หน้าแรก » ไท ธนาวุฒิ » คอร์ดเพลง ไม่สมศักดิ์ศรี – ไท ธนาวุฒิ

คอร์ดเพลง ไม่สมศักดิ์ศรี – ไท ธนาวุฒิ


INTRO | C | F G | C |

 
หน้าอย่าง
Am 
ฉัน 
 
 
ฉันรู้ตัวเองดีไม่มี
Am 
วัน
 
อย่า
ฝันให้มันเกิน 
 
ไม่มี
Am 
ทาง
 
แต่หั
วใจมันยังไม่ย
อม

 
ก็มัน
Am 
รัก 
 
ถึง
แม้จะมีเพียงแค่หัว
Am 
ใจ
 
ถึง
แม้จะมีใครเขาทุ่ม
Am 
เทให้เธอมากก
ว่า
 
คำว่ารักจากค
นนี้ คนอย่างฉันมันก็ดี แต่รั
กเธอ

 
ถ้าหากเธอ
Dm 
คิดว่าฉันยังไ
ม่ดี
 
ไม่สมศักดิ์
ศรีของ
G/B 
ชีวิต
Am 
เธอ
 
ก็ออกไป
Dm 
ค้น 
 
ไปหาให้มันเ
จอ 
 
ที่เธอ
ฝัน 
 
 
C7 
 
แต่ถ้าวันไ
Dm 
หนเธอเห็นความเป็นจ
ริง
 
ว่าสิ่งที่เ
ธอต้อง
G/B 
การคือหั
Am 
วใจ
 
ก็กลับมา
Dm 
หาคนที่รักเธอเกินใ
คร… 
 
คนอย่าง
ฉัน

 
ก็มัน
Am 
รัก 
 
ถึง
แม้จะมีเพียงแค่หัว
Am 
ใจ
 
ถึง
แม้จะมีใครเขาทุ่ม
Am 
เทให้เธอมากก
ว่า
 
คำว่ารักจากค
นนี้ คนอย่างฉันมันก็ดี แต่รั
กเธอ

 
ถ้าหากเธอ
Dm 
คิดว่าฉันยังไ
ม่ดี
 
ไม่สมศักดิ์
ศรีของ
G/B 
ชีวิต
Am 
เธอ
 
ก็ออกไป
Dm 
ค้น 
 
ไปหาให้มันเ
จอ 
 
ที่เธอ
ฝัน 
 
 
C7 
 
แต่ถ้าวันไ
Dm 
หนเธอเห็นความเป็นจ
ริง
 
ว่าสิ่งที่เ
ธอต้อง
G/B 
การคือหั
Am 
วใจ
 
ก็กลับมา
Dm 
หาคนที่รักเธอเกินใ
คร… 
 
คนอย่าง
ฉัน

INSTRU | Am | Ammaj7 | Am7 | Am6 |
INSTRU | Dm | G | F | G |

 
ถ้าหากเธอ
Dm 
คิดว่าฉันยังไ
ม่ดี
 
ไม่สมศักดิ์
ศรีของ
G/B 
ชีวิต
Am 
เธอ
 
ก็ออกไป
Dm 
ค้น 
 
ไปหาให้มันเ
จอ 
 
ที่เธอ
ฝัน 
 
 
C7 
 
แต่ถ้าวันไ
Dm 
หนเธอเห็นความเป็นจ
ริง
 
ว่าสิ่งที่เ
ธอต้อง
G/B 
การคือหั
Am 
วใจ
 
ก็กลับมา
Dm 
หาคนที่รักเธอเกินใ
คร… 
 
คนอย่าง
ฉัน

 
กลับมา
Dm 
รักคนที่รักเดียวใจเ
ดียว.. 
 
อย่าง
ฉัน
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง ไม่สมศักดิ์ศรี (คอร์ด)
ศิลปิน ไท ธนาวุฒิ
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :