คอร์ดเพลง ไม่ใช่พระเอก – RAMAGUYZ (รามกาย)

  
Text   

INTRO | Bb | Am | Gm | F |

 
ไม่ใช่พ
Bb 
ระเอก 
 
ที่เสกอะไรให้เธอ
Am 
ก็ได้
 
ไม่ใช่
Gm 
ผู้ร้าย 
 
ที่จะแย่ง
C 
ชิงหัวใจข
F 
องเธอ
 
เป็น
Bb 
คนธรรมดา 
 
ที่มันหวังดี
Am 
เสมอ
 
แค่ได้
Gm 
รักเธอ 
 
แล้วฉัน
C 
คนนี้จะไม่รั
F 
กใคร

 
ฉัน
Bb 
อาจไม่ใช่เศรษฐี 
 
ที่มีเงินตราเพื่อปรนเปรอ
 
มีเพียงรั
Am 
กที่ฉันศรัทธา 
 
และตลอดมามอบให้เธอ
 
ไม่อาจ
Gm 
เป็นหรือเห็นว่าคล้าย 
 
กับชายในฝันที่อยากเจอ
 
แต่
F 
สัญญาแบบลูกผู้ชาย 
 
ว่าใจจะมีเพียงเธอ
Bb 
และ จะเป็นเช่นนั้น ตราบนานเท่านาน
 
Am 
นทุก คืนวัน มีเธอเคียงข้างฉัน
Gm 
ไม่ต้องกลัว 
 
แม้กาลจะเปลี่ยนผัน
 
จะไม่
F 
มีสิ่งไหน 
 
ที่มาเปลี่ยนใจฉัน

 
ไม่ใช่พ
Bb 
ระเอก 
 
ที่เสกอะไรให้เธอ
Am 
ก็ได้
 
ไม่ใช่
Gm 
ผู้ร้าย 
 
ที่จะแย่ง
C 
ชิงหัวใจข
F 
องเธอ
 
เป็น
Bb 
คนธรรมดา 
 
ที่มันหวังดี
Am 
เสมอ
 
แค่ได้
Gm 
รักเธอ 
 
แล้วฉัน
C 
คนนี้จะไม่รั
F 
กใคร

Bb 
และที่มี 
 
ก็แค่ใจดวงนี้
 
บวกกับค
Am 
วามหวังดี 
 
ขอโอกาสให้ฉันทีนะ
Gm 
ไม่ต้องการสิ่งใด 
 
ขอแค่ดูแลใจ
F 
ให้กับเธอได้ไหม แค่ Only you my mind

Bb 
เธอคือความหมาย 
 
ที่พูดออกไปไม่คิดหลอก
Am 
ทุกคำมาจากใจ 
 
ไม่ใช่ว่าฉันแค่เย้าหยอก
 
เวท
Gm 
มนตร์ฉันอาจไม่มี 
 
แต่ทุกนาทีฉันให้เธอ
 
เรีย
F 
บเรียงความรู้สึกดี 
 
เขียนเป็นเพลงนี้ก็เพื่อเธอ

 
ไม่ใช่พ
Bb 
ระเอก 
 
ที่เสกอะไรให้เธอ
Am 
ก็ได้
 
ไม่ใช่
Gm 
ผู้ร้าย 
 
ที่จะแย่ง
C 
ชิงหัวใจข
F 
องเธอ
 
เป็น
Bb 
คนธรรมดา 
 
ที่มันหวังดี
Am 
เสมอ
 
แค่ได้
Gm 
รักเธอ 
 
แล้วฉัน
C 
คนนี้จะไม่รั
F 
กใคร

 
จะใ
Bb 
ช้ชีวิตทุกช่วงเวลา
 
เพื่อทำใ
Am 
ห้เธอนั้นได้รู้ว่า
 
หัวใจขอ
Gm 
งฉันนั้นโคตรมีค่า
 
และยากจ
C 
ะหาใครเที
F 
ยบเทียม
 
จะทำใ
Bb 
ห้เธอนั้นมีความสุข
 
ถ้ามีเรื่อง
Am 
ร้ายเข้ามาสะดุด
 
ตัวฉันค
Gm 
นนี้จะเข้ามาห
C 
ยุด
 
ไม่ปล่อยใ
F 
ห้เธอต้องเดียวดาย

 
ไม่ใช่พ
Bb 
ระเอก 
 
ที่เสกอะไรให้เธอ
Am 
ก็ได้
 
ไม่ใช่
Gm 
ผู้ร้าย 
 
ที่จะแย่ง
C 
ชิงหัวใจข
F 
องเธอ
 
เป็น
Bb 
คนธรรมดา 
 
ที่มันหวังดี
Am 
เสมอ
 
แค่ได้
Gm 
รักเธอ 
 
แล้วฉัน
C 
คนนี้จะไม่รั
F 
กใคร

 
แค่ได้รั
Gm 
กเธอ 
 
แล้วฉันค
C 
นนี้จะไม่รั
F 
กใคร


ไม่ใช่พระเอก ที่เสกอะไรให้เธอก็ได้
ไม่ใช่ผู้ร้าย ที่จะแย่งชิงหัวใจของเธอ
เป็นคนธรรมดา ที่มันหวังดีเสมอ
แค่ได้รักเธอ แล้วฉันคนนี้จะไม่รักใคร

ฉันอาจไม่ใช่เศรษฐี ที่มีเงินตราเพื่อปรนเปรอ
มีเพียงรักที่ฉันศรัทธา และตลอดมามอบให้เธอ
ไม่อาจเป็นหรือเห็นว่าคล้าย กับชายในฝันที่อยากเจอ
แต่สัญญาแบบลูกผู้ชาย ว่าใจจะมีเพียงเธอ
และ จะเป็นเช่นนั้น ตราบนานเท่านาน
ในทุก คืนวัน มีเธอเคียงข้างฉัน
ไม่ต้องกลัว แม้กาลจะเปลี่ยนผัน
จะไม่มีสิ่งไหน ที่มาเปลี่ยนใจฉัน

ไม่ใช่พระเอก ที่เสกอะไรให้เธอก็ได้
ไม่ใช่ผู้ร้าย ที่จะแย่งชิงหัวใจของเธอ
เป็นคนธรรมดา ที่มันหวังดีเสมอ
แค่ได้รักเธอ แล้วฉันคนนี้จะไม่รักใคร

และที่มี ก็แค่ใจดวงนี้
บวกกับความหวังดี ขอโอกาสให้ฉันทีนะ
ไม่ต้องการสิ่งใด ขอแค่ดูแลใจ
ให้กับเธอได้ไหม แค่ Only you my mind

เธอคือความหมาย ที่พูดออกไปไม่คิดหลอก
ทุกคำมาจากใจ ไม่ใช่ว่าฉันแค่เย้าหยอก
เวทมนตร์ฉันอาจไม่มี แต่ทุกนาทีฉันให้เธอ
เรียบเรียงความรู้สึกดี เขียนเป็นเพลงนี้ก็เพื่อเธอ

ไม่ใช่พระเอก ที่เสกอะไรให้เธอก็ได้
ไม่ใช่ผู้ร้าย ที่จะแย่งชิงหัวใจของเธอ
เป็นคนธรรมดา ที่มันหวังดีเสมอ
แค่ได้รักเธอ แล้วฉันคนนี้จะไม่รักใคร

จะใช้ชีวิตทุกช่วงเวลา
เพื่อทำให้เธอนั้นได้รู้ว่า
หัวใจของฉันนั้นโคตรมีค่า
และยากจะหาใครเทียบเทียม
จะทำให้เธอนั้นมีความสุข
ถ้ามีเรื่องร้ายเข้ามาสะดุด
ตัวฉันคนนี้จะเข้ามาหยุด
ไม่ปล่อยให้เธอต้องเดียวดาย

ไม่ใช่พระเอก ที่เสกอะไรให้เธอก็ได้
ไม่ใช่ผู้ร้าย ที่จะแย่งชิงหัวใจของเธอ
เป็นคนธรรมดา ที่มันหวังดีเสมอ
แค่ได้รักเธอ แล้วฉันคนนี้จะไม่รักใคร

แค่ได้รักเธอ แล้วฉันคนนี้จะไม่รักใคร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไม่ใช่พระเอก (คอร์ด)

ติดต่องาน : คุณเฮง 081-6291564
Music : Sgotti x Maggi
Produced : Sgotti x Maggi
คอร์ด ไม่ใช่พระเอก - RAMAGUYZ (รามกาย)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend