คอร์ดเพลง อย่าใจร้าย – KT Long Flowing

  
Text   

คอร์ดเพลง : อย่าใจร้าย KT Long Flowing

คอร์ดเพลง อย่าใจร้าย - KT Long Flowing

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single KT Long Flowing : อย่าใจร้าย


INTRO | C | C | Bm | Em |

 
ได้โปรดอย่าใจร้
C 
าย 
 
อย่าใจร้ายกับฉันเลย
 
ก็ฉันไม่
Bm 
เคยเลยไม่รู้จะทนมันไ
Em 
ด้ไหม

 
เพราะทุกๆเ
C 
ช้าที่ฉันลืมตา
 
มันชินกับภาพยามเธอนิทรา
 
 
มองหน้า
Bm 
เธอในยามนอน
 
รักเธอเหลือ
Em 
เกินแม่งามงอน
 
 
ฉัน
C 
รู้ ฉันมันไม่ดี แต่เธอก็ทนฉันเป็นปี
 
ถ้าขาดเธอ
Bm 
ไปคงราญรอน
 
ถือว่า
Em 
เป็นการวอน

 
เบ
C 
บี้ 
 
หัวใจฉันยังอยู่ดี
 
แล้วใจของเธอยังอยู่ตรง
Bm 
นี้…ไหม
 
เพราะว่าการกระทำของ
Em 
เธอ มันฟ้อง ว่าเธอ
 
นั้นพร้อมจะไ
C 
ปแล้ว 
 
เหมือนว่าเธอหมดใจแล้ว
 
รู้สึกได้
Bm 
เลยไม่เหมือนเดิม.
 
เพราะถ้าหากแกล้ง
Em 
ทำก็เหมือนเกิน

 
ได้โปรดอย่าใจร้
C 
าย 
 
อย่าเพิ่งใจร้ายกับฉันเลย
 
ก็ฉันไม่
Bm 
เคย 
 
เลยไม่รู้จะทนมันไ
Em 
ด้ไหม
 
ไม่อยากจะเจ็บ
C 
ชํ้า 
 
และไม่อยากจะเสียใจ
 
เราหา
Bm 
วิธี 
 
ที่ดีกว่านี้แล้วเดินต่
Em 
อไป..
 
ได้ไหมเธอ..
 

 
ได้โ
C 
ปรดเธออย่าเพิ่งใจร้าย
 
เพราะว่าที่ผ่านมาเธอชั่งมีความหมาย
 
 
เธอมีความห
Bm 
มายเหลือเกิน 
 
อย่าทำ
Em 
ร้ายกันเลย
 
ก็
C 
รู้ว่าฉันไม่เอาไหน
 
ชอบเอาแต่ใจเป็นใครก็ทนไม่ไหว
 
 
แต่อย่าเพิ่ง
Bm 
ทิ้งฉันเลย 
 
จะทำให้
Em 
ดีกว่าที่เคย

 
ไม่เป็นไ
C 
รหรอกเรื่องที่เธอหวั่นไหว
 
แต่ข้องใจ ว่ามาเป็นใครอ่ะ
 
 
ผมรู้จักไหมไม่ได้คิดจะทำอะ
Bm 
ไรหรอก
 
เพียงแค่อยากจะเห็นหน้าคนที่
Em 
ทำเธอหวั่นไหว
 
ตอน
C 
ผมทำตัวไม่ดีคงเป็นเค้าคนนั้นที่ปลอบคุณ
 
งั้นก็
Bm 
ช่วยไปบอกเขาทีวันหลังไม่
Em 
ต้อง
 
ผมขอบคุณ
 

 
ได้โปรดอย่าใจร้
C 
าย 
 
อย่าเพิ่งใจร้ายกับฉันเลย
 
ก็ฉันไม่
Bm 
เคย 
 
เลยไม่รู้จะทนมันไ
Em 
ด้ไหม
 
ไม่อยากจะเจ็บ
C 
ชํ้า 
 
และไม่อยากจะเสียใจ
 
เราหา
Bm 
วิธี 
 
ที่ดีกว่านี้แล้วเดินต่
Em 
อไป..
 
ได้ไหมเธอ..
 

 
ขอโ
C 
ทษที่เพิ่งรู้สึกตัว 
 
ตั้งนานก็เพิ่งรู้สึกกลัว
 
ใน
Bm 
วันที่ใกล้จะเสียเธอ
Em 
ไป
 
มั่น
C 
ใจรักเธอแน่ชัว 
 
แม้มันดูเห็นแก่ตัว
 
แต่จะไ
Bm 
ม่มีวันยกเธอให้
Em 
ใคร

 
ตลก
C 
ดี 
 
ตอนที่มีก็ทำเป็นไม่สนใจ
 
คิดจะทำอะไรก็ทำไม่เคยสนใคร
 
 
ตอ
Bm 
นนี้ทุกวินาทีกลับกลัวจะเสียเธอไป
Em 
แล้วจะทำยังไงก็เธอเป็นเหมือนดวงใจ
 
ของฉันเ
C 
ลย
 
อย่าโกรธเลย ที่อยากเ
Bm 
ฉลยให้เธอได้ฟัง
 
แค่อยากให้
Em 
เธอ รักกันอีกครั้ง แค่นั้นเอง

 
ได้โปรดอย่าใจร้
C 
าย 
 
อย่าเพิ่งใจร้ายกับฉันเลย
 
ก็ฉันไม่
Bm 
เคย 
 
เลยไม่รู้จะทนมันไ
Em 
ด้ไหม
 
ไม่อยากจะเจ็บ
C 
ชํ้า 
 
และไม่อยากจะเสียใจ
 
เราหา
Bm 
วิธี 
 
ที่ดีกว่านี้แล้วเดินต่
Em 
อไป..
 
ได้ไหมเธอ..
 

OUTRO | C | C | Bm | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อย่าใจร้าย


ได้โปรดอย่าใจร้าย อย่าใจร้ายกับฉันเลย
ก็ฉันไม่เคยเลยไม่รู้จะทนมันได้ไหม

เพราะทุกๆเช้าที่ฉันลืมตา
มันชินกับภาพยามเธอนิทรา
มองหน้าเธอในยามนอน
รักเธอเหลือเกินแม่งามงอน
ฉันรู้ ฉันมันไม่ดี แต่เธอก็ทนฉันเป็นปี
ถ้าขาดเธอไปคงราญรอน
ถือว่าเป็นการวอน

เบบี้ หัวใจฉันยังอยู่ดี
แล้วใจของเธอยังอยู่ตรงนี้…ไหม
เพราะว่าการกระทำของเธอ มันฟ้อง ว่าเธอ
นั้นพร้อมจะไปแล้ว เหมือนว่าเธอหมดใจแล้ว
รู้สึกได้เลยไม่เหมือนเดิม.
เพราะถ้าหากแกล้งทำก็เหมือนเกิน

ได้โปรดอย่าใจร้าย อย่าเพิ่งใจร้ายกับฉันเลย
ก็ฉันไม่เคย เลยไม่รู้จะทนมันได้ไหม
ไม่อยากจะเจ็บชํ้า และไม่อยากจะเสียใจ
เราหาวิธี ที่ดีกว่านี้แล้วเดินต่อไป..
ได้ไหมเธอ..

ได้โปรดเธออย่าเพิ่งใจร้าย
เพราะว่าที่ผ่านมาเธอชั่งมีความหมาย
เธอมีความหมายเหลือเกิน อย่าทำร้ายกันเลย
ก็รู้ว่าฉันไม่เอาไหน
ชอบเอาแต่ใจเป็นใครก็ทนไม่ไหว
แต่อย่าเพิ่งทิ้งฉันเลย จะทำให้ดีกว่าที่เคย

ไม่เป็นไรหรอกเรื่องที่เธอหวั่นไหว
แต่ข้องใจ ว่ามาเป็นใครอ่ะ
ผมรู้จักไหมไม่ได้คิดจะทำอะไรหรอก
เพียงแค่อยากจะเห็นหน้าคนที่ทำเธอหวั่นไหว
ตอนผมทำตัวไม่ดีคงเป็นเค้าคนนั้นที่ปลอบคุณ
งั้นก็ช่วยไปบอกเขาทีวันหลังไม่ต้อง
ผมขอบคุณ

ได้โปรดอย่าใจร้าย อย่าเพิ่งใจร้ายกับฉันเลย
ก็ฉันไม่เคย เลยไม่รู้จะทนมันได้ไหม
ไม่อยากจะเจ็บชํ้า และไม่อยากจะเสียใจ
เราหาวิธี ที่ดีกว่านี้แล้วเดินต่อไป..
ได้ไหมเธอ..

ขอโทษที่เพิ่งรู้สึกตัว ตั้งนานก็เพิ่งรู้สึกกลัว
ในวันที่ใกล้จะเสียเธอไป
มั่นใจรักเธอแน่ชัว แม้มันดูเห็นแก่ตัว
แต่จะไม่มีวันยกเธอให้ใคร

ตลกดี ตอนที่มีก็ทำเป็นไม่สนใจ
คิดจะทำอะไรก็ทำไม่เคยสนใคร
ตอนนี้ทุกวินาทีกลับกลัวจะเสียเธอไป
แล้วจะทำยังไงก็เธอเป็นเหมือนดวงใจ
ของฉันเลย
อย่าโกรธเลย ที่อยากเฉลยให้เธอได้ฟัง
แค่อยากให้เธอ รักกันอีกครั้ง แค่นั้นเอง

ได้โปรดอย่าใจร้าย อย่าเพิ่งใจร้ายกับฉันเลย
ก็ฉันไม่เคย เลยไม่รู้จะทนมันได้ไหม
ไม่อยากจะเจ็บชํ้า และไม่อยากจะเสียใจ
เราหาวิธี ที่ดีกว่านี้แล้วเดินต่อไป..
ได้ไหมเธอ..


รูปภาพคอร์ด อย่าใจร้าย – KT Long Flowing

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อย่าใจร้าย (คอร์ด)

Prod.- KT Long Flowing
Beats- CK$
Written by KT Long Flowing
อย่าใจร้าย - KT Long Flowing
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend