หน้าแรก » KT Long Flowing » คอร์ดเพลง หรือเพราะใจเธอ – KT Long Flowing

คอร์ดเพลง หรือเพราะใจเธอ – KT Long Flowing


INTRO | Bm G | D A |

 
Bm 
ธอก็จริงใจ แต่เธอไม่
ได้จริงจัง
 
ามว่าเพราะอะไร พอตอบไม่
ได้ก็เสียงดัง
 
Bm 
ห้ไปเต็มร้อยอ่ะ 
มันไม่ใช่น้อยๆ 
มันก็ยังแพ้ลีลาของเ
ค้าที่ทำเธอคล้อย

 
เล็กน้
Bm 
อยสำหรับเธอ แต่กับ
ฉันแทบเจียนตาย
 
ฉั
นจะอยู่อย่างไร ถ้าไม่มีเ
ธอแนบเคียงกายอ่ะ 
Bm 
      
 
 
(ความรู้
สึกข้างใน แทบจะเก็บไม่ไ
หว เธอจะรู้บ้างไหม)

 
เมื่อวันที่เ
Bm 
ธอจาก
ฉันไป เรี่ยว
แรงที่ จะ
หายใจ
 
ก็ห
Bm 
มดลงไป
.. 
 
หมด
รักกันเร็วไปไ
หม
 
แล้วฉันจะอ
Bm 
ยู่ยังไ
ง เธอไ
ด้ยินไ
หม
 
หัวใจที่ใ
Bm 
ห้เธอไ
ป ถ้าไ
ม่ได้ใ
ช้ ก็โยนมันทิ้งไป

 
มันจบแล้วห
Bm 
รือความ
รัก ความ
ฝันที่ฉัน
มี
 
หัวใจเธอเ
Bm 
ลือกเป็นเ
ขา เธอม
องว่าเขา
ดี
 
ทำผิดตรงไ
Bm 
หน อย่าง
ไร เธอบ
อกฉัน
ที
 
หรือเป็นเพราะใ
Bm 
จของเธอ
เอง ที่
มันไม่รัก
ดี 

 
ไม่
Bm 
รู้ว่าเป็นเพราะใคร หรือเป็นเพราะ
ใจของเธอนี่เอง
 
ทุกค
รั้งนํ้าตามันไหล มันร้องออก
ไปเป็นเสียงเพลง
 
ทุกท่
Bm 
อนที่ฉันบรรเลง ก็เ
ขียนมันด้วยตัวเอง
 
ละในทุกๆบาร์ มันคือนํ้า
ตาของฉันเอง

 
สลายไปในพริบ
Bm 
ตาเลย ให้ใจใครไปไม่
ดูเลย
 
ก็ฟังแต่เพลง
รัก เลยทำให้ฉันนั้นดูเ
ชย
 
อยากจะย้อนกลับ
Bm 
ไปวันนั้น ให้ฉันไม่น่าคิดเ
กินเลย
 
สรุปเป็นเธอหรือเ
ขา ที่ทำรักเราไม่เป็นเหมือนเ
คย เคย..

 
เมื่อวันที่เ
Bm 
ธอจาก
ฉันไป เรี่ยว
แรงที่ จะ
หายใจ
 
ก็ห
Bm 
มดลงไป.
.. 
 
หมด
รักกันเร็วไปไ
หม
 
แล้วฉันจะอ
Bm 
ยู่ยังไ
ง เธอไ
ด้ยินไ
หม
 
หัวใจที่ใ
Bm 
ห้..เธอไ
ป ถ้าไ
ม่ได้ใ
ช้ ก็โยนมันทิ้งไป

 
มันจบแล้วห
Bm 
รือความ
รัก ความ
ฝันที่ฉัน
มี
 
หัวใจเธอเ
Bm 
ลือกเป็นเ
ขา เธอม
องว่าเขา
ดี
 
ทำผิดตรงไ
Bm 
หน อย่าง
ไร เธอบ
อกฉัน
ที
 
หรือเป็นเพราะใ
Bm 
จของเธอ
เอง ที่
มันไม่รัก
ดี 
 
Oh.
.. 
 
baby

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หรือเพราะใจเธอ (คอร์ด)
ศิลปิน KT Long Flowing
Prod.- KT Long Flowing
Beats- KT Long Flowing
Written by KT Long Flowing
 โฆษณา