หน้าแรก » อาม ชุติมา » คอร์ดเพลง เขาถิ่มเฮาไปแล้วเด้อ – อาม ชุติมา

คอร์ดเพลง เขาถิ่มเฮาไปแล้วเด้อ – อาม ชุติมา

คอร์ดเพลง : เขาถิ่มเฮาไปแล้วเด้อ อาม ชุติมา

คอร์ดเพลง เขาถิ่มเฮาไปแล้วเด้อ - อาม ชุติมา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single อาม ชุติมา : เขาถิ่มเฮาไปแล้วเด้อ


INTRO | F G | Em Am | Dm G | C |

Am 
คันบ่จำเป็น
 
บ่อยากให้
Em 
อ้ายมาเห็นฮอดหน้า
 
ย้านอ้าย
Dm 
แนมเห็นฮอยน้ำตา
 
ย้านอ้ายห
าว่าน้องอ่อนแอ

Am 
แม้ว่ามื้อนี้ 
 
สิบ่
Em 
มีอ้ายมาดูแล
 
แต่บ่
Dm 
อยากให้ฮู้ว่าน้อง
Em 
แพ้
 
ตั้งแ
Dm 
ต่มื้อที่อ้า
ยสิไป

 
ไผ
Dm 
สิฮู้ว่าผู้หญิง
 
ที่ข้าง
Em 
นอกนิ่งๆ 
 
บ่เ
Am 
คยง้อไผ
 
มามื้อ
Dm 
นี้มันน้ำตาไหล
 
ฮ้อง
ไห้ 
 
บอกใจว่าอดเอา

 
เขาถิ่มเฮาไปแล้วเ
ด้อ
 
เซาเ
พ้อถึงเขาทะ
Em 
แหม
 
เป็นอี
Am 
หยังคือฮักคั
Dm 
กแท้
 
เขาบ่
แคร์ 
 
กะยังฮ้อ
งหา
 
แม่นสิกำคอเสื้อเจ้าข
อง 
 
สิทุ
บตี
 
สิเอา
Em 
มีดมาจี้เขากะบ่เห็
Am 
นค่า
 
น้ำตาสิ
Dm 
ไหลกะให้มันย้อยออ
Em 
กมา
 
บอ
Dm 
กใจให้ลืมเขา
สา.. 
 
แม้ว่าคิดฮ
อด

INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C | ( 2 Times )

 
ไผ
Dm 
สิฮู้ว่าผู้หญิง
 
ที่ข้าง
Em 
นอกนิ่งๆ 
 
บ่เ
Am 
คยง้อไผ
 
มามื้อ
Dm 
นี้มันน้ำตาไหล
 
ฮ้อง
ไห้ 
 
บอกใจว่าอดเอา

 
เขาถิ่มเฮาไปแล้วเ
ด้อ
 
ซาเพ้อถึงเขาทะ
Em 
แหม
 
เป็นอี
Am 
หยังคือฮักคั
Dm 
กแท้
 
เขาบ่
แคร์ 
 
กะยังฮ้อ
งหา
 
แม่นสิกำคอเสื้อเจ้าข
อง 
 
สิทุ
บตี
 
สิเอา
Em 
มีดมาจี้เขากะบ่เห็
Am 
นค่า
 
น้ำตาสิ
Dm 
ไหลกะให้มันย้อยออ
Em 
กมา
 
บอ
Dm 
กใจให้ลืมเขา
สา.. 
 
แม้ว่าคิดฮ
อด

 
บอกกั
Dm 
บใจให้ลืมเขาสา.
.. 
 
แม้ว่าคิดฮ
อด

OUTRO | F G | Em Am | Dm G | C F G | C |


คันบ่จำเป็น
บ่อยากให้อ้ายมาเห็นฮอดหน้า
ย้านอ้ายแนมเห็นฮอยน้ำตา
ย้านอ้ายหาว่าน้องอ่อนแอ

แม้ว่ามื้อนี้ สิบ่มีอ้ายมาดูแล
แต่บ่อยากให้ฮู้ว่าน้องแพ้
ตั้งแต่มื้อที่อ้ายสิไป

ไผสิฮู้ว่าผู้หญิง
ที่ข้างนอกนิ่งๆ บ่เคยง้อไผ
มามื้อนี้มันน้ำตาไหล
ฮ้องไห้ บอกใจว่าอดเอา

เขาถิ่มเฮาไปแล้วเด้อ
เซาเพ้อถึงเขาทะแหม
เป็นอีหยังคือฮักคักแท้
เขาบ่แคร์ กะยังฮ้องหา
แม่นสิกำคอเสื้อเจ้าของ สิทุบตี
สิเอามีดมาจี้เขากะบ่เห็นค่า
น้ำตาสิไหลกะให้มันย้อยออกมา
บอกใจให้ลืมเขาสา.. แม้ว่าคิดฮอด

( ดนตรี )

ไผสิฮู้ว่าผู้หญิง
ที่ข้างนอกนิ่งๆ บ่เคยง้อไผ
มามื้อนี้มันน้ำตาไหล
ฮ้องไห้ บอกใจว่าอดเอา

เขาถิ่มเฮาไปแล้วเด้อ
เซาเพ้อถึงเขาทะแหม
เป็นอีหยังคือฮักคักแท้
เขาบ่แคร์ กะยังฮ้องหา
แม่นสิกำคอเสื้อเจ้าของ สิทุบตี
สิเอามีดมาจี้เขากะบ่เห็นค่า
น้ำตาสิไหลกะให้มันย้อยออกมา
บอกใจให้ลืมเขาสา.. แม้ว่าคิดฮอด

บอกกับใจให้ลืมเขาสา… แม้ว่าคิดฮอด..

มิวสิควิดีโอ เขาถิ่มเฮาไปแล้วเด้อ อาม ชุติมา
เพลง เขาถิ่มเฮาไปแล้วเด้อ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง อาม ชุติมา
เรียบเรียง HD Studio (วีรยุทธ ภักดีศรีทอน)
ติดต่องาน 0832595985
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :