คอร์ดเพลง ไม่สมศักดิ์ศรี – ไท ธนาวุฒิ

  
Text   

INTRO | C | F G | C |

 
หน้าอย่าง
Am 
ฉัน 
 
 
G 
ฉันรู้ตัวเองดีไม่มี
Am 
วัน
 
อย่า
G 
ฝันให้มันเกิน 
 
ไม่มี
Am 
ทาง
 
แต่หั
G 
วใจมันยังไม่ย
F 
อม

 
ก็มัน
Am 
รัก 
 
ถึง
G 
แม้จะมีเพียงแค่หัว
Am 
ใจ
 
ถึง
G 
แม้จะมีใครเขาทุ่ม
Am 
เทให้เธอมากก
G 
ว่า
 
คำว่ารักจากค
F 
นนี้ คนอย่างฉันมันก็ดี แต่รั
G 
กเธอ

 
ถ้าหากเธอ
Dm 
คิดว่าฉันยังไ
G 
ม่ดี
 
ไม่สมศักดิ์
C 
ศรีของ
G/B 
ชีวิต
Am 
เธอ
 
ก็ออกไป
Dm 
ค้น 
 
ไปหาให้มันเ
G 
จอ 
 
ที่เธอ
C 
ฝัน 
 
 
C7 
 
แต่ถ้าวันไ
Dm 
หนเธอเห็นความเป็นจ
G 
ริง
 
ว่าสิ่งที่เ
C 
ธอต้อง
G/B 
การคือหั
Am 
วใจ
 
ก็กลับมา
Dm 
หาคนที่รักเธอเกินใ
G 
คร… 
 
คนอย่าง
C 
ฉัน

 
ก็มัน
Am 
รัก 
 
ถึง
G 
แม้จะมีเพียงแค่หัว
Am 
ใจ
 
ถึง
G 
แม้จะมีใครเขาทุ่ม
Am 
เทให้เธอมากก
G 
ว่า
 
คำว่ารักจากค
F 
นนี้ คนอย่างฉันมันก็ดี แต่รั
G 
กเธอ

 
ถ้าหากเธอ
Dm 
คิดว่าฉันยังไ
G 
ม่ดี
 
ไม่สมศักดิ์
C 
ศรีของ
G/B 
ชีวิต
Am 
เธอ
 
ก็ออกไป
Dm 
ค้น 
 
ไปหาให้มันเ
G 
จอ 
 
ที่เธอ
C 
ฝัน 
 
 
C7 
 
แต่ถ้าวันไ
Dm 
หนเธอเห็นความเป็นจ
G 
ริง
 
ว่าสิ่งที่เ
C 
ธอต้อง
G/B 
การคือหั
Am 
วใจ
 
ก็กลับมา
Dm 
หาคนที่รักเธอเกินใ
G 
คร… 
 
คนอย่าง
C 
ฉัน

INSTRU | Am | Ammaj7 | Am7 | Am6 |
INSTRU | Dm | G | F | G |

 
ถ้าหากเธอ
Dm 
คิดว่าฉันยังไ
G 
ม่ดี
 
ไม่สมศักดิ์
C 
ศรีของ
G/B 
ชีวิต
Am 
เธอ
 
ก็ออกไป
Dm 
ค้น 
 
ไปหาให้มันเ
G 
จอ 
 
ที่เธอ
C 
ฝัน 
 
 
C7 
 
แต่ถ้าวันไ
Dm 
หนเธอเห็นความเป็นจ
G 
ริง
 
ว่าสิ่งที่เ
C 
ธอต้อง
G/B 
การคือหั
Am 
วใจ
 
ก็กลับมา
Dm 
หาคนที่รักเธอเกินใ
G 
คร… 
 
คนอย่าง
C 
ฉัน

 
กลับมา
Dm 
รักคนที่รักเดียวใจเ
G 
ดียว.. 
 
อย่าง
C 
ฉัน
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง ไม่สมศักดิ์ศรี (คอร์ด)
ศิลปิน ไท ธนาวุฒิ
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend