คอร์ดเพลง เศษดินติดขี้ไก่ เต็ม นาวา

  
Text   


INTRO | D | D |
INTRO | G | D | G | D |

 
ไม่ได้
D 
มีเงินทองมากมายให้เธอได้เ
Bm 
ชยชม
 
มีแค่
G 
รักกับใจซื่อต
A 
รงที่ฉันจะ
D 
มีให้
 
ไม่ใช่
Bm 
ลูกคนใหญ่โต 
 
นาม
F#m 
สกุลพระ
Bm 
ตั้งให้
 
พอจะ
Em 
รักกับฉันได้ม่
A 
ายเหล่าคนง
D 
าม

 
มีแค่ใ
D 
จมันคงไม่พอใช่ม่ายสำห
Bm 
รับเธอ
 
คนอย่าง
G 
ฉันเจียมตัวเส
A 
มอหวังสูงคงไ
D 
ม่ได้
Bm 
ฐานะเธอใหญ่โต 
 
คนอย่าง
F#m 
ฉันไม่มีความ
Bm 
หมาย
 
แค่เศษ
Em 
ดินติดขี้ไ
A 
ก่ฉันรู้
D 
ดี

Bm 
  ก็เลยต้องเจียมตัว 
 
 
F#m 
  ก็เลยต้องห้ามใจ
G 
  ก็เลยต้องรั
A 
กไปเพียงข้า
D 
งเดียว
Bm 
  ความรักไม่สุขสม 
 
 
F#m 
  ความจนทำให้เจียม
 
  คนอย่าง
G 
ฉันทำได้แค่เจียมตัวเจียมใ
A 

 
เป็นแค่เศษ
D 
ดินติด
F#m 
ขี้ไก่ 
 
แล้วสาวไ
Bm 
หนอิผันแล
 
มีคน
G 
ด่าว่าไอ้หมาเจ็ดแม่หวังมาก
A 
ไป
 
ก้รู้ตัว
D 
ดีฉัน
F#m 
มันจน 
 
ฉันมัน
Bm 
คนไม่เอาไหน
 
พอจะ
Em 
รักกับฉันได้ม่
A 
ายเหล่าคนง
D 
าม

INSTRU | G | D | G | D |
INSTRU | Bm | F#m | Em A | D | D |

 
มีแค่ใ
D 
จมันคงไม่พอใช่ม่ายสำห
Bm 
รับเธอ
 
คนอย่าง
G 
ฉันเจียมตัวเส
A 
มอหวังสูงคงไ
D 
ม่ได้
Bm 
ฐานะเธอใหญ่โต 
 
คนอย่าง
F#m 
ฉันไม่มีความ
Bm 
หมาย
 
แค่เศษ
Em 
ดินติดขี้ไ
A 
ก่ฉันรู้
D 
ดี

Bm 
  ก็เลยต้องเจียมตัว 
 
 
F#m 
  ก็เลยต้องห้ามใจ
G 
  ก็เลยต้องรั
A 
กไปเพียงข้า
D 
งเดียว
Bm 
  ความรักไม่สุขสม 
 
 
F#m 
  ความจนทำให้เจียม
 
  คนอย่าง
G 
ฉันทำได้แค่เจียมตัวเจียมใ
A 

 
เป็นแค่เศษ
D 
ดินติด
F#m 
ขี้ไก่ 
 
แล้วสาวไ
Bm 
หนอิผันแล
 
มีคน
G 
ด่าว่าไอ้หมาเจ็ดแม่หวังมาก
A 
ไป
 
ก้รู้ตัว
D 
ดีฉัน
F#m 
มันจน 
 
ฉันมัน
Bm 
คนไม่เอาไหน
 
พอจะ
Em 
รักกับฉันได้ม่
A 
ายเหล่าคนง
D 
าม

 
ฉันก็
G 
รู้ว่าฉันมันเ
A 
ป็นแค่เศษ
D 
ดิน
 
ฉันก็
G 
รู้ว่าฉันมันเ
A 
ป็นแค่เศษ
D 
ดิน
 
ฉันก็
G 
รู้ว่าฉันมันเ
A 
ป็นแค่เศษ
D 
ดิน


ไม่ได้มีเงินทองมากมายให้เธอได้เชยชม
มีแค่รักกับใจซื่อตรงที่ฉันจะมีให้
ไม่ใช่ลูกคนใหญ่โต นามสกุลพระตั้งให้
พอจะรักกับฉันได้ม่ายเหล่าคนงาม

มีแค่ใจมันคงไม่พอใช่ม่ายสำหรับเธอ
คนอย่างฉันเจียมตัวเสมอหวังสูงคงไม่ได้
ฐานะเธอใหญ่โต คนอย่างฉันไม่มีความหมาย
แค่เศษดินติดขี้ไก่ฉันรู้ดี

ก็เลยต้องเจียมตัว ก็เลยต้องห้ามใจ
ก็เลยต้องรักไปเพียงข้างเดียว
ความรักไม่สุขสม ความจนทำให้เจียม
คนอย่างฉันทำได้แค่เจียมตัวเจียมใจ

เป็นแค่เศษดินติดขี้ไก่ แล้วสาวไหนอิผันแล
มีคนด่าว่าไอ้หมาเจ็ดแม่หวังมากไป
ก้รู้ตัวดีฉันมันจน ฉันมันคนไม่เอาไหน
พอจะรักกับฉันได้ม่ายเหล่าคนงาม

( ดนตรี )

มีแค่ใจมันคงไม่พอใช่ม่ายสำหรับเธอ
คนอย่างฉันเจียมตัวเสมอหวังสูงคงไม่ได้
ฐานะเธอใหญ่โต คนอย่างฉันไม่มีความหมาย
แค่เศษดินติดขี้ไก่ฉันรู้ดี

ก็เลยต้องเจียมตัว ก็เลยต้องห้ามใจ
ก็เลยต้องรักไปเพียงข้างเดียว
ความรักไม่สุขสม ความจนทำให้เจียม
คนอย่างฉันทำได้แค่เจียมตัวเจียมใจ

เป็นแค่เศษดินติดขี้ไก่ แล้วสาวไหนอิผันแล
มีคนด่าว่าไอ้หมาเจ็ดแม่หวังมากไป
ก้รู้ตัวดีฉันมันจน ฉันมันคนไม่เอาไหน
พอจะรักกับฉันได้ม่ายเหล่าคนงาม

ฉันก็รู้ว่าฉันมันเป็นแค่เศษดิน
ฉันก็รู้ว่าฉันมันเป็นแค่เศษดิน
ฉันก็รู้ว่าฉันมันเป็นแค่เศษดิน

มิวสิควิดีโอ เศษดินติดขี้ไก่ เต็ม นาวา

เพลง : เศษดินติดขี้ไก่ (คอร์ด)
ศิลปิน : เต็ม นาวา
เนื้อร้อง/ทำนอง : เต็ม นาวา
เรียบเรียง : ศุภกาญจณ์ พรหมเกิด
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend