คอร์ดเพลง ไม่ต้องห่วงฉัน เหล็กโคน

  
Text   


INTRO | Am | F | E | Am | Am |

 
เมื่อเธอ
Am 
คิดดีแล้วที่เ
G 
ธอไปจาก
Am 
ฉัน
 
เมื่อเธอ
F 
คิดว่าเขาคน
G 
นั้น 
 
ดีกว่า
C 
ฉันคนนี้
 
ก็
Dm 
ขอให้เธอจงโ
G 
ชคดี 
 
ให้
Em 
เธอได้มีควา
Am 
มสุข
 
ไม่ต้องห่วง
F 
ฉันจะสุขจะ
G 
ทุกข์สักเพีย
Am 
งใด

 
ไปอยู่กับ
Am 
เขาก็ขอให้
G 
รักกัน
Am 
มากๆ
 
ไม่ต้อง
F 
ทนลำบากกับ
G 
คนอย่างฉันอีก
C 
ต่อไป
 
รัก
Dm 
เขาให้มากกว่าที่เ
G 
ธอรักฉัน 
 
อย่า
Em 
ทำให้เขา
Am 
ต้องเสียใจ
 
ส่วน
F 
ฉันจะเป็นจะต
G 
าย 
 
ไม่ต้อง
Am 
ห่วงฉัน

Dm 
  โชคดีนะที่
Am 
รัก..
Dm 
  ขอให้เธอมีควา
Am 
มสุข
Dm 
  ไปดีนะที่
Am 
รัก..
 
  ไม่ต้องห่วง
F 
ฉันจะเป็นจะตายอย่างไ
G 
ร..ช่างมัน

 
ขอให้เธอโชค
F 
ดีนับต่อจาก
G 
นี้เธอไม่มี
Am 
ฉัน
 
ขอให้เธอรัก
F 
กันกับเขาคน
G 
นั้นให้มากกว่า
C 
ฉันคนนี้
 
ขอให้มีความ
F 
สุขกับคนที่เ
G 
ธอรัก 
 
ฉัน
Em 
อกหัก 
 
ไม่
Am 
ถึงตาย
 
แค่เ
F 
จ็บตรงที่หัวใ
G 
จ 
 
แค่ป
F 
วดตรงที่หัวใ
G 
 
ไม่ตายหรอ
Am 
กเธอ

INSTRU | F G | Am | F G | E |
INSTRU | F G | Em Am | F G | Am |

Dm 
  โชคดีนะที่
Am 
รัก..
Dm 
  ขอให้เธอมีควา
Am 
มสุข
Dm 
  ไปดีนะที่
Am 
รัก..
 
  ไม่ต้องห่วง
F 
ฉันจะเป็นจะตายอย่างไ
G 
ร..ช่างมัน

 
ขอให้เธอโชค
F 
ดีนับต่อจาก
G 
นี้เธอไม่มี
Am 
ฉัน
 
ขอให้เธอรัก
F 
กันกับเขาคน
G 
นั้นให้มากกว่า
C 
ฉันคนนี้
 
ขอให้มีความ
F 
สุขกับคนที่เ
G 
ธอรัก 
 
ฉัน
Em 
อกหัก 
 
ไม่
Am 
ถึงตาย
 
แค่เ
F 
จ็บตรงที่หัวใ
G 
จ 
 
แค่ป
F 
วดตรงที่หัวใ
G 

 
ขอให้เธอโชค
F 
ดีนับต่อจาก
G 
นี้เธอไม่มี
Am 
ฉัน
 
ขอให้เธอรัก
F 
กันกับเขาคน
G 
นั้นให้มากกว่า
C 
ฉันคนนี้
 
ขอให้มีความ
F 
สุขกับคนที่เ
G 
ธอรัก 
 
ฉัน
Em 
อกหัก 
 
ไม่
Am 
ถึงตาย
 
แค่เ
F 
จ็บตรงที่หัวใ
G 
จ 
 
แค่ป
F 
วดตรงที่หัวใ
G 
 
ไม่ตายหรอ
Am 
กเธอ

 
แค่เ
F 
จ็บตรงที่หัวใ
G 
จ 
 
แค่ป
F 
วดตรงที่หัวใ
G 
จ..
 
ไม่ตายหรอ
Am 
กเธอ..


เมื่อเธอคิดดีแล้วที่เธอไปจากฉัน
เมื่อเธอคิดว่าเขาคนนั้น ดีกว่าฉันคนนี้
ก็ขอให้เธอจงโชคดี ให้เธอได้มีความสุข
ไม่ต้องห่วงฉันจะสุขจะทุกข์สักเพียงใด

ไปอยู่กับเขาก็ขอให้รักกันมากๆ
ไม่ต้องทนลำบากกับคนอย่างฉันอีกต่อไป
รักเขาให้มากกว่าที่เธอรักฉัน อย่าทำให้เขาต้องเสียใจ
ส่วนฉันจะเป็นจะตาย ไม่ต้องห่วงฉัน

โชคดีนะที่รัก..
ขอให้เธอมีความสุข
ไปดีนะที่รัก..
ไม่ต้องห่วงฉันจะเป็นจะตายอย่างไรช่างมัน

ขอให้เธอโชคดีนับต่อจากนี้เธอไม่มีฉัน
ขอให้เธอรักกันกับเขาคนนั้นให้มากกว่าฉันคนนี้
ขอให้มีความสุขกับคนที่เธอรัก ฉันอกหัก ไม่ถึงตาย
แค่เจ็บตรงที่หัวใจ แค่ปวดตรงที่หัวใจ
ไม่ตายหรอกเธอ

ดนตรี

โชคดีนะที่รัก..
ขอให้เธอมีความสุข
ไปดีนะที่รัก..
ไม่ต้องห่วงฉันจะเป็นจะตายอย่างไรช่างมัน

ขอให้เธอโชคดีนับต่อจากนี้เธอไม่มีฉัน
ขอให้เธอรักกันกับเขาคนนั้นให้มากกว่าฉันคนนี้
ขอให้มีความสุขกับคนที่เธอรัก ฉันอกหัก ไม่ถึงตาย
แค่เจ็บตรงที่หัวใจ แค่ปวดตรงที่หัวใจ

ขอให้เธอโชคดีนับต่อจากนี้เธอไม่มีฉัน
ขอให้เธอรักกันกับเขาคนนั้นให้มากกว่าฉันคนนี้
ขอให้มีความสุขกับคนที่เธอรัก ฉันอกหัก ไม่ถึงตาย
แค่เจ็บตรงที่หัวใจ แค่ปวดตรงที่หัวใจ
ไม่ตายหรอกเธอ

แค่เจ็บตรงที่หัวใจ แค่ปวดตรงที่หัวใจ..
ไม่ตายหรอกเธอ..

มิวสิควิดีโอ ไม่ต้องห่วงฉัน เหล็กโคน

เพลง : ไม่ต้องห่วงฉัน (คอร์ด)
ศิลปิน : เหล็กโคน
เนื้อร้อง/ทำนอง : วัชรา เรืองทิพย์
เรียบเรียง : กิจติเดช แก้วเจือ
ติดต่องานศิลปิน : 093-6615985

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend