คอร์ดเพลง เพราะความจำเราดีเพราะใจมีแต่เขาเหตุผลไม่ใช่ของซึ่งเขาก็มีสิทธิ์เลือ ดวงดาว เดียวดาย

  
Text   


Capo #1
INTRO | G D/F# | Em | C | D | Ddim |

G 
เขาแค่จากไป..ด้วย
B7 
เหตุผลของเขา
 
อยาก
Em 
รู้ไปทำไมเล่า 
 
หรือ
C 
ทุกเหตุผลของเขา
 
คือเ
D 
ราต้องยอมรับ ลาๆ ๆ

 
คำถ
G 
ามเป็นล้านคำ 
 
ที่
B7 
ยังไม่มีคำตอบ
 
แล้วใ
Em 
ครเล่าจะบอก
 
ในเมื่อเ
C 
ขาเองที่กุม..เหตุ
D 
ผลเอาไว้ในใจ

 
พับกระดาษเป็น
G 
รูปหัวใจ
 
ทบหนึ่งลง
Em 
ไปเป็นรอยกระดาษ
 
คลี่
Am 
ออกยังไงก็ยับกระดาษไม่
D 
มีทางเรียบเหมือนเดิม
 
เขา
G 
คงไปแสนไกล 
 
ไปอยู่ตรงไ
Em 
หนแค่ใจเราหน่วง
Am 
อยากจะล้วงเอาความจริง
 
ที่
D 
แท้เราเองอยากลืม..มา
G 
กกว่า..

INSTRU | Em | C | D | D |
INSTRU | Em | C | D | D |

 
พับกระดาษเป็น
G 
รูปหัวใจ
 
ทบหนึ่งลง
Em 
ไปเป็นรอยกระดาษ
 
คลี่
Am 
ออกยังไงก็ยับกระดาษไม่
D 
มีทางเรียบเหมือนเดิม
 
เขา
G 
คงไปแสนไกล 
 
ไปอยู่ตรงไ
Em 
หนแค่ใจเราหน่วง
Am 
อยากจะล้วงเอาความจริง
 
ที่
D 
แท้เราเองอยากลืม..มา
G 
กกว่า..

 
เพราะความจำ
Em 
เราดี 
 
เพราะเรามีแต่
Bm 
เขา
 
เหตุผลไม่ใช่ของ
Am 
เรา 
 
ซึ่งเ
D 
ขาก็มีสิทธิ์เ
G 
ลือก
 
เลือกในสิ่งที่
Em 
ฝัน 
 
แค่มันไม่ใช่
Bm 
เรา
 
ความจริงอาจเปลี่ยว
Am 
เหงา
 
แต่ไม่ห
D 
นาวเท่าเราหลอ
G 
กฝัน

 
เพราะความจำ
Em 
เราดี 
 
เพราะใจมีแต่
Bm 
เขา
 
เหตุผลไม่ใช่ของ
Am 
เรา 
 
ซึ่งเ
D 
ขาก็มีสิทธิ์เ
G 
ลือก
 
เลือกในสิ่งที่
Em 
ฝัน 
 
แค่มันไม่ใช่
Bm 
เรา
 
ความจริงอาจเปลี่ยว
Am 
เหงา
 
แต่ไม่ห
D 
นาวเท่าเราหลอ
G 
กฝัน

 
เพราะความจำ
Em 
เราดี 
 
เพราะใจมีแต่
Bm 
เขา
 
เหตุผลไม่ใช่ของ
Am 
เรา 
 
ซึ่งเ
D 
ขาก็มีสิทธิ์เ
G 
ลือก
 
เลือกในสิ่งที่
Em 
ฝัน 
 
แค่มันไม่ใช่
Bm 
เรา
 
ความจริงอาจเปลี่ยว
Am 
เหงา
 
แต่ไม่ห
D 
นาวเท่าเราหลอ
G 
กฝัน


เขาแค่จากไป..ด้วยเหตุผลของเขา
อยากรู้ไปทำไมเล่า หรือทุกเหตุผลของเขา
คือเราต้องยอมรับ ลาๆ ๆ

คำถามเป็นล้านคำ ที่ยังไม่มีคำตอบ
แล้วใครเล่าจะบอก
ในเมื่อเขาเองที่กุม..เหตุผลเอาไว้ในใจ

พับกระดาษเป็นรูปหัวใจ
ทบหนึ่งลงไปเป็นรอยกระดาษ
คลี่ออกยังไงก็ยับกระดาษไม่มีทางเรียบเหมือนเดิม
เขาคงไปแสนไกล ไปอยู่ตรงไหนแค่ใจเราหน่วง
อยากจะล้วงเอาความจริง
ที่แท้เราเองอยากลืม..มากกว่า..

( ดนตรี )

พับกระดาษเป็นรูปหัวใจ
ทบหนึ่งลงไปเป็นรอยกระดาษ
คลี่ออกยังไงก็ยับกระดาษไม่มีทางเรียบเหมือนเดิม
เขาคงไปแสนไกล ไปอยู่ตรงไหนแค่ใจเราหน่วง
อยากจะล้วงเอาความจริง
ที่แท้เราเองอยากลืม..มากกว่า..

เพราะความจำเราดี เพราะเรามีแต่เขา
เหตุผลไม่ใช่ของเรา ซึ่งเขาก็มีสิทธิ์เลือก
เลือกในสิ่งที่ฝัน แค่มันไม่ใช่เรา
ความจริงอาจเปลี่ยวเหงา
แต่ไม่หนาวเท่าเราหลอกฝัน

เพราะความจำเราดี เพราะใจมีแต่เขา
เหตุผลไม่ใช่ของเรา ซึ่งเขาก็มีสิทธิ์เลือก
เลือกในสิ่งที่ฝัน แค่มันไม่ใช่เรา
ความจริงอาจเปลี่ยวเหงา
แต่ไม่หนาวเท่าเราหลอกฝัน

เพราะความจำเราดี เพราะใจมีแต่เขา
เหตุผลไม่ใช่ของเรา ซึ่งเขาก็มีสิทธิ์เลือก
เลือกในสิ่งที่ฝัน แค่มันไม่ใช่เรา
ความจริงอาจเปลี่ยวเหงา
แต่ไม่หนาวเท่าเราหลอกฝัน

มิวสิควิดีโอ เพราะความจำเราดีเพราะใจมีแต่เขา

เพลง : เพราะความจำเราดีเพราะใจมีแต่เขาเหตุผลไม่ใช่ของซึ่งเขาก็มีสิทธิ์เลือ (คอร์ด)
ศิลปิน : ดวงดาว เดียวดาย
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend