คอร์ดเพลง ตัวตึงแฟนเก่า แซ็ค ชุมแพ

  
Text   


INTRO | Ab | Cm | Fm | Eb |

 
อยู่
Ab 
ดีๆ 
 
เราก็กลายแฟน
Cm 
เก่า
 
อยู่
Fm 
ดีๆ เธอก็เปิดตัวเขา เป็นแ
Eb 
ฟนใหม่
 
ไม่
Fm 
รู้สึกผิดบ้างเหรอ 
 
ว่า
Cm 
เธอเองก็ง่ายไป
 
รัก
Db 
กันมานานแค่ไหน 
 
ไม่มีคว
Eb 
ามหมาย

 
อยู่
Ab 
ดีๆ 
 
เราก็กลายเป็นคน
Cm 
อื่น
 
ยากเกินจะ
Fm 
ฝืน 
 
ห้ามฝนห้ามฟ้าห้ามใจคนไ
Eb 
ม่ไหว
Fm 
ฉันทำผิดอะไร 
 
หรือ
Cm 
เขาดีกว่าตรงไหน
 
ถึง
Db 
มาผลักฉันออกไป 
 
ให้ไกลสา
Eb 
ยตา

Fm 
วันเวลาหมุนไป
 
แต่นาฬิกาใ
Cm 
จฉันหยุดอยู่ที่เก่า
 
เลิก
Db 
งานตั้งวงซดเหล้า
 
หวังเพียงความเ
Ab 
มา 
 
บรรเทาความเศร้าไปอีกวัน
Fm 
เจ็บฉันเจ็บเจียนตาย
 
ก็ไม่เคย
Cm 
คิด 
 
ว่าเธอจะมาทิ้งกัน
 
แต่
Db 
เจ็บใจมากกว่านั้น
 
ทำไมมันยัง Move  
Eb 
on 
 
จากเธอไม่ได้..

 
หากมีราง
Ab 
วัลแฟนเก่าแห่งปี
 
คงเป็นฉันค
Cm 
นนี้ได้เป็นตัวแทนเข้าชิง
 
เข้า
Db 
รอบสุดท้าย 
 
คงได้รางวัล
Eb 
ที่หนึ่ง
 
เป็นผู้ชำ
Ab 
นาญด้านการจมปลัก
 
ใครๆ ก็
Cm 
ทักว่ามึงมันตัวตึง
 
มันจะอะไ
Db 
รหนักหนา 
 
ก็แค่แฟนเก่าคน
Eb 
นึง..
 
มึงไม่เป็นกู มึงไม่
Ab 
รู้หรอก..  
Eb 

 
พยา
Ab 
ยามลองเปิดใจรับคนใ
Cm 
หม่มา
 
เคยคิด
Fm 
ว่าจะช่วยเยียวยารักษาแผ
Eb 
ลได้
Fm 
ให้โอกาสตัวเอง 
 
 
Cm 
ให้โอกาสหัวใจ
 
สุด
Db 
ท้ายจะวิธีไหนก็ยังเห
Eb 
มือนเดิม

Fm 
วันเวลาหมุนไป
 
แต่นาฬิกาใ
Cm 
จฉันหยุดอยู่ที่เก่า
 
เลิก
Db 
งานตั้งวงซดเหล้า
 
หวังเพียงความเ
Ab 
มา 
 
บรรเทาความเศร้าไปอีกวัน
Fm 
เจ็บฉันเจ็บเจียนตาย
 
ก็ไม่เคย
Cm 
คิด 
 
ว่าเธอจะมาทิ้งกัน
 
แต่
Db 
เจ็บใจมากกว่านั้น
 
ทำไมมันยัง Move  
Eb 
on 
 
จากเธอไม่ได้..

 
หากมีราง
Ab 
วัลแฟนเก่าแห่งปี
 
คงเป็นฉันค
Cm 
นนี้ได้เป็นตัวแทนเข้าชิง
 
เข้า
Db 
รอบสุดท้าย 
 
คงได้รางวัล
Eb 
ที่หนึ่ง
 
เป็นผู้ชำ
Ab 
นาญด้านการจมปลัก
 
ใครๆ ก็
Cm 
ทักว่ามึงมันตัวตึง
 
มันจะอะไ
Db 
รหนักหนา 
 
ก็แค่แฟนเก่าคน
Eb 
นึง..
 
มึงไม่เป็นกู มึงไม่รู้หรอก..  
 

INSTRU | Fm | Cm | Fm | Eb |
โอ๊ะ โอ่ โอ้ย..

 
หากมีราง
Ab 
วัลแฟนเก่าแห่งปี
 
คงเป็นฉันค
Cm 
นนี้ได้เป็นตัวแทนเข้าชิง
 
เข้า
Db 
รอบสุดท้าย 
 
คงได้รางวัล
Eb 
ที่หนึ่ง
 
เป็นผู้ชำ
Ab 
นาญด้านการจมปลัก
 
ใครๆ ก็
Cm 
ทักว่ามึงมันตัวตึง
 
มันจะอะไ
Db 
รหนักหนา 
 
ก็แค่แฟนเก่าคน
Eb 
นึง..
 
มึงไม่เป็นกู มึงไม่
 
รู้หรอก..

OUTRO | Ab | Cm | Fm | Eb | Ab |


อยู่ดีๆ เราก็กลายแฟนเก่า
อยู่ดีๆ เธอก็เปิดตัวเขา เป็นแฟนใหม่
ไม่รู้สึกผิดบ้างเหรอ ว่าเธอเองก็ง่ายไป
รักกันมานานแค่ไหน ไม่มีความหมาย

อยู่ดีๆ เราก็กลายเป็นคนอื่น
ยากเกินจะฝืน ห้ามฝนห้ามฟ้าห้ามใจคนไม่ไหว
ฉันทำผิดอะไร หรือเขาดีกว่าตรงไหน
ถึงมาผลักฉันออกไป ให้ไกลสายตา

วันเวลาหมุนไป
แต่นาฬิกาใจฉันหยุดอยู่ที่เก่า
เลิกงานตั้งวงซดเหล้า
หวังเพียงความเมา บรรเทาความเศร้าไปอีกวัน
เจ็บฉันเจ็บเจียนตาย
ก็ไม่เคยคิด ว่าเธอจะมาทิ้งกัน
แต่เจ็บใจมากกว่านั้น
ทำไมมันยัง Move on จากเธอไม่ได้..

หากมีรางวัลแฟนเก่าแห่งปี
คงเป็นฉันคนนี้ได้เป็นตัวแทนเข้าชิง
เข้ารอบสุดท้าย คงได้รางวัลที่หนึ่ง
เป็นผู้ชำนาญด้านการจมปลัก
ใครๆ ก็ทักว่ามึงมันตัวตึง
มันจะอะไรหนักหนา ก็แค่แฟนเก่าคนนึง..
มึงไม่เป็นกู มึงไม่รู้หรอก..

พยายามลองเปิดใจรับคนใหม่มา
เคยคิดว่าจะช่วยเยียวยารักษาแผลได้
ให้โอกาสตัวเอง ให้โอกาสหัวใจ
สุดท้ายจะวิธีไหนก็ยังเหมือนเดิม

วันเวลาหมุนไป
แต่นาฬิกาใจฉันหยุดอยู่ที่เก่า
เลิกงานตั้งวงซดเหล้า
หวังเพียงความเมา บรรเทาความเศร้าไปอีกวัน
เจ็บฉันเจ็บเจียนตาย
ก็ไม่เคยคิด ว่าเธอจะมาทิ้งกัน
แต่เจ็บใจมากกว่านั้น
ทำไมมันยัง Move on จากเธอไม่ได้..

หากมีรางวัลแฟนเก่าแห่งปี
คงเป็นฉันคนนี้ได้เป็นตัวแทนเข้าชิง
เข้ารอบสุดท้าย คงได้รางวัลที่หนึ่ง
เป็นผู้ชำนาญด้านการจมปลัก
ใครๆ ก็ทักว่ามึงมันตัวตึง
มันจะอะไรหนักหนา ก็แค่แฟนเก่าคนนึง..
มึงไม่เป็นกู มึงไม่รู้หรอก..

( ดนตรี )
โอ๊ะ โอ่ โอ้ย..

หากมีรางวัลแฟนเก่าแห่งปี
คงเป็นฉันคนนี้ได้เป็นตัวแทนเข้าชิง
เข้ารอบสุดท้าย คงได้รางวัลที่หนึ่ง
เป็นผู้ชำนาญด้านการจมปลัก
ใครๆ ก็ทักว่ามึงมันตัวตึง
มันจะอะไรหนักหนา ก็แค่แฟนเก่าคนนึง..
มึงไม่เป็นกู มึงไม่รู้หรอก..

มิวสิควิดีโอ ตัวตึงแฟนเก่า แซ็ค ชุมแพ

เพลง : ตัวตึงแฟนเก่า (คอร์ด)
ศิลปิน : แซ็ค ชุมแพ
เนื้อร้อง/ทำนอง : พิเชฐ ทรัพย์เจริญ
เรียบเรียง : พิเชฐ ทรัพย์เจริญ

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend