คอร์ดเพลง ความสัมพันธ์ที่บ่มีชื่อ อาม ชุติมา

  
Text   


INTRO | F | Dm | Bb | C |
INTRO | F | Dm | Bb | C |

 
คิดฮอดกะ
F 
มาหา 
 
เบิดค่ากะจา
Am 
กไป
 
ตั๋วว่าคิด
Bb 
ฮอด 
 
ตั๋วว่าห่วง
C 
ใย 
 
บ่ได้อยากค
F 
บกัน
 
ปรึกษาสุเ
Bb 
รื่อง 
 
ทักหาสุ
C 
มื้อ
 
แต่บ่ไ
Am 
ด้เป็นไปมากก
Dm 
ว่านั้น
 
ความสัม
Gm 
พันธ์..ที่มันบ่
C 
มีชื่อ

 
เอิ้นแทนกัน
F 
ว่าเธอ 
 
นัดเจอเป็น
Am 
บางครั้ง
 
แต่อย่า
Bb 
เว้าให้ผู้ใด๋
C 
ฟัง 
 
ระวังเฮ
F 
าเผลอ..
 
ทำให้เ
Bb 
ธอต้องเสียห
C 
าย 
 
พร้อมรับ
Am 
สายอ้ายเ
Dm 
สมอ
 
แค่ได้ใ
Gm 
ช้เวลากับเ
C 
ธอ 
 
ได้เจอก็
F 
ดีใจ

 
กะเขาแค่
Bb 
มัก เขาบ่ได้ฮัก เขาบ่ได้จ
C 
ริงใจ
 
ยามเขาอยา
Am 
กได้ 
 
กะเว้าตั๋วไปให้เฮาหล
Dm 
งเชื่อ
C 
เฮามันคน
Bb 
บาป 
 
ที่ยามจีบใผบ่เคยจริงใ
C 
จจักเทื่อ
 
เลยถืกเจ้าข
F 
องเอง..

 
กะยอมรับ
Bb 
ได้
 
แม้ตอนสุดท้ายเฮาบ่ได้เ
C 
ป็นหยังกัน
 
อ้ายไกลเกิน
Am 
ฝัน 
 
น้องไต่ไป
Dm 
บ่ถึง
 
ผู้ห
C 
ญิงในใจ
Bb 
อ้าย
 
เขาได้ครอบครอง แต่น้องได้แ
C 
ค่แนมเบิ่ง
 
น้องบุญบ่
F 
ถึงเธอ..

INSTRU | Bb | C | Am | Dm C |
INSTRU | Bb | C | F | F |
INSTRU | Bb | C | Am | Dm C |
INSTRU | Bb | C | F | F |

 
กะเขาแค่
Bb 
มัก เขาบ่ได้ฮัก เขาบ่ได้จ
C 
ริงใจ
 
ยามเขาอยา
Am 
กได้ 
 
กะเว้าตั๋วไปให้เฮาหล
Dm 
งเชื่อ
C 
เฮามันคน
Bb 
บาป 
 
ที่ยามจีบใผบ่เคยจริงใ
C 
จจักเทื่อ
 
เลยถืกเจ้าข
F 
องเอง..

 
กะยอมรับ
Bb 
ได้
 
แม้ตอนสุดท้ายเฮาบ่ได้เ
C 
ป็นหยังกัน
 
อ้ายไกลเกิน
Am 
ฝัน 
 
น้องไต่ไป
Dm 
บ่ถึง
 
ผู้ห
C 
ญิงในใจ
Bb 
อ้าย
 
เขาได้ครอบครอง แต่น้องได้แ
C 
ค่แนมเบิ่ง
 
น้องบุญบ่
F 
ถึงเธอ..

OUTRO | F | Dm | Bb | C | F |


คิดฮอดกะมาหา เบิดค่ากะจากไป
ตั๋วว่าคิดฮอด ตั๋วว่าห่วงใย บ่ได้อยากคบกัน
ปรึกษาสุเรื่อง ทักหาสุมื้อ
แต่บ่ได้เป็นไปมากกว่านั้น
ความสัมพันธ์..ที่มันบ่มีชื่อ

เอิ้นแทนกันว่าเธอ นัดเจอเป็นบางครั้ง
แต่อย่าเว้าให้ผู้ใด๋ฟัง ระวังเฮาเผลอ..
ทำให้เธอต้องเสียหาย พร้อมรับสายอ้ายเสมอ
แค่ได้ใช้เวลากับเธอ ได้เจอก็ดีใจ

กะเขาแค่มัก เขาบ่ได้ฮัก เขาบ่ได้จริงใจ
ยามเขาอยากได้ กะเว้าตั๋วไปให้เฮาหลงเชื่อ
เฮามันคนบาป ที่ยามจีบใผบ่เคยจริงใจจักเทื่อ
เลยถืกเจ้าของเอง..

กะยอมรับได้
แม้ตอนสุดท้ายเฮาบ่ได้เป็นหยังกัน
อ้ายไกลเกินฝัน น้องไต่ไปบ่ถึง
ผู้หญิงในใจอ้าย
เขาได้ครอบครอง แต่น้องได้แค่แนมเบิ่ง
น้องบุญบ่ถึงเธอ..

( ดนตรี )

กะเขาแค่มัก เขาบ่ได้ฮัก เขาบ่ได้จริงใจ
ยามเขาอยากได้ กะเว้าตั๋วไปให้เฮาหลงเชื่อ
เฮามันคนบาป ที่ยามจีบใผบ่เคยจริงใจจักเทื่อ
เลยถืกเจ้าของเอง..

กะยอมรับได้
แม้ตอนสุดท้ายเฮาบ่ได้เป็นหยังกัน
อ้ายไกลเกินฝัน น้องไต่ไปบ่ถึง
ผู้หญิงในใจอ้าย
เขาได้ครอบครอง แต่น้องได้แค่แนมเบิ่ง
น้องบุญบ่ถึงเธอ..

มิวสิควิดีโอ ความสัมพันธ์ที่บ่มีชื่อ อาม ชุติมา

เพลง : ความสัมพันธ์ที่บ่มีชื่อ
ศิลปิน : อาม ชุติมา
เนื้อร้อง/ทำนอง : อาม ชุติมา
เรียบเรียง : Yotdanai Phuthong
ติดต่องานศิลปิน : 083-2595985
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend