หน้าแรก » KT Long Flowing » คอร์ดเพลง รับจบ – KT Long Flowing

คอร์ดเพลง รับจบ – KT Long Flowing


INTRO | C | Am | Dm | G |

วันนี้เห็นคุณเศร้าใจ
Am 
อีกเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไป
Dm 
คล้ายว่าคุณต้องการเพื่อ
นเมา
ไอ้ผมหวังแค่ปลอบใจ
Am 
อย่าไปคิดอะไรให้มันมากไป
Dm 
หวังแค่จะให้ทุกข์คุณบร
รเทา

เห็นคุณมาตั้งนานแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปทักหรอก
Am 
วันนี้จะลองดีลองเข้าไปทักก่อน
Dm 
ไม่ได้คิดร้าย 
 
แต่บั้นท้
ายคุณสวยดี

 
ววตาคนเมาเขาไม่หลอก
 
เห็นคุนเศ
Am 
ร้าๆ 
 
กลัวจะเหงาเลยแค่หยอก
 
บอกได้
Dm 
ครับ 
 
ถ้าเกิดว่าผมนั้นวุ่นว
ายไป

 
ถ้าหากยิ่ง
คบแล้วทำให้คุณนั้นยิ่
Am 
งเหงา
 
ไปบอกกับ
Dm 
เขาเลยว่าคุณนั้นจะมีใ
หม่
 
ส่วน
ผมจะรอตรงนี้ 
 
ไม่ไปไ
Am 
หน
 
ถ้าเกิดว่าเ
Dm 
ขายังไม่ใส่ใจ 
 
ผมรับ
จบ
รักคุณจริงต้องรั้งคุณเอาไ
Am 
ว้
 
ถ้าเกิดว่าเ
Dm 
ขายังไม่ใส่ใจ 
 
ผมรับ
จบ
 
เหนื่อยไ
หมที่คุณต้องยอม 
 
ต้อง
Am 
ยอมทุกที
 
ไม่เกี่ยวหรอกรั
Dm 
กกันกี่ปี
 
เพราะถ้ารักเ
ขายังอยู่ดีคุณจะรู้เอง..

 
ม่ได้ยุยงส่งเสริม
 
แต่พอ
Am 
เมาแล้วมันเคลิ้บเคลิ้ม
 
ถ้า
Dm 
เขารักคุนจริงผมจะรีบถอยอ
อกมาให้ไกล
 
ผมอ
าจไม่ได้เป็นเจ้าชาย
 
แต่อย่าได้เ
Am 
หมาว่าผมนั้นเป็นตัวร้าย
Dm 
แค่จะทำให้ชัวร์
 
ว่าคุณกับเ
ขายังไปได้ชัว 
 
เท่านั้นเอง

 
ขอโ
ทษที่ผมนั้นทำให้เขว
 
ทำ
Am 
ใจของคุณโลเล
 
และก็
Dm 
รู้ว่าคุณนั้นรักเขามากเพี
ยงใด
 
บอกอย่าไป
เท 
 
อย่าไปเทเยอะ
 
เป็นไ
Am 
งแค่ยืนยังเซ 
 
เอาที่พอ
Dm 
ดีของเรา
 
จะไม่เมาม
ากเกินไป

 
ถ้าหากยิ่ง
คบแล้วทำให้คุณนั้นยิ่
Am 
งเหงา
 
ไปบอกกับ
Dm 
เขาเลยว่าคุณนั้นจะมีใ
หม่
 
ส่วน
ผมจะรอตรงนี้ 
 
ไม่ไปไ
Am 
หน
 
ถ้าเกิดว่าเ
Dm 
ขายังไม่ใส่ใจ 
 
ผมรับ
จบ
รักคุณจริงต้องรั้งคุณเอาไ
Am 
ว้
 
ถ้าเกิดว่าเ
Dm 
ขายังไม่ใส่ใจ 
 
ผมรับ
จบ
 
เหนื่อยไ
หมที่คุณต้องยอม 
 
ต้อง
Am 
ยอมทุกที
 
ไม่เกี่ยวหรอกรั
Dm 
กกันกี่ปี
 
เพราะถ้ารักเ
ขายังอยู่ดีคุณจะรู้เอง..

ก็ลองใจเ
Am 
ขาดู 
 
จะได้รู้ว่
Dm 
าเขา 
 
จะทำเช่
นไร
 
แต่เธอไม่ต้องช
อบเราก็ได้
 
แต่ถ้าเธอเหงา
Am 
เมากับเราก็ได้
 
ให้อยู่เป็นเพื่
Dm 
อนเธอก็ได้ 
 
เอาตามใจข
องเธอ
 
ถ้าจะ
ทนเอางั้นก็ได้
 
ผม
Am 
ขอนั่งอยู่ต
Dm 
รงนี้.. 
 
 
ไม่ดี ไม่ดี รู้ว่า ไ
Am 
ม่ดี 
 
ไม่ดี
 
เธอกับ
Dm 
เขาคบมาตั้งนาน 
 
รู้แ
ล่วยังเข้าไป
ไม่ดี ไม่ดี ก้รู้ว่า ไ
Am 
ม่ดี 
 
ไม่ดี
 
แต่จะใ
Dm 
ห้ทำยังไง 
 
มชอบคุณไปแ
ล้ว…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รับจบ (คอร์ด)
ศิลปิน KT Long Flowing
Prod.-Beats : KT Long Flowing
Written : KT Long Flowing
 โฆษณา