คอร์ดเพลง เลือกจะเก็บใจไว้สุดในดวงใจฉันไม่เพิ่มความสัมพันธ์สำคัญยังคือเธอ ดวงดาว เดียวดาย

  
Text   


Capo #3
INTRO | C | C | C | C |
INTRO | Am | G | G | G |

C 
ไม่ต้องไปไหนไกล
C 
อยู่ในใจของ
C7 
ฉันที่เดิมที่เธอเคย
Am 
อยู่
 
อยู่ให้คิด
G 
ถึงนานๆ 
 
อยู่ให้ซึ้งไปนานๆ

C 
ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
C 
เพราะใจดวงนี้ไม่เป
C7 
ลี่ยน
Am 
ยังคงเดิมเฉกเ
G 
ช่นวันวาน
 
วันล่วงแล้วไม่เลือนลาง..
 

 
สายลมจะเปลี่ยน
Am 
ทิศ 
 
ลมจะเปลี่ยนทาง
Em 
ไป
 
ความหมายใน
Dm 
หัวใจ 
 
สิ่งใ
G 
ดก็สิ่ง
C 
นั้น
 
เลือกจะเก็บใ
Am 
จไว้ 
 
สุขในดวงใจ
Em 
ฉัน
 
ไม่เพิ่ม ไม่สำ
Dm 
คัญ 
 
สำ
G 
คัญยังคือเ
C 
ธอ..

INSTRU | C | C | C | C |
INSTRU | Am | G | G | G |

C 
เธอจะไปก็ไป
C 
ความทรงจำเหลือ
C7 
พอ
Am 
เพียงพอเติมหลอกความเศ
G 
ร้าที่ยังมี
 
เพราะตรงนี้ก็ยังมี
 

 
สายลมจะเปลี่ยน
Am 
ทิศ 
 
ลมจะเปลี่ยนทาง
Em 
ไป
 
ความหมายใน
Dm 
หัวใจ 
 
สิ่งใ
G 
ดก็สิ่ง
C 
นั้น
 
เลือกจะเก็บใ
Am 
จไว้ 
 
สุขในดวงใจ
Em 
ฉัน
 
ไม่เพิ่ม ไม่สำ
Dm 
คัญ 
 
สำ
G 
คัญยังคือเ
C 
ธอ..

 
สายลมจะเปลี่ยน
Am 
ทิศ 
 
ลมจะเปลี่ยนทา
Em 
งไป
 
ความหมายใน
Dm 
หัวใจ 
 
สิ่งใ
G 
ดก็สิ่ง
C 
นั้น
 
เลือกจะเก็บใ
Am 
จไว้ 
 
สุขในดวงใจ
Em 
ฉัน
 
ไม่เพิ่มความสัม
Dm 
พันธ์ 
 
สำ
G 
คัญยังคือเ
C 
ธอ..

 
ไม่เพิ่ม ไม่สำ
Dm 
คัญ 
 
สำ
G 
คัญยังคือเ
C 
ธอ..
 
ไม่เพิ่มความสัม
Dm 
พันธ์ 
 
สำ
G 
คัญยังคือเ
C 
ธอ..


ไม่ต้องไปไหนไกล
อยู่ในใจของฉันที่เดิมที่เธอเคยอยู่
อยู่ให้คิดถึงนานๆ อยู่ให้ซึ้งไปนานๆ

ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
เพราะใจดวงนี้ไม่เปลี่ยน
ยังคงเดิมเฉกเช่นวันวาน
วันล่วงแล้วไม่เลือนลาง..

สายลมจะเปลี่ยนทิศ ลมจะเปลี่ยนทางไป
ความหมายในหัวใจ สิ่งใดก็สิ่งนั้น
เลือกจะเก็บใจไว้ สุขในดวงใจฉัน
ไม่เพิ่ม ไม่สำคัญ สำคัญยังคือเธอ..

( ดนตรี )

เธอจะไปก็ไป
ความทรงจำเหลือพอ
เพียงพอเติมหลอกความเศร้าที่ยังมี
เพราะตรงนี้ก็ยังมี

สายลมจะเปลี่ยนทิศ ลมจะเปลี่ยนทางไป
ความหมายในหัวใจ สิ่งใดก็สิ่งนั้น
เลือกจะเก็บใจไว้ สุขในดวงใจฉัน
ไม่เพิ่ม ไม่สำคัญ สำคัญยังคือเธอ..

สายลมจะเปลี่ยนทิศ ลมจะเปลี่ยนทางไป
ความหมายในหัวใจ สิ่งใดก็สิ่งนั้น
เลือกจะเก็บใจไว้ สุขในดวงใจฉัน
ไม่เพิ่มความสัมพันธ์ สำคัญยังคือเธอ..

ไม่เพิ่ม ไม่สำคัญ สำคัญยังคือเธอ..
ไม่เพิ่มความสัมพันธ์ สำคัญยังคือเธอ..

มิวสิควิดีโอ เลือกจะเก็บใจไว้สุดในดวงใจฉัน

เพลง : เลือกจะเก็บใจไว้สุดในดวงใจฉันไม่เพิ่มความสัมพันธ์สำคัญยังคือเธอ (คอร์ด)
ศิลปิน : ดวงดาว เดียวดาย
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend