คอร์ดเพลง Do not KT Long Flowing

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | Dm | G | C | A |

 
พี่คงต้อง
Dm 
ถอนตัว 
 
เพราะเธองามเกินต้า
G 
นไหว
 
น้องอย่าชอบพี่ไ
C 
ด้ไหม 
 
ไม่มีเว
A 
ลาที่จะไปแข่งกับใคร

 
แค่คนๆ  
Dm 
หนึ่งที่ธรรมดา 
 
ไม่มีอะไรเป็นหน้าเป็นตา
 
ไม่มีรถ
G 
ยนต์แพงๆ 
 
เธอให้ใครต่อใครเขาคอยอิจฉา
 
เธอค
C 
วรจะคิดให้ดีก่อนที่วันนี้จะเสียเวลา
 
ชอบคนส
A 
มองที่มันไม่ดีหรือไงไปหาข้างหน้าดีกว่านะ

Dm 
  ถึงพี่จะชอบเธอ
 
โดยเฉพาะหน้าอกหน้าใ
G 
จที่มันนั้นไซส์เบ้อเร่อ
 
แต่เธอคงไม่จริง
C 
จัง 
 
พี่นั้นรู้ทันเธอ
 
ก็แค่ไม่อ
A 
ยากที่จะต้องเจ็บชํ้า

 
หนุ่มๆ ห
Dm 
ล่อๆ เธอไม่ไปอวย หรือชอบเถื่อนๆ ที่มีแต่..
 
แค่บ
G 
อกให้เธอได้ฟัง 
 
อย่าเพิ่งผิดหวังนะแม่คนสวย
C 
ไม่อยากเล่นกับไฟ 
 
เพราะเธอนั้นร้
A 
อนแรงเกินจับใจ

 
ถึงพี่จะ
Dm 
แก่ก็ไม่ได้ควาย
 
เธออยากให้หลงเธอไปจนตายรึ?
 
 
พี่
G 
อยู่ของพี่ดีๆ 
 
ช่วยปล่อยให้พี่นั้นไปสบายเถอะ
C 
ไม่ชอบคงไม่มอง
 
แต่พี่เชื่อว่าต้อง
A 
แพ้ให้คนของเธอตั้งแต่รอบรอง

Dm 
  ดอกไม้งดงามแต่แฝงด้วยห
G 
นามที่คอยทิ่มแทง
 
ให้เ
C 
ชื่อว่าเธอจริงจัง 
 
ในตอนสุดท้
A 
ายพี่คงสิ้นแรง

 
พี่คงต้อง
Dm 
ถอนตัว 
 
เพราะเธองามเกินต้า
G 
นไหว
 
น้องอย่าชอบพี่ไ
C 
ด้ไหม 
 
ไม่มีเว
A 
ลาที่จะไปแข่งกับใคร
 
ถ้าเธอนั้น
Dm 
คิดจริงทิ้งเบอร์โทรเธอเ
G 
อาไว้
 
แล้วว่างๆ จะโ
C 
ทรไป 
 
แต่อย่าได้
A 
คิดไปไกล
 
แค่อยากจะชวนมาเมาเท่านั้นเอง
 

 
เธอคงไ
Dm 
ม่รู้ 
 
ตัวเองว่าเธอน่ารักแค่ไหน
 
ทรวดท
G 
รงองค์และองค์เอว 
 
บอกเลยว่าพี่ประทับใจ
 
แต่เธอก็ร้
C 
ายเกินจะจินตนา
 
ผู้คนต้องแพ้พ่
A 
ายโดยไม่ต้องร่ายมนต์ตรา

 
แต่ต้องขอโทษ
Dm 
ทีเพราะพี่ไม่ชอบเป็นตัวตลก
 
หัวใจของพี่ไอ้ดวง
G 
นี้ไม่ได้ให้เธอไว้เล่นสนุก
 
โอ้แม่บรั่น
C 
ดีถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่คงกระดก
 
และความจริงใจเธออยู่ตรงไ
G 
หน 
 
เพิ่งห่างกับผัวมาหยกๆ

Dm 
  ดอกไม้งดงามแต่แฝงด้วยห
G 
นามที่คอยทิ่มแทง
 
ให้เ
C 
ชื่อว่าเธอจริงจัง 
 
ในตอนสุดท้
A 
ายพี่คงสิ้นแรง

 
พี่คงต้อง
Dm 
ถอนตัว 
 
เพราะเธองามเกินต้า
G 
นไหว
 
น้องอย่าชอบพี่ไ
C 
ด้ไหม 
 
ไม่มีเว
A 
ลาที่จะไปแข่งกับใคร
 
ถ้าเธอนั้น
Dm 
คิดจริงทิ้งเบอร์โทรเธอเ
G 
อาไว้
 
แล้วว่างๆ จะโ
C 
ทรไป 
 
แต่อย่าได้
A 
คิดไปไกล
 
แค่อยากจะชวนมาเมาเท่านั้นเอง
 


พี่คงต้องถอนตัว เพราะเธองามเกินต้านไหว
น้องอย่าชอบพี่ได้ไหม ไม่มีเวลาที่จะไปแข่งกับใคร

แค่คน ๆ หนึ่งที่ธรรมดา ไม่มีอะไรเป็นหน้าเป็นตา
ไม่มีรถยนต์แพง ๆ เธอให้ใครต่อใครเขาคอยอิจฉา
เธอควรจะคิดให้ดีก่อนที่วันนี้จะเสียเวลา
ชอบคนสมองที่มันไม่ดีหรือไง
ไปหาข้างหน้าดีกว่านะ

ถึงพี่จะชอบเธอ
โดยเฉพาะหน้าอกหน้าใจที่มันนั้นไซส์เบ้อเร่อ
แต่เธอคงไม่จริงจัง พี่นั้นรู้ทันเธอ
ก็แค่ไม่อยากที่จะต้องเจ็บชํ้า

หนุ่ม ๆ หล่อ ๆ เธอไม่ไปอวย
หรือชอบเถื่อน ๆ ที่มีแต่..
แค่บอกให้เธอได้ฟัง อย่าเพิ่งผิดหวังนะแม่คนสวย
ไม่อยากเล่นกับไฟ เพราะเธอนั้นร้อนแรงเกินจับใจ

ถึงพี่จะแก่ก็ไม่ได้ควาย
เธออยากให้หลงเธอไปจนตายรึ?
พี่อยู่ของพี่ดี ๆ ช่วยปล่อยให้พี่นั้นไปสบายเถอะ
ไม่ชอบคงไม่มอง
แต่พี่เชื่อว่าต้องแพ้ให้คนของเธอตั้งแต่รอบรอง

*
ดอกไม้งดงาม
แต่แฝงด้วยหนามที่คอยทิ่มแทง
ให้เชื่อว่าเธอจริงจัง ในตอนสุดท้ายพี่คงสิ้นแรง

**พี่คงต้องถอนตัว เพราะเธองามเกินต้านไหว
น้องอย่าชอบพี่ได้ไหม ไม่มีเวลาที่จะไปแข่งกับใคร
ถ้าเธอนั้นคิดจริงทิ้งเบอร์โทรเธอเอาไว้
แล้วว่าง ๆ จะโทรไป
แต่อย่าได้คิดไปไกล
แค่อยากจะชวนมาเมาเท่านั้นเอง

เธอคงไม่รู้ ตัวเองว่าเธอน่ารักแค่ไหน
ทรวดทรงองค์และองค์เอว บอกเลยว่าพี่ประทับใจ
แต่เธอก็ร้ายเกินจะจินตนา
ผู้คนต้องแพ้พ่ายโดยไม่ต้องร่ายมนต์ตรา

แต่ต้องขอโทษทีเพราะพี่ไม่ชอบเป็นตัวตลก
หัวใจของพี่ไอ้ดวงนี้ไม่ได้ให้เธอไว้เล่นสนุก
โอ้แม่บรั่นดีถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่คงกระดก
และความจริงใจเธออยู่ตรงไหน
เพิ่งห่างกับผัวมาหยก ๆ

มิวสิควิดีโอ Do not KT Long Flowing

เพลง : Do not
ศิลปิน : KT Long Flowing
เนื้อร้อง/ทำนอง : KT Long Flowing
เรียบเรียง : KT Long Flowing
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend