m 
ยากจะมีใคร
F#m 
นอนคนเดียวมันเปลี่ยวเห
D 
งาหัวใจ
 
กลัว
E 
ผีมาจับหัวฉันก่อน
F#m 
นอน

INSTRU | F#m | D | E | F#m | ( 2 Times )

 
เลยอยากมีใ
D 
คร 
 
สักหนึ่ง
E 
คน
 
มา
C#m 
ช่วยเล่นหัวฉันก่อ
F#m 
นอน
 
จับฉันลงเตียงนอน
D 
ลงบนหมอน
 
ก่อนนอนให้เสียวหั
E 
วใจ

 
แต่ตอนนี้ฉันยัง  
F#m 
โสด โสด โสด
 
ตอนนี้มัน โ
D 
สด โสด โสด
E 
โสด โสด โสด ตอนนี้เลยอ
F#m 
ยากจะมีใคร
F#m 
นอนคนเดียวมันเปลี่ยวเห
D 
งาหัวใจ
 
กลัว
E 
ผีมาจับหัวฉันก่อน
F#m 
นอน

 
แต่ตอนนี้ฉันยัง  
F#m 
โสด โสด โสด
 
ตอนนี้มัน โ
D 
สด โสด โสด
E 
โสด โสด โสด ตอนนี้เลยอ
F#m 
ยากจะมีใคร
F#m 
นอนคนเดียวมันเปลี่ยวเห
D 
งาหัวใจ
 
กลัว
E 
ผีมาจับหัวฉันก่อน
F#m 
นอน

OUTRO | F#m | D | E | F#m | ( 2 Times )


โสด โสด โสด ตอนนี้มัน โสด โสด โสด
โสด โสด โสด ตอนนี้เลยอยากจะมีใคร
นอนคนเดียว มันเปลี่ยวเหงาหัวใจ
กลัวผีมาจับหัวฉันก่อนนอน

( ดนตรี )

โสดก็โสด แถมยังมากลัวผี
กลัวจริงๆ ไม่ได้มาพูดเล่นมาหยอกอะไร
ไม่เชื่อลองเป็นคนโสด ลองเป็นคนที่ไม่มีใคร
ความเหงามันเดียวดาย ห้องกว้างขึ้นทันตา

เลยอยากมีใคร สักหนึ่งคน
มาช่วยเล่นหัวฉันก่อนอน
จับฉันลงเตียงนอนลงบนหมอน
ก่อนนอนให้เสียวหัวใจ

แต่ตอนนี้ฉันยัง โสด โสด โสด
ตอนนี้มัน โสด โสด โสด
โสด โสด โสด ตอนนี้เลยอยากจะมีใคร
นอนคนเดียวมันเปลี่ยวเหงาหัวใจ
กลัวผีมาจับหัวฉันก่อนนอน

( ดนตรี )

โสดก็โสด ฉันเองก็กลัวผี
เวลาแบบนี้ บ่ฮู้สิเฮ็ดจั่งได๋
ก็เป็นคนโสด เป็นคนที่ไม่มีใคร
หากว่าอ้ายมีใจ ก็อยากสิให้เข้ามา

เลยอยากมีใคร สักหนึ่งคน
มาช่วยเล่นหัวฉันก่อนอน
จับฉันลงเตียงนอนลงบนหมอน
ก่อนนอนให้เสียวหัวใจ

แต่ตอนนี้ฉันยัง โสด โสด โสด
ตอนนี้มัน โสด โสด โสด
โสด โสด โสด ตอนนี้เลยอยากจะมีใคร
นอนคนเดียวมันเปลี่ยวเหงาหัวใจ
กลัวผีมาจับหัวฉันก่อนนอน

( ดนตรี )

เลยอยากมีใคร สักหนึ่งคน
มาช่วยเล่นหัวฉันก่อนอน
จับฉันลงเตียงนอนลงบนหมอน
ก่อนนอนให้เสียวหัวใจ

แต่ตอนนี้ฉันยัง โสด โสด โสด
ตอนนี้มัน โสด โสด โสด
โสด โสด โสด ตอนนี้เลยอยากจะมีใคร
นอนคนเดียวมันเปลี่ยวเหงาหัวใจ
กลัวผีมาจับหัวฉันก่อนนอน

แต่ตอนนี้ฉันยัง โสด โสด โสด
ตอนนี้มัน โสด โสด โสด
โสด โสด โสด ตอนนี้เลยอยากจะมีใคร
นอนคนเดียวมันเปลี่ยวเหงาหัวใจ
กลัวผีมาจับหัวฉันก่อนนอน


รูปภาพคอร์ด ผีจับหัว – TheTig x อาม ชุติมา

คอร์ดเพลง ผีจับหัว - TheTig x อาม ชุติมา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ผีจับหัว (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : พีท โมเดล
เรียบเรียง : บอส ศตวรรษ
ติดต่องาน โทร : 083-259-5985
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend