คอร์ดเพลง ขุ่นเพราะคน – วงนั่งเล่น

  
Text   

คอร์ดเพลง : ขุ่นเพราะคน วงนั่งเล่น

คอร์ดเพลง ขุ่นเพราะคน - วงนั่งเล่น

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงนั่งเล่น : ขุ่นเพราะคน

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ขุ่นเพราะคน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | E | C#m | D | B |

 
เกิดมาผิวค
E 
ล้ำ 
 
อยากจะผิว
C#m 
ขาว
 
พอเกิดมาผิว
D 
ขาวเป็นทุกข์ 
 
เพราะอยากแ
E 
ทน
 
อยู่กับปัจจุ
E 
บัน 
 
แต่ห่วงวันพ
C#m 
รุ่งนี้
 
พออยู่กับพรุ่ง
D 
นี้ก็คิดถึงเมื่อว
E 
าน

 
ไม่เคยพ
F#m 
อดี 
 
แค่ไหนก็ไม่
B 
ดี
 
ไม่เคยพอ
F#m 
ใจ 
 
แค่ไหนก็ไม่
E 
พอ
B 
คน 
 
ยิ่ง
G#m 
ค้น 
 
ยิ่ง
C#m 
คน
 
ขุ่นก็เพราะ
F#m 
คน 
 
 
B 

 
เกิดเป็นชาว
E 
นา 
 
ก็อยากเป็นคน
C#m 
เมือง
 
พอเกิดเป็นคนเ
D 
มืองเป็นทุกข์เพราะหมอกค
E 
วัน
 
อยากเป็น ส.
E 
ส. 
 
แต่เบื่อตอนหาเ
C#m 
สียง
 
เกิดมามีชื่อเ
D 
สียงก็กลัวไม่ยั่ง
E 
ยืน

 
ไม่เคยพ
F#m 
อดี 
 
แค่ไหนก็ไม่
B 
ดี
 
ไม่เคยพอ
F#m 
ใจ 
 
แค่ไหนก็ไม่
E 
พอ
B 
คน 
 
ยิ่ง
G#m 
ค้น 
 
ยิ่ง
C#m 
คน
 
ขุ่นก็เพราะ
F#m 
คน 
 
 
B 
 
ขุ่นก็เพราะ
E 
คน

 
ไม่ต้อง
C#m 
ค้น 
 
ไม่ต้อง
G#m 
คน
 
เข้า
F#m 
ใจมันจะ
B 
ดีกว่าไ
E 
หม
 
ไม่ต้อง
C#m 
ค้น 
 
ไม่ต้อง
G#m 
คน
F#m 
เผื่อตะกอนจะจ
B 
างหายไป

INSTRU | E | D | E | E |

 
อยู่กับสาวเห
E 
นือส่ง line ไปสง
C#m 
ขลา
 
พอกลับไปสงข
D 
ลากลับคิดถึงข้าวซ
E 
อย
 
อยากมีสักล้
E 
าน 
 
ให้ดีสักสอง
C#m 
ล้าน
 
เพื่อนมันมีส
D 
ามล้านนอนไม่หลับเ
E 
ลย

 
ไม่เคยพ
F#m 
อดี 
 
แค่ไหนก็ไม่
B 
ดี
 
ไม่เคยพอ
F#m 
ใจ 
 
แค่ไหนก็ไม่
E 
พอ
B 
คน 
 
ยิ่ง
G#m 
ค้น 
 
ยิ่ง
C#m 
คน
 
ขุ่นก็เพราะ
F#m 
คน 
 
 
B 

 
ขุ่นก็เพราะ
E 
คน 
 
 
C#m 
 
ขุ่นก็เพราะ
F#m 
คน 
 
 
B 
 
ขุ่นก็เพราะ
E 
คน 
 
 
C#m 
 
D 
 
E 


เกิดมาผิวคล้ำ อยากจะผิวขาว
พอเกิดมาผิวขาวเป็นทุกข์ เพราะอยากแทน
อยู่กับปัจจุบัน แต่ห่วงวันพรุ่งนี้
พออยู่กับพรุ่งนี้ก็คิดถึงเมื่อวาน

ไม่เคยพอดี แค่ไหนก็ไม่ดี
ไม่เคยพอใจ แค่ไหนก็ไม่พอ
คน ยิ่งค้น ยิ่งคน
ขุ่นก็เพราะคน

เกิดเป็นชาวนา ก็อยากเป็นคนเมือง
พอเกิดเป็นคนเมืองเป็นทุกข์เพราะหมอกควัน
อยากเป็น ส.ส. แต่เบื่อตอนหาเสียง
เกิดมามีชื่อเสียงก็กลัวไม่ยั่งยืน

ไม่เคยพอดี แค่ไหนก็ไม่ดี
ไม่เคยพอใจ แค่ไหนก็ไม่พอ
คน ยิ่งค้น ยิ่งคน
ขุ่นก็เพราะคน
ขุ่นก็เพราะคน

ไม่ต้องค้น ไม่ต้องคน
เข้าใจมันจะดีกว่าไหม
ไม่ต้องค้น ไม่ต้องคน
เผื่อตะกอนจะจางหายไป

( ดนตรี )

อยู่กับสาวเหนือส่ง line ไปสงขลา
พอกลับไปสงขลากลับคิดถึงข้าวซอย
อยากมีสักล้าน ให้ดีสักสองล้าน
เพื่อนมันมีสามล้านนอนไม่หลับเลย

ไม่เคยพอดี แค่ไหนก็ไม่ดี
ไม่เคยพอใจ แค่ไหนก็ไม่พอ
คน ยิ่งค้น ยิ่งคน
ขุ่นก็เพราะคน

ขุ่นก็เพราะคน
ขุ่นก็เพราะคน
ขุ่นก็เพราะคน


รูปภาพคอร์ด ขุ่นเพราะคน – วงนั่งเล่น

คอร์ดเพลง ขุ่นเพราะคน - วงนั่งเล่น

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ขุ่นเพราะคน (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend