คอร์ดเพลง กระท่อมทำใจ – เบลล์ นิภาดา

  
Text   

คอร์ดเพลง : กระท่อมทำใจ เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง กระท่อมทำใจ - เบลล์ นิภาดา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เบลล์ นิภาดา : กระท่อมทำใจ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง กระท่อมทำใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง กระท่อมทำใจ - เบลล์ นิภาดา

Tune to Eb
INTRO | Em | Bm | C | D |

 
กระท่อมมุง
Em 
ฟาง 
 
กลางทุ่ง
Bm 
นาขี้กระ
Em 
ต่าย
 
คือหม่องพักหัว
D 
ใจ 
 
คนฮัก
Bm 
พ่ายจาก
Em 
ผู้บ่าว
 
หลบมานอน
C 
ลี้ 
 
ตั้งแต่วัน
Bm 
ที่น้องฮู้
Am 
ข่าว
 
ว่าอ้ายมีผู้
Bm 
สาว 
 
มาฮับ
B7 
เจ้าไปแต่ง
Em 
ดอง

 
อยากอายคน
Em 
มอง 
 
แพ้ค่า
Bm 
ดองจนหน้า
Em 
จ๋อย
 
ฮักถืกเขาแย่งไปจ้
D 
อย 
 
คนเงิน
Bm 
น้อยได้แค่
Em 
มอง
 
อยู่บ้านบ่
C 
ได้ 
 
ย่านคนเว้า
Em 
ใส่มื้อกิน
Am 
ดอง
 
หลบเลียแผลใจเจ้า
Bm 
ของ 
 
ในกระ
B7 
ท่อมเดียว
Em 
ดาย

 
น้ำตาน้องย้
C 
อย 
 
คึดฮอดฮ
D 
อยความห
G 
ลัง
 
ฮักน้องเ
Em 
ศร้าที่เขา
Am 
พัง 
 
สิ้นหน
Bm 
ทางแก้
Em 
ไข 
 
 
D 
 
เอาไม้แป้น
C 
ปีก 
 
เขียนด้วย
Bm 
ก้อนขี้ถ่าน
Am 
ไฟ
 
ว่ากระท่อมทำ
Bm 
ใจ 
 
ติดเป็น
B7 
ป้ายให้คน
Em 
อ่าน 
 
 
D 

 
เข้าบ้านบ่
Em 
ได้ 
 
นอนเลี้ยง
Bm 
ไก่อยู่ทุ่ง
Em 
นา
 
มื้อวันอ้ายวิ
D 
วาห์ 
 
ฝากไข่ไก่
Bm 
มาเข้าพา
Em 
ขวัญ
 
จากวันนี้น้
C 
อง 
 
สิขอเฮ็ด
Bm 
ใจให้เป็น
Am 
ทาน
 
เอาเสียงนกกาปลอบ
Bm 
ขวัญ 
 
อยู่ในกระท่อม
Em 
ทำใจ

INSTRU | C D | G Em |
INSTRU | Am Bm | Em D |
INSTRU | C Bm | Am | Bm | Em D |

 
น้ำตาน้องย้
C 
อย 
 
คึดฮอดฮ
D 
อยความห
G 
ลัง
 
ฮักน้องเ
Em 
ศร้าที่เขา
Am 
พัง 
 
สิ้นหน
Bm 
ทางแก้
Em 
ไข 
 
 
D 
 
เอาไม้แป้น
C 
ปีก 
 
เขียนด้วย
Bm 
ก้อนขี้ถ่าน
Am 
ไฟ
 
ว่ากระท่อมทำ
Bm 
ใจ 
 
ติดเป็น
B7 
ป้ายให้คน
Em 
อ่าน 
 
 
D 

 
เข้าบ้านบ่
Em 
ได้ 
 
นอนเลี้ยง
Bm 
ไก่อยู่ทุ่ง
Em 
นา
 
มื้อวันอ้ายวิ
D 
วาห์ 
 
ฝากไข่ไก่
Bm 
มาเข้าพา
Em 
ขวัญ
 
จากวันนี้น้
C 
อง 
 
สิขอเฮ็ด
Bm 
ใจให้เป็น
Am 
ทาน
 
เอาเสียงนกกาปลอบ
Bm 
ขวัญ 
 
อยู่ในกระท่อม
Em 
ทำใจ

 
จากวันนี้น้
C 
อง 
 
สิขอเฮ็ด
Bm 
ใจให้เป็น
Am 
ทาน
 
เอาเสียงนกกาปลอบ
Bm 
ขวัญ 
 
อยู่ในกระท่อม
Em 
ทำใจ

OUTRO | Em | Bm | C | D | Em |


กระท่อมมุงฟาง กลางทุ่งนาขี้กระต่าย
คือหม่องพักหัวใจ คนฮักพ่ายจากผู้บ่าว
หลบมานอนลี้ ตั้งแต่วันที่น้องฮู้ข่าว
ว่าอ้ายมีผู้สาว มาฮับเจ้าไปแต่งดอง

อยากอายคนมอง แพ้ค่าดองจนหน้าจ๋อย
ฮักถืกเขาแย่งไปจ้อย คนเงินน้อยได้แค่มอง
อยู่บ้านบ่ได้ ย่านคนเว้าใส่มื้อกินดอง
หลบเลียแผลใจเจ้าของ ในกระท่อมเดียวดาย

น้ำตาน้องย้อย คึดฮอดฮอยความหลัง
ฮักน้องเศร้าที่เขาพัง สิ้นหนทางแก้ไข
เอาไม้แป้นปีก เขียนด้วยก้อนขี้ถ่านไฟ
ว่ากระท่อมทำใจ ติดเป็นป้ายให้คนอ่าน

เข้าบ้านบ่ได้ นอนเลี้ยงไก่อยู่ทุ่งนา
มื้อวันอ้ายวิวาห์ ฝากไข่ไก่มาเข้าพาขวัญ
จากวันนี้น้อง สิขอเฮ็ดใจให้เป็นทาน
เอาเสียงนกกาปลอบขวัญ อยู่ในกระท่อมทำใจ

( ดนตรี )

น้ำตาน้องย้อย คึดฮอดฮอยความหลัง
ฮักน้องเศร้าที่เขาพัง สิ้นหนทางแก้ไข
เอาไม้แป้นปีก เขียนด้วยก้อนขี้ถ่านไฟ
ว่ากระท่อมทำใจ ติดเป็นป้ายให้คนอ่าน

เข้าบ้านบ่ได้ นอนเลี้ยงไก่อยู่ทุ่งนา
มื้อวันอ้ายวิวาห์ ฝากไข่ไก่มาเข้าพาขวัญ
จากวันนี้น้อง สิขอเฮ็ดใจให้เป็นทาน
เอาเสียงนกกาปลอบขวัญ อยู่ในกระท่อมทำใจ

จากวันนี้น้อง สิขอเฮ็ดใจให้เป็นทาน
เอาเสียงนกกาปลอบขวัญ อยู่ในกระท่อมทำใจ


รูปภาพคอร์ด กระท่อมทำใจ – เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง กระท่อมทำใจ - เบลล์ นิภาดา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง กระท่อมทำใจ (คอร์ด)

ศิลปินต้นฉบับ : ศร สินชัย
คำร้อง/ทำนอง : สลา คุณวุฒิ
เรียบเรียง : นัท พอใจ
ติดต่องานศิลปิน โทร. 086-8600272
คอร์ดเพลง กระท่อมทำใจ - เบลล์ นิภาดา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend