คอร์ดเพลง โดนแล้วหนา – เต้ย อภิวัฒน์ ft. กวาง จิรพรรณ

  
Text   

คอร์ดเพลง : โดนแล้วหนา เต้ย อภิวัฒน์ ft. กวาง จิรพรรณ

คอร์ดเพลง โดนแล้วหนา - เต้ย อภิวัฒน์ ft. กวาง จิรพรรณ

เพลง :

ศิลปิน : เต้ย อภิวัฒน์ ft. กวาง จิรพรรณ

เนื้อร้อง/ทำนอง : อภิวัฒน์ บุญเอนก

คอร์ดทั้งหมด : Dm,Am,Gm,C,Bb


INTRO | Dm | Am | Gm | Dm |
INTRO | Dm | Am | Gm | Dm |
INTRO | Dm | Am | Gm C | Dm |
INTRO | Dm | Am | Gm C | Dm |

 
โดนแล้ว
Dm 
หนา บ่ได้พ้อ ยัง
Am 
จำได้บ่หนอ
 
ที่
Gm 
เฮาเคยเล่นแม่พ่อ 
 
จำไ
Dm 
ด้บ่ 
 
เจ้าจำได้บ่
 
ตอน
Dm 
น้อยๆ บ่เป็นจั่งซี่ เจ้า
Am 
จ่อยและแหล่ปี้ลี้
 
บ่
Gm 
สวยบ่งามแนวนี้ 
 
มามื้อ
Dm 
นี้คือเปลี่ยนไป
 
บ่
Bb 
คิดบ่ฝัน 
 
เล่นนำ
Dm 
กันมาแต่น้อย
Bb 
ใหญ่ขึ้นมาสิงามห
C 
ลาย

 
งามปานนาง
Dm 
ฟ้าปานเทพธิดาสวรรค์ทั้ง
Am 
หมด
 
อยากจะอวย
Gm 
ยศให้หมดทั้งใ
C 
จเพื่อเธอค
Dm 
นนี้
 
อยากบอกค
Dm 
นดีว่าพี่คนนี้หลงมักเจ้า
Am 
แล้ว
 
หากบุญบ่แ
Gm 
คล้วบักแข่วคน
C 
นี้ขอมักเ
Dm 
จ้าเด้อ..
Am 

INSTRU | Dm | Am | Gm | Dm |

 
โดนแล้ว
Dm 
หนา บ่ได้พ้อ ยัง
Am 
จำได้บ่หนอ
 
ที่
Gm 
เฮาเคยเล่นแม่พ่อ 
 
จำไ
Dm 
ด้บ่ 
 
เจ้าจำได้บ่
 
ตอน
Dm 
น้อยๆ บ่เป็นจั่งซี่ เจ้า
Am 
จ่อยและแหล่ปี้ลี้
 
บ่
Gm 
สวยบ่งามแนวนี้ 
 
มามื้
Dm 
อนี้คือเปลี่ยนไป
 
บ่
Bb 
คิดบ่ฝัน 
 
เล่นนำ
Am 
กันมาแต่
Dm 
น้อย
 
Bb 
หญ่ขึ้นมาสิงามห
C 
ลาย

 
งามปานนาง
Dm 
ฟ้าปานเทพธิดาสวรรค์ทั้ง
Am 
หมด
 
อยากจะอวย
Gm 
ยศให้หมดทั้งใ
C 
จเพื่อเธอค
Dm 
นนี้
 
อยากบอกค
Dm 
นดีว่าพี่คนนี้หลงมักเจ้า
Am 
แล้ว
 
หากบุญบ่แ
Gm 
คล้วบักแข่วคน
C 
นี้ขอมักเ
Dm 
จ้าเด้อ..

Dm 
จำได้ดี 
 
ยัง
Am 
จำบ่ลืม 
 
 
Gm 
ลืมกันได้แนวไ
C 
ด๋..
Dm 
Dm 
ถึงมื้อนี้หน้า
Am 
ตาสิเปลี่ยนไป 
 
 
Gm 
แต่หัวใ
C 
จคือ
Dm 
เก่า..
Dm 
จำได้ดี 
 
ยัง
Am 
จำบ่ลืม 
 
 
Gm 
ลืมกันไ
C 
ด้แนวไ
Dm 
ด๋..
Dm 
ถึงมื้อนี้หน้า
Am 
ตาสิเปลี่ยนไป 
 
 
Gm 
แต่หัวใ
C 
จ..  
Dm 
คือเก่า

INSTRU | Bb C | Dm | Bb C | Dm |
INSTRU | Bb C | Dm | Gm | C |

 
งามปานนาง
Dm 
ฟ้าปานเทพธิดาสวรรค์ทั้ง
Am 
หมด
 
อยากจะอวย
Gm 
ยศให้หมดทั้งใ
C 
จเพื่อเธอค
Dm 
นนี้
 
อยากบอกค
Dm 
นดีว่าพี่คนนี้หลงมักเจ้า
Am 
แล้ว
 
หากบุญบ่แ
Gm 
คล้วบักแข่วคน
C 
นี้ขอมักเ
Dm 
จ้าเด้อ..

 
งามปานนาง
Dm 
ฟ้าปานเทพธิดาสวรรค์ทั้ง
Am 
หมด
 
อยากจะอวย
Gm 
ยศให้หมดทั้งใ
C 
จเพื่อเธอค
Dm 
นนี้
 
อยากบอกค
Dm 
นดีว่าพี่คนนี้หลงมักเจ้า
Am 
แล้ว
 
หากบุญบ่แ
Gm 
คล้วบักแข่วคน
C 
นี้ขอมักเ
Dm 
จ้าเด้อ..

OUTRO | Dm | Am | Gm C | Dm |
OUTRO | Dm | Am | Gm C |
OUTRO | Dm | Dm Am | Dm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง โดนแล้วหนา


โดนแล้วหนา บ่ได้พ้อ ยังจำได้บ่หนอ
ที่เฮาเคยเล่นแม่พ่อ จำได้บ่ เจ้าจำได้บ่
ตอนน้อยๆ บ่เป็นจั่งซี่ เจ้าจ่อยและแหล่ปี้ลี้
บ่สวยบ่งามแนวนี้ มามื้อนี้คือเปลี่ยนไป
บ่คิดบ่ฝัน เล่นนำกันมาแต่น้อย
ใหญ่ขึ้นมาสิงามหลาย

งามปานนางฟ้าปานเทพธิดาสวรรค์ทั้งหมด
อยากจะอวยยศให้หมดทั้งใจเพื่อเธอคนนี้
อยากบอกคนดีว่าพี่คนนี้หลงมักเจ้าแล้ว
หากบุญบ่แคล้วบักแข่วคนนี้ขอมักเจ้าเด้อ..

( ดนตรี )

โดนแล้วหนา บ่ได้พ้อ ยังจำได้บ่หนอ
ที่เฮาเคยเล่นแม่พ่อ จำได้บ่ เจ้าจำได้บ่
ตอนน้อยๆ บ่เป็นจั่งซี่ เจ้าจ่อยและแหล่ปี้ลี้
บ่สวยบ่งามแนวนี้ มามื้อนี้คือเปลี่ยนไป
บ่คิดบ่ฝัน เล่นนำกันมาแต่น้อย
ใหญ่ขึ้นมาสิงามหลาย

งามปานนางฟ้าปานเทพธิดาสวรรค์ทั้งหมด
อยากจะอวยยศให้หมดทั้งใจเพื่อเธอคนนี้
อยากบอกคนดีว่าพี่คนนี้หลงมักเจ้าแล้ว
หากบุญบ่แคล้วบักแข่วคนนี้ขอมักเจ้าเด้อ..

จำได้ดี ยังจำบ่ลืม ลืมกันได้แนวได๋..
ถึงมื้อนี้หน้าตาสิเปลี่ยนไป แต่หัวใจคือเก่า..
จำได้ดี ยังจำบ่ลืม ลืมกันได้แนวได๋..
ถึงมื้อนี้หน้าตาสิเปลี่ยนไป แต่หัวใจ.. คือเก่า

( ดนตรี )

งามปานนางฟ้าปานเทพธิดาสวรรค์ทั้งหมด
อยากจะอวยยศให้หมดทั้งใจเพื่อเธอคนนี้
อยากบอกคนดีว่าพี่คนนี้หลงมักเจ้าแล้ว
หากบุญบ่แคล้วบักแข่วคนนี้ขอมักเจ้าเด้อ..

งามปานนางฟ้าปานเทพธิดาสวรรค์ทั้งหมด
อยากจะอวยยศให้หมดทั้งใจเพื่อเธอคนนี้
อยากบอกคนดีว่าพี่คนนี้หลงมักเจ้าแล้ว
หากบุญบ่แคล้วบักแข่วคนนี้ขอมักเจ้าเด้อ..

มิวสิควิดีโอ โดนแล้วหนา เต้ย อภิวัฒน์ ft. กวาง จิรพรรณ

เพลง โดนแล้วหนา
ศิลปิน : เต้ย อภิวัฒน์ ft. กวาง จิรพรรณ
เรียบเรียง : ออนบอร์ด สตูดิโอ
ติดต่องานการแสดง : 081 – 6480904
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend