คอร์ดเพลง ที่หลบภัย – ต้าร์ ตจว. feat.แบงค์ คอนสาร

  
Text   

คอร์ดเพลง : ที่หลบภัย ต้าร์ ตจว. feat.แบงค์ คอนสาร

คอร์ดเพลง ที่หลบภัย - ต้าร์ ตจว. feat.แบงค์ คอนสาร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ต้าร์ ตจว. feat.แบงค์ คอนสาร : ที่หลบภัย

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ที่หลบภัย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง ที่หลบภัย - ต้าร์ ตจว. feat.แบงค์ คอนสาร

INTRO | G | Bm | Em | C |

 
เห็นเธอเดิน
G 
มา 
 
น้ำ
D/F# 
ตาอาบหน้าร้อ
Em 
งไห้
 
บอก
D 
ทนอยู่ไม่ไ
C 
หว
 
เลยตัดสินใ
D 
จกลับคืนมาหา
 
เขาไปมีค
G 
นใหม่
 
เขาไ
D/F# 
ม่ใส่ใจ 
 
เหมือน
Em 
ที่เป็น
D 
มา 
 
เขาลืมคำสั
C 
ญญา 
 
ว่าจะรักเ
D 
ธอคนเดียว..

 
แฟนเก่าค
Am 
นนี้
 
ขออยู่ข้าง ๆ อย่าง
Bm 
นี้ได้ไหม
 
จะอยู่เป็นเพื่
Am 
อนใจ
 
เพื่อน
D 
คุยกับเธอไ
G 
ปก่อน
 
จะเอาความ
Am 
รักและความห่วงใย
 
มาซับตรง
Bm 
แก้มอ่อน 
 
 
อยากช่วยเธอถอ
C 
ดถอน
 
ความทุกข์ที่อยู่ในหั
D 
วใจ

 
ที่ตรง
G 
นี้ 
 
คือ
Bm 
ที่หลบภัยน้ำ
Em 
ตา
 
เธอเ
D 
จ็บปวดจากเข
C 
ามา
 
จะรัก
D 
ษาดูแลหัวใจ
 
ผู้ชายคน
G 
นี้ 
 
ยัง
Bm 
คงหวังดี
 
ไม่เ
Em 
คยเปลี่ยนไป
 
เคยรักเธอม
C 
ากแค่ไหน..
D 
.
 
ไม่เคยเปลี่ยนใจ ไปจา
G 
กเธอ 
 
 
D 

G 
ทิ้งมันไปเลย 
 
สิ่งที่เคย
Bm 
ทำให้เธอเจ็บ
 
อย่าเอา
Em 
มันมาเก็บ 
 
อย่าเซฟไว้ในส
D 
มอง
 
G 
ยนมันทิ้งไป 
 
โยนทิ้งแม่
Bm 
น้ำลำคลอง
 
อย่าเอา
C 
มันมาเกี่ยวข้อง
 
อย่าให้มันทำให้เธอหม่นห
D 
มองใจ

 
แฟนเก่าค
Am 
นนี้
 
ขออยู่ข้าง ๆ อย่าง
Bm 
นี้ได้ไหม
 
จะอยู่เป็นเพื่
Am 
อนใจ
 
เพื่อน
D 
คุยกับเธอไ
G 
ปก่อน
 
จะเอาความ
Am 
รักและความห่วงใย
 
มาซับตรง
Bm 
แก้มอ่อน 
 
 
อยากช่วยเธอถอ
C 
ดถอน
 
ความทุกข์ที่อยู่ในหั
D 
วใจ

 
ที่ตรง
G 
นี้ 
 
คือ
Bm 
ที่หลบภัยน้ำ
Em 
ตา
 
เธอเ
D 
จ็บปวดจากเข
C 
ามา
 
จะรัก
D 
ษาดูแลหัวใจ
 
ผู้ชายคน
G 
นี้ 
 
ยัง
Bm 
คงหวังดี
 
ไม่เ
Em 
คยเปลี่ยนไป
 
เคยรักเธอม
C 
ากแค่ไหน..
D 
.
 
ไม่เคยเปลี่ยนใจ ไปจากเธอ..
 

INSTRU | G | Bm | Em | C D |
INSTRU | G | Bm | C | D |

 
ที่ตรง
G 
นี้ 
 
คือ
Bm 
ที่หลบภัยน้ำ
Em 
ตา
 
เธอเ
D 
จ็บปวดจากเข
C 
ามา
 
จะรัก
D 
ษาดูแลหัวใจ
 
ผู้ชายคน
G 
นี้ 
 
ยัง
Bm 
คงหวังดี
 
ไม่เ
Em 
คยเปลี่ยนไป
 
เคยรักเธอม
C 
ากแค่ไหน..
D 
.
 
ไม่เคยเปลี่ยนใจ ไปจากเธอ…
 

OUTRO | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ที่หลบภัย


เห็นเธอเดินมา น้ำตาอาบหน้าร้องไห้
บอกทนอยู่ไม่ไหว
เลยตัดสินใจกลับคืนมาหา
เขาไปมีคนใหม่
เขาไม่ใส่ใจ เหมือนที่เป็นมา 
เขาลืมคำสัญญา ว่าจะรักเธอคนเดียว..

แฟนเก่าคนนี้
ขออยู่ข้าง ๆ อย่างนี้ได้ไหม
จะอยู่เป็นเพื่อนใจ
เพื่อนคุยกับเธอไปก่อน
จะเอาความรักและความห่วงใย
มาซับตรงแก้มอ่อน ๆ
อยากช่วยเธอถอดถอน
ความทุกข์ที่อยู่ในหัวใจ

ที่ตรงนี้ คือที่หลบภัยน้ำตา
เธอเจ็บปวดจากเขามา
จะรักษาดูแลหัวใจ
ผู้ชายคนนี้ ยังคงหวังดี
ไม่เคยเปลี่ยนไป
เคยรักเธอมากแค่ไหน…
ไม่เคยเปลี่ยนใจ ไปจากเธอ

ทิ้งมันไปเลย สิ่งที่เคยทำให้เธอเจ็บ
อย่าเอามันมาเก็บ อย่าเซฟไว้ในสมอง
โยนมันทิ้งไป โยนทิ้งแม่น้ำลำคลอง
อย่าเอามันมาเกี่ยวข้อง
อย่าให้มันทำให้เธอหม่นหมองใจ

แฟนเก่าคนนี้
ขออยู่ข้าง ๆ อย่างนี้ได้ไหม
จะอยู่เป็นเพื่อนใจ
เพื่อนคุยกับเธอไปก่อน
จะเอาความรักและความห่วงใย
มาซับตรงแก้มอ่อน ๆ
อยากช่วยเธอถอดถอน
ความทุกข์ที่อยู่ในหัวใจ

ที่ตรงนี้ คือที่หลบภัยน้ำตา
เธอเจ็บปวดจากเขามา
จะรักษาดูแลหัวใจ
ผู้ชายคนนี้ ยังคงหวังดี
ไม่เคยเปลี่ยนไป
เคยรักเธอมากแค่ไหน…
ไม่เคยเปลี่ยนใจ ไปจากเธอ..

( ดนตรี )

ที่ตรงนี้ คือที่หลบภัยน้ำตา
เธอเจ็บปวดจากเขามา
จะรักษาดูแลหัวใจ
ผู้ชายคนนี้ ยังคงหวังดี
ไม่เคยเปลี่ยนไป
เคยรักเธอมากแค่ไหน…
ไม่เคยเปลี่ยนใจ ไปจากเธอ…


รูปภาพคอร์ด ที่หลบภัย – ต้าร์ ตจว. feat.แบงค์ คอนสาร

คอร์ดเพลง ที่หลบภัย - ต้าร์ ตจว. feat.แบงค์ คอนสาร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ที่หลบภัย (คอร์ด)

คำร้องทำนอง InDY
เรียบเรียง : เธค คอนสาร
ติดต่องานแสดง : 095-601-4978
ที่หลบภัย - ต้าร์ ตจว. feat.แบงค์ คอนสาร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend