คอร์ดเพลง ดวงดาวแห่งรัก – Dr.Fuu

  
Text   

คอร์ดเพลง : ดวงดาวแห่งรัก Dr.Fuu

คอร์ดเพลง ดวงดาวแห่งรัก - Dr.Fuu

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Dr.Fuu : ดวงดาวแห่งรัก

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ดวงดาวแห่งรัก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | G | Bm Em | Am | D |

 
เก็บเอา
G 
ไว้ 
 
คำว่า
Em 
รัก 
 
ไม่
Am 
อาจจะพูด
D 
ไป 
 
เมื่อเธอ
G 
นั้นมีคน
Em 
นั้น 
 
เคลีย
Am 
คลออยู่ข้างก
D 
าย 
 
อยากจะ
G 
หนี 
 
ไปให้
Em 
พ้น 
 
ยิ่ง
Am 
เจอยิ่งปวด
D 
ใจ 
 
รักเธอ
Bm 
แล้วจับจองไม่
Em 
ได้ 
 
อย่า
Am 
งนี้ 
 
 
D 

 
ค่ำ
C 
คืน ฉันร้อนรน พิษ
Bm 
รักมันทำให้
Em 
ใจเหม่อ
 
หน้า
Am 
เธอปรากฏให้เ
D 
จอได้ทุ
G 
กที่ 
 
 
G7 
 
แหงนมองด
C 
าวบนฟ้าไกล
 
เห็นเธอเ
Bm 
พียงเศษเสี้ยวน
Em 
าที
 
ไม่อาจ
Am 
หนี 
 
ภาพเขาที่เข้า
D 
มา

 
ดาวดวง
G 
นั้นถ้ามันเป็นดาวของเธอ
Bm 
กับเขา 
 
 
Em 
 
รู้ไ
Am 
หมฉันเฝ้ามอง
D 
ดูด้วยความอิจ
G 
ฉา 
 
 
G7 
 
โอ้ดวงด
C 
าวแห่งรัก 
 
ช่าง
Bm 
สวยงาม
Em 
ตา
 
แต่ฉันจะภา
Am 
วนา 
 
ให้
Bm 
มันตก 
C 
ขอให้ดา
Bm 
วตก
 
ตก
Am 
จากฟ้า 
 
 
D 
ให้รักของเธอร้าวราน

INSTRU | G Bm | C D | G Bm | Am D |

 
หลับก็เ
G 
พ้อตื่นก็
Em 
แพ้ อ่อน
Am 
แอลงทุก
D 
วัน 
 
ผิดที่
G 
คิดผิดที่
Em 
หวัง 
 
นิ
Am 
ยายคนช่าง
D 
ฝัน
 
ปลงเถอะ
G 
นะ 
 
หยุดเถอะ
Em 
นะ 
 
ยิ่ง
Am 
ห้ามยิ่งดื้อ
D 
รั้น 
 
ฝัน
Bm 
สลายโทษใครไม่
Em 
ได้   ก็
Am 
รู้.. 
 
 
D 

 
ค่ำ
C 
คืน ฉันร้อนรน พิษ
Bm 
รักมันทำให้
Em 
ใจเหม่อ
 
หน้า
Am 
เธอปรากฏให้เ
D 
จอได้ทุก
G 
ที่ 
 
 
G7 
 
แหงนมองด
C 
าวบนฟ้าไกล
 
เห็นเธอเ
Bm 
พียงเศษเสี้ยวน
Em 
าที
 
ไม่อาจ
Am 
หนี 
 
ภาพเขาที่เข้า
D 
มา

 
ดาวดวง
G 
นั้นถ้ามันเป็นดาวของเธอ
Bm 
กับเขา 
 
 
Em 
 
รู้ไ
Am 
หมฉันเฝ้ามอง
D 
ดูด้วยความอิจ
G 
ฉา 
 
 
G7 
 
โอ้ดวงด
C 
าวแห่งรัก 
 
ช่าง
Bm 
สวยงาม
Em 
ตา
 
แต่ฉันจะภาว
Am 
นา 
 
ให้
Bm 
มันตก 
C 
ขอให้ด
Bm 
าวตก
 
ตกจ
Am 
ากฟ้า 
 
 
D 
ให้รักของเธอร้าวราน

INSTRU | C | Bm Em | Am D | G G7 |
INSTRU | C | Bm Em | Am | D |

 
ไม่อ
C 
ยากให้เธอรัก
Bm 
เขาจริง
 
Am 
ยากให้เขาทิ้งเ
Bm 
ธอไป
 
เพราะว่า
C 
ฉันรักเธอม
Bm 
ากมาย
 
ก็ไม่อ
Am 
ยากเป็นคนคิดร้ายอย่าง
D 
นี้เลย

 
ดาวดวง
G 
นั้นถ้ามันเป็นดาวของเธอ
Bm 
กับเขา 
 
 
Em 
 
รู้ไ
Am 
หมฉันเฝ้ามอง
D 
ดูด้วยความอิจ
G 
ฉา 
 
 
G7 
 
โอ้ดวงด
C 
าวแห่งรัก 
 
ช่าง
Bm 
สวยงาม
Em 
ตา
 
แต่ฉันจะภาว
Am 
นา 
 
ให้
Bm 
มันตก 
C 
ขอให้ด
Bm 
าวตก
 
ตกจ
Am 
ากฟ้า 
 
 
D 
ให้รักของเธอร้าวราน

INSTRU | G Bm | Am D |

 
โอ้ดวงด
C 
าวแห่งรัก 
 
ช่าง
Bm 
สวยงาม
Em 
ตา
 
แต่ฉันจะภาว
Am 
นา 
 
ให้
Bm 
มันตก 
 
 
C 
ขอให้ด
Bm 
าวตก
 
ตกจ
Am 
ากฟ้า       
D 
ให้รักของเธอร้าวราน

OUTRO | G Bm | Am D | G |


เก็บเอาไว้ คำว่ารัก ไม่อาจจะพูดไป 
เมื่อเธอนั้นมีคนนั้น เคลียคลออยู่ข้างกาย 
อยากจะหนี ไปให้พ้น ยิ่งเจอยิ่งปวดใจ 
รักเธอแล้วจับจองไม่ได้ อย่างนี้

ค่ำคืน ฉันร้อนรน พิษรักมันทำให้ใจเหม่อ
หน้าเธอปรากฏให้เจอได้ทุกที่
แหงนมองดาวบนฟ้าไกล
เห็นเธอเพียงเศษเสี้ยวนาที
ไม่อาจหนี ภาพเขาที่เข้ามา

ดาวดวงนั้นถ้ามันเป็นดาวของเธอกับเขา
รู้ไหมฉันเฝ้ามองดูด้วยความอิจฉา
โอ้ดวงดาวแห่งรัก ช่างสวยงามตา
แต่ฉันจะภาวนา ให้มันตก ขอให้ดาวตก
ตกจากฟ้า ให้รักของเธอร้าวราน

( ดนตรี )

หลับก็เพ้อตื่นก็แพ้ อ่อนแอลงทุกวัน 
ผิดที่คิดผิดที่หวัง นิยายคนช่างฝัน
ปลงเถอะนะ หยุดเถอะนะ ยิ่งห้ามยิ่งดื้อรั้น 
ฝันสลายโทษใครไม่ได้   ก็รู้..

ค่ำคืน ฉันร้อนรน พิษรักมันทำให้ใจเหม่อ
หน้าเธอปรากฏให้เจอได้ทุกที่
แหงนมองดาวบนฟ้าไกล
เห็นเธอเพียงเศษเสี้ยวนาที
ไม่อาจหนี ภาพเขาที่เข้ามา

ดาวดวงนั้นถ้ามันเป็นดาวของเธอกับเขา
รู้ไหมฉันเฝ้ามองดูด้วยความอิจฉา
โอ้ดวงดาวแห่งรัก ช่างสวยงามตา
แต่ฉันจะภาวนา ให้มันตก ขอให้ดาวตก
ตกจากฟ้า ให้รักของเธอร้าวราน

( ดนตรี )

ไม่อยากให้เธอรักเขาจริง
อยากให้เขาทิ้งเธอไป
เพราะว่าฉันรักเธอมากมาย
ก็ไม่อยากเป็นคนคิดร้ายอย่างนี้เลย

ดาวดวงนั้นถ้ามันเป็นดาวของเธอกับเขา
รู้ไหมฉันเฝ้ามองดูด้วยความอิจฉา
โอ้ดวงดาวแห่งรัก ช่างสวยงามตา
แต่ฉันจะภาวนา ให้มันตก ขอให้ดาวตก
ตกจากฟ้า ให้รักของเธอร้าวราน

( ดนตรี )

โอ้ดวงดาวแห่งรัก ช่างสวยงามตา
แต่ฉันจะภาวนา ให้มันตก ขอให้ดาวตก
ตกจากฟ้า ให้รักของเธอร้าวราน


รูปภาพคอร์ด ดวงดาวแห่งรัก – Dr.Fuu

คอร์ดเพลง ดวงดาวแห่งรัก - Dr.Fuu

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ดวงดาวแห่งรัก (คอร์ด)

อัลบั้ม : Single Dr.Fuu
ดวงดาวแห่งรัก - Dr.Fuu
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend