คอร์ดเพลง ไม่มีนางฟ้า (มีแต่คนใจร้าย) – บ.เบิ้ล สามร้อย

  
Text   

INTRO | Em | C | D | Em | Em |

 
เหม่อมองท้อ
C 
งฟ้า 
 
 
Bm 
 
นางฟ้าอ
Em 
ยู่ไหน
 
ออกมาจากตร
C 
งไหน 
 
 
Bm 
 
นางฟ้าผู้ใ
Em 
จดี..

 
อยาก
G 
ขี่.. 
 
เครื่อง
D 
บิน
 
ตะโ
C 
กนให้ก้อง
G 
ฟ้า
 
พอ
Am 
แล้ว 
 
ไม่ต้องออก
D 
มา

 
ไม่มีนาง
C 
ฟ้า
 
ไม่มีเท
D 
วดา 
 
หน้
G 
าไหน
 
มีแต่คนใจร้
C 
าย
 
ที่ทิ้งฉัน
D 
ไป 
 
คนหลอกล
G 
วง
 
มีแต่ทับ
C 
ถม
 
ไม่เห็นว่า
D 
มีดาวไว้สักด
G 
วง
 
คำถามจากสมองกล
C 
วง 
 
 
บน
D 
ฟ้า 
 
นั้นมีอ
Em 
ะไร

 
เรื่องจริงหรือคว
C 
ามฝัน 
 
 
Bm 
 
นางฟ้า เธอ
Em 
มีใจ
 
ตบหน้าเธอ..ทีไ
C 
ด้ไหม 
 
 
Bm 
 
นางฟ้าผู้สว
Em 
ยงาม..

INSTRU | C D | G | C D | Em |

 
อยาก
G 
ขี่.. 
 
เครื่อง
D 
บิน
 
ตะโ
C 
กนให้ก้อง
G 
ฟ้า
 
พอ
Am 
แล้ว 
 
ไม่ต้องออก
D 
มา

 
ไม่มีนาง
C 
ฟ้า
 
ไม่มีเท
D 
วดา 
 
หน้
G 
าไหน
 
มีแต่คนใจร้
C 
าย
 
ที่ทิ้งฉัน
D 
ไป 
 
คนหลอกล
G 
วง
 
มีแต่ทับ
C 
ถม
 
ไม่เห็นว่า
D 
มีดาวไว้สักด
G 
วง
 
คำถามจากสมองกล
C 
วง 
 
 
บน
D 
ฟ้า 
 
นั้นมีอ
Em 
ะไร
 
ไม่มีนาง
C 
ฟ้า
 
ไม่มีเท
D 
วดา 
 
หน้
G 
าไหน
 
มีแต่คนใจร้
C 
าย
 
ที่ทิ้งฉัน
D 
ไป 
 
คนหลอกล
G 
วง
 
มีแต่ทับ
C 
ถม
 
ไม่เห็นว่า
D 
มีดาวไว้สักด
G 
วง
 
คำถามจากสมองกล
C 
วง 
 
 
บน
D 
ฟ้า 
 
นั้นมีอ
Em 
ะไร..


เหม่อมองท้องฟ้า
นางฟ้าอยู่ไหน
ออกมาจากตรงไหน
นางฟ้าผู้ใจดี..

อยากขี่.. เครื่องบิน
ตะโกนให้ก้องฟ้า
พอแล้ว ไม่ต้องออกมา

ไม่มีนางฟ้า
ไม่มีเทวดา หน้าไหน
มีแต่คนใจร้าย
ที่ทิ้งฉันไป คนหลอกลวง
มีแต่ทับถม
ไม่เห็นว่ามีดาวไว้สักดวง
คำถามจากสมองกลวง ๆ
บนฟ้า นั้นมีอะไร

เรื่องจริงหรือความฝัน
นางฟ้า เธอมีใจ
ตบหน้าเธอ..ทีได้ไหม
นางฟ้าผู้สวยงาม..

( ดนตรี )

อยากขี่.. เครื่องบิน
ตะโกนให้ก้องฟ้า
พอแล้ว ไม่ต้องออกมา

ไม่มีนางฟ้า
ไม่มีเทวดา หน้าไหน
มีแต่คนใจร้าย
ที่ทิ้งฉันไป คนหลอกลวง
มีแต่ทับถม
ไม่เห็นว่ามีดาวไว้สักดวง
คำถามจากสมองกลวง ๆ
บนฟ้า นั้นมีอะไร

ไม่มีนางฟ้า
ไม่มีเทวดา หน้าไหน
มีแต่คนใจร้าย
ที่ทิ้งฉันไป คนหลอกลวง
มีแต่ทับถม
ไม่เห็นว่ามีดาวไว้สักดวง
คำถามจากสมองกลวง ๆ
บนฟ้า นั้นมีอะไร..

มิวสิควิดีโอ ไม่มีนางฟ้า (มีแต่คนใจร้าย) บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง ไม่มีนางฟ้า (มีแต่คนใจร้าย) (คอร์ด)

งานเพลงช้าๆสมัยก่อน
พี่เบิ้ม อาบาดี้ ไม่มีนางฟ้า
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend