หน้าแรก » MODERN » คอร์ดเพลง เจ็บแต่จบ – MODERN (โมเดิร์น)

คอร์ดเพลง เจ็บแต่จบ – MODERN (โมเดิร์น)

คอร์ดเพลง : เจ็บแต่จบ MODERN (โมเดิร์น)

คอร์ดเพลง เจ็บแต่จบ - MODERN (โมเดิร์น)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single MODERN (โมเดิร์น) : เจ็บแต่จบ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เจ็บแต่จบ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | F#m | C#m | D | E |

F#m 
มันคงมา
ถึงเวลา 
 
ที่เ
ราต้องแยกท
าง
 
เมื่อรัก
Bm 
มันเริ่มจาง 
 
ความสัม
พันธ์เริ่มห่า
งหาย
F#m 
ฉันรู้ว่าใน
ใจของเธอ 
 
มีท
างที่เธอเลือ
กไว้
 
และเธอก็คิดจะ
Bm 
ไป 
 
แต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่ร
อเวลา

 
ว่าให้
Bm 
รักของเรามันจบ
 
ว่าให้
C#m 
ฉันเป็นคนเริ่มก่อน
 
เธอจะ
Bm 
ได้ไม่ต้องโดนใครเขามอง
 
ว่าหมด
รักฉันก่อนใช่ไหม

จบวัน
นี้หรือว่าวันไ
หน 
 
มันก็
F#m 
คือจบ
 
แค่เพียงเ
ธอไม่อยากจะ
คบ 
 
 
C#m 
 
ไม่อยากจะ
Bm 
รักกับฉันคน
นี้
 
เธอก็ไม่ต้องมา
ฝืน 
 
ไม่ต้องมายุ่งกับ
ฉัน
 
ไม่ต้อง
F#m 
กลัวใครจะมองเธอไ
ม่ดี
 
บอกเ
ขาไปเลยว่า
C#m 
ฉันคนนี้
 
มัน
Bm 
ทำตัวไม่
ดี 
 
ไม่คู่ควรเ
ธอเอง

INSTRU | F#m E | D A | Bm E | A |
INSTRU | D | C#m F#m | Bm D | E |

 
ว่าให้
Bm 
รักของเรามันจบ
 
ว่าให้
C#m 
ฉันเป็นคนเริ่มก่อน
 
เธอจะ
Bm 
ได้ไม่ต้องโดนใครเขามอง
 
ว่าหมด
รักฉันก่อนใช่ไหม

จบวัน
นี้หรือว่าวันไ
หน 
 
มันก็
F#m 
คือจบ
 
แค่เพียงเ
ธอไม่อยากจะ
คบ 
 
 
C#m 
 
ไม่อยากจะ
Bm 
รักกับฉันคน
นี้
 
เธอก็ไม่ต้องมา
ฝืน 
 
ไม่ต้องมายุ่งกับ
ฉัน
 
ไม่ต้อง
F#m 
กลัวใครจะมองเธอไ
ม่ดี
 
บอกเ
ขาไปเลยว่า
C#m 
ฉันคนนี้
 
มัน
Bm 
ทำตัวไม่
ดี 
 
ไม่คู่ควรเ
ธอเอง

จบวัน
นี้หรือว่าวันไ
หน 
 
มันก็
F#m 
คือจบ
 
แค่เพียงเ
ธอไม่อยากจะ
คบ 
 
 
C#m 
 
ไม่อยากจะ
Bm 
รักกับฉันคน
นี้
 
เธอก็ไม่ต้องมา
ฝืน 
 
ไม่ต้องมายุ่งกับ
ฉัน
 
ไม่ต้อง
F#m 
กลัวใครจะมองเธอไ
ม่ดี
 
บอกเ
ขาไปเลยว่า
C#m 
ฉันคนนี้
 
มัน
Bm 
ทำตัวไม่
ดี 
 
ไม่คู่ควรเ
ธอ

OUTRO | D | C#m | Bm E | A | A |


มันคงมาถึงเวลา ที่เราต้องแยกทาง
เมื่อรักมันเริ่มจาง ความสัมพันธ์เริ่มห่างหาย
ฉันรู้ว่าในใจของเธอ มีทางที่เธอเลือกไว้
และเธอก็คิดจะไป แต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่รอเวลา

ว่าให้รักของเรามันจบ
ว่าให้ฉันเป็นคนเริ่มก่อน
เธอจะได้ไม่ต้องโดนใครเขามอง
ว่าหมดรักฉันก่อนใช่ไหม

จบวันนี้หรือว่าวันไหน มันก็คือจบ
แค่เพียงเธอไม่อยากจะคบ
ไม่อยากจะรักกับฉันคนนี้
เธอก็ไม่ต้องมาฝืน ไม่ต้องมายุ่งกับฉัน
ไม่ต้องกลัวใครจะมองเธอไม่ดี
บอกเขาไปเลยว่าฉันคนนี้
มันทำตัวไม่ดี ไม่คู่ควรเธอเอง

( ดนตรี )

ว่าให้รักของเรามันจบ
ว่าให้ฉันเป็นคนเริ่มก่อน
เธอจะได้ไม่ต้องโดนใครเขามอง
ว่าหมดรักฉันก่อนใช่ไหม

จบวันนี้หรือว่าวันไหน มันก็คือจบ
แค่เพียงเธอไม่อยากจะคบ
ไม่อยากจะรักกับฉันคนนี้
เธอก็ไม่ต้องมาฝืน ไม่ต้องมายุ่งกับฉัน
ไม่ต้องกลัวใครจะมองเธอไม่ดี
บอกเขาไปเลยว่าฉันคนนี้
มันทำตัวไม่ดี ไม่คู่ควรเธอเอง

จบวันนี้หรือว่าวันไหน มันก็คือจบ
แค่เพียงเธอไม่อยากจะคบ
ไม่อยากจะรักกับฉันคนนี้
เธอก็ไม่ต้องมาฝืน ไม่ต้องมายุ่งกับฉัน
ไม่ต้องกลัวใครจะมองเธอไม่ดี
บอกเขาไปเลยว่าฉันคนนี้
มันทำตัวไม่ดี ไม่คู่ควรเธอ


รูปภาพคอร์ด เจ็บแต่จบ – MODERN (โมเดิร์น)

คอร์ดเพลง เจ็บแต่จบ - MODERN (โมเดิร์น)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เจ็บแต่จบ (คอร์ด)

คำร้อง พีท โมเดล
เรียบเรียง พ็อก บิ๊กอายส์
เจ็บแต่จบ - MODERN (โมเดิร์น)
 โฆษณา