คอร์ดเพลง กลับมาอีกครั้งได้ไหมพระจันทร์ กลับมาอีกครั้งได้ไหมพระอาทิตย์ กลับมาอีกครั้งได้ไหมเธอ ดวงดาว เดียวดาย

  
Text   


Capo #1
INTRO | F | C | F | C |

 
ขอได้
Am 
ไหม กลับมาอีกครั้ง ในวงโค
C 
จรเรา
 
อย่าหลุดลอยลับไ
G 
กล 
 
อย่าไปไกลนักเ
F 
ลย
 
ขอร้องให้เธอจงย้อ
C 
นคืน

C 
ไปอีกไกล อีกไกล อีกไกลเท่าไ
Am 
หร่
 
กว่าจะพบ พบกันอีก
G 
ที 
 
ไม่ขอปล่อย
F 
มือ
 
ให้เคว้งให้คว้างให้ลอยลับไ
C 

 
ขอได้
Am 
ไหม กลับมาอีกครั้ง ในวงโค
C 
จรเรา
 
อย่าหลุดลอยลับไ
G 
กล 
 
อย่าไปไกลนักเ
F 
ลย
 
ขอร้องให้เธอจงย้อ
C 
นคืน

INSTRU | Am | C | Am | C |

C 
ไปอีกไกล อีกไกล อีกไกลเท่าไ
Am 
หร่
 
กว่าจะพบ พบกันอีก
G 
ที 
 
ไม่ขอปล่อย
F 
มือ
 
ให้เคว้งให้คว้างให้ลอยลับไ
C 

 
ขอได้
Am 
ไหม กลับมาอีกครั้ง ในวงโค
C 
จรเรา
 
อย่าหลุดลอยลับไ
G 
กล 
 
อย่าไปไกลนักเ
F 
ลย
 
ขอร้องให้เธอจงย้อ
C 
นคืน

 
กลับมาส
F 
วนทาง 
 
กลับมาเหินห่างให้ได้
C 
รู้
 
ดังพระอา
F 
ทิตย์ พระจันทร์ วนไปไม่เคยพบกัน แต่ก็
C 
รู้
 
แม้จะสวนท
F 
างกันอยู่ แต่เราก็ยังได้วน..  
G 
 
วนอยู่เป็นดาวเคราะห์ รอบๆ กัน
 

INSTRU | C | F | G |

 
ขอได้
Am 
ไหม กลับมาอีกครั้ง ในวงโค
C 
จรเรา
 
อย่าหลุดลอยลับไ
G 
กล 
 
อย่าไปไกลนักเ
F 
ลย
 
ขอร้องให้เธอจงย้อ
C 
นคืน

OUTRO | Am | F | C Cmaj7 |


ขอได้ไหม กลับมาอีกครั้ง ในวงโคจรเรา
อย่าหลุดลอยลับไกล อย่าไปไกลนักเลย
ขอร้องให้เธอจงย้อนคืน

ไปอีกไกล อีกไกล อีกไกลเท่าไหร่
กว่าจะพบ พบกันอีกที ไม่ขอปล่อยมือ
ให้เคว้งให้คว้างให้ลอยลับไป

ขอได้ไหม กลับมาอีกครั้ง ในวงโคจรเรา
อย่าหลุดลอยลับไกล อย่าไปไกลนักเลย
ขอร้องให้เธอจงย้อนคืน

( ดนตรี )

ไปอีกไกล อีกไกล อีกไกลเท่าไหร่
กว่าจะพบ พบกันอีกที ไม่ขอปล่อยมือ
ให้เคว้งให้คว้างให้ลอยลับไป

ขอได้ไหม กลับมาอีกครั้ง ในวงโคจรเรา
อย่าหลุดลอยลับไกล อย่าไปไกลนักเลย
ขอร้องให้เธอจงย้อนคืน

กลับมาสวนทาง กลับมาเหินห่างให้ได้รู้
ดังพระอาทิตย์ พระจันทร์ วนไปไม่เคยพบกัน แต่ก็รู้
แม้จะสวนทางกันอยู่ แต่เราก็ยังได้วน..
วนอยู่เป็นดาวเคราะห์ รอบๆ กัน

( ดนตรี )

ขอได้ไหม กลับมาอีกครั้ง ในวงโคจรเรา
อย่าหลุดลอยลับไกล อย่าไปไกลนักเลย
ขอร้องให้เธอจงย้อนคืน

มิวสิควิดีโอ กลับมาอีกครั้งได้ไหมพระจันทร์ ดวงดาว เดียวดาย

เพลง : กลับมาอีกครั้งได้ไหมพระจันทร์.. (คอร์ด)
ศิลปิน : ดวงดาว เดียวดาย
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่อ FB: ดวงดาวเดียวดาย

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend