หน้าแรก » บ.เบิ้ล สามร้อย » คอร์ดเพลง ไม่มีนางฟ้า (มีแต่คนใจร้าย) – บ.เบิ้ล สามร้อย

คอร์ดเพลง ไม่มีนางฟ้า (มีแต่คนใจร้าย) – บ.เบิ้ล สามร้อย


INTRO | Em | C | D | Em | Em |

 
เหม่อมองท้อ
งฟ้า 
 
 
Bm 
 
นางฟ้าอ
Em 
ยู่ไหน
 
ออกมาจากตร
งไหน 
 
 
Bm 
 
นางฟ้าผู้ใ
Em 
จดี..

 
อยาก
ขี่.. 
 
เครื่อง
บิน
 
ตะโ
กนให้ก้อง
ฟ้า
 
พอ
Am 
แล้ว 
 
ไม่ต้องออก
มา

 
ไม่มีนาง
ฟ้า
 
ไม่มีเท
วดา 
 
หน้
าไหน
 
มีแต่คนใจร้
าย
 
ที่ทิ้งฉัน
ไป 
 
คนหลอกล
วง
 
มีแต่ทับ
ถม
 
ไม่เห็นว่า
มีดาวไว้สักด
วง
 
คำถามจากสมองกล
วง 
 
 
บน
ฟ้า 
 
นั้นมีอ
Em 
ะไร

 
เรื่องจริงหรือคว
ามฝัน 
 
 
Bm 
 
นางฟ้า เธอ
Em 
มีใจ
 
ตบหน้าเธอ..ทีไ
ด้ไหม 
 
 
Bm 
 
นางฟ้าผู้สว
Em 
ยงาม..

INSTRU | C D | G | C D | Em |

 
อยาก
ขี่.. 
 
เครื่อง
บิน
 
ตะโ
กนให้ก้อง
ฟ้า
 
พอ
Am 
แล้ว 
 
ไม่ต้องออก
มา

 
ไม่มีนาง
ฟ้า
 
ไม่มีเท
วดา 
 
หน้
าไหน
 
มีแต่คนใจร้
าย
 
ที่ทิ้งฉัน
ไป 
 
คนหลอกล
วง
 
มีแต่ทับ
ถม
 
ไม่เห็นว่า
มีดาวไว้สักด
วง
 
คำถามจากสมองกล
วง 
 
 
บน
ฟ้า 
 
นั้นมีอ
Em 
ะไร
 
ไม่มีนาง
ฟ้า
 
ไม่มีเท
วดา 
 
หน้
าไหน
 
มีแต่คนใจร้
าย
 
ที่ทิ้งฉัน
ไป 
 
คนหลอกล
วง
 
มีแต่ทับ
ถม
 
ไม่เห็นว่า
มีดาวไว้สักด
วง
 
คำถามจากสมองกล
วง 
 
 
บน
ฟ้า 
 
นั้นมีอ
Em 
ะไร..


เหม่อมองท้องฟ้า
นางฟ้าอยู่ไหน
ออกมาจากตรงไหน
นางฟ้าผู้ใจดี..

อยากขี่.. เครื่องบิน
ตะโกนให้ก้องฟ้า
พอแล้ว ไม่ต้องออกมา

ไม่มีนางฟ้า
ไม่มีเทวดา หน้าไหน
มีแต่คนใจร้าย
ที่ทิ้งฉันไป คนหลอกลวง
มีแต่ทับถม
ไม่เห็นว่ามีดาวไว้สักดวง
คำถามจากสมองกลวง ๆ
บนฟ้า นั้นมีอะไร

เรื่องจริงหรือความฝัน
นางฟ้า เธอมีใจ
ตบหน้าเธอ..ทีได้ไหม
นางฟ้าผู้สวยงาม..

( ดนตรี )

อยากขี่.. เครื่องบิน
ตะโกนให้ก้องฟ้า
พอแล้ว ไม่ต้องออกมา

ไม่มีนางฟ้า
ไม่มีเทวดา หน้าไหน
มีแต่คนใจร้าย
ที่ทิ้งฉันไป คนหลอกลวง
มีแต่ทับถม
ไม่เห็นว่ามีดาวไว้สักดวง
คำถามจากสมองกลวง ๆ
บนฟ้า นั้นมีอะไร

ไม่มีนางฟ้า
ไม่มีเทวดา หน้าไหน
มีแต่คนใจร้าย
ที่ทิ้งฉันไป คนหลอกลวง
มีแต่ทับถม
ไม่เห็นว่ามีดาวไว้สักดวง
คำถามจากสมองกลวง ๆ
บนฟ้า นั้นมีอะไร..

มิวสิควิดีโอ ไม่มีนางฟ้า (มีแต่คนใจร้าย) บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง ไม่มีนางฟ้า (มีแต่คนใจร้าย) (คอร์ด)

งานเพลงช้าๆสมัยก่อน
พี่เบิ้ม อาบาดี้ ไม่มีนางฟ้า

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา