คอร์ดเพลง มาทีหลังดังกว่า วงกางเกง

  
Text   


INTRO | A B | G#m C#m |
INTRO | A B | E |

F#m 
อยู่ๆ 
 
เจ้าก็เดิน
B 
เข้ามา
G#m 
แล้วพูดออกมาว่าเรา
 
นั้น
C#m 
คงจะไปด้วยกันไม่ได้

F#m 
น้ำตาอ้ายก็ไ
B 
หลออกมา
G#m 
พร้อมกับคำถามที่มันค้างคา
C#m 
ภายในใจมากมาย
 
ว่าทำไ
A 
ม.. 
 
 
B 
เราถึงไปกันไ
C#m 
ม่ได้
 
หรือว่าเ
A 
ป็น 
 
เพราะเ
B 
ธอนั้นมีค
C#m 
นใหม่

 
เจ้าบ่
A 
ฮักอ้ายก็บ่
B 
ว่า
 
แต่ที่อ้าย
G#m 
มาอยากมาถาม
 
ถึง
C#m 
ความทรงจำ 
 
ว่าที่ผ่า
A 
นมา
 
เจ้าเคย
B 
ฮักอ้ายจริงๆ 
 
บ้า
E 
งบ่
 
อ้ายอยากถ
A 
ามเป็นครั้งสุดท้
B 
าย
 
ถึงคำตอบจะ
G#m 
เป็นอย่างไร
 
อ้ายจะ
C#m 
ขอสัญญา 
 
แล้วอ้
A 
ายจะบ่มา
 
ให้เ
B 
จ้าเห็นหน้าอีก
E 
ต่อไป

 
ไอ้คนพ่ายแ
A 
พ้ก็ต้องถอย
B 
ไป
 
เมื่อเจ้าเปิดใ
G#m 
จให้คนที่
C#m 
มาทีหลัง
 
ส่วนอ้
A 
ายจะขอเดินต
B 
ามลำพัง 
 
 
C#m 
ต่อไป

F#m 
เบิ่ดแล้ว 
 
ความ
C#m 
ฝันข่อย
B 
หายจ้อย 
 
ตามสา
E 
ยลม
 
ส่วน
F#m 
อ้ายก็คงต้องต
B 
รอมตรม
 
กับความ
G#m 
หลัง 
 
อีก
C#m 
นาน
 
ปล่อยให้เ
A 
จ้าได้ชื่นบ
B 
านกับเขา 
 
 
C#m 
ต่อไป

 
เจ้าบ่
A 
ฮักอ้ายก็บ่
B 
ว่า
 
แต่ที่อ้าย
G#m 
มาอยากมาถาม
 
ถึง
C#m 
ความทรงจำ 
 
ว่าที่ผ่า
A 
นมา
 
เจ้าเคย
B 
ฮักอ้ายจริงๆ 
 
บ้า
E 
งบ่
 
อ้ายอยากถ
A 
ามเป็นครั้งสุดท้
B 
าย
 
ถึงคำตอบจะ
G#m 
เป็นอย่างไร
 
อ้ายจะ
C#m 
ขอสัญญา 
 
แล้วอ้
A 
ายจะบ่มา
 
ให้เ
B 
จ้าเห็นหน้าอีก
E 
ต่อไป

 
ไอ้คนพ่ายแ
A 
พ้ก็ต้องถอย
B 
ไป
 
เมื่อเจ้าเปิดใ
G#m 
จให้คนที่
C#m 
มาทีหลัง
 
ส่วนอ้
A 
ายจะขอเดินต
B 
ามลำพัง 
 
 
C#m 
ต่อไป

INSTRU | F#m | C#m | F#m | E |
INSTRU | A Am | E C#m | A Am | E |

F#m 
เบิ่ดแล้ว 
 
ความ
C#m 
ฝันข่อย
B 
หายจ้อย 
 
ตามสา
E 
ยลม
 
ส่วน
F#m 
อ้ายก็คงต้องต
B 
รอมตรม
 
กับความ
G#m 
หลัง 
 
อีก
C#m 
นาน
 
ปล่อยให้เ
A 
จ้าได้ชื่นบ
B 
านกับเขา 
 
 
C#m 
ต่อไป

 
เจ้าบ่
A 
ฮักอ้ายก็บ่
B 
ว่า
 
แต่ที่อ้าย
G#m 
มาอยากมาถาม
 
ถึง
C#m 
ความทรงจำ 
 
ว่าที่ผ่า
A 
นมา
 
เจ้าเคย
B 
ฮักอ้ายจริงๆ 
 
บ้า
E 
งบ่
 
อ้ายอยากถ
A 
ามเป็นครั้งสุดท้
B 
าย
 
ถึงคำตอบจะ
G#m 
เป็นอย่างไร
 
อ้ายจะ
C#m 
ขอสัญญา 
 
แล้วอ้
A 
ายจะบ่มา
 
ให้เ
B 
จ้าเห็นหน้าอีก
E 
ต่อไป

 
ไอ้คนพ่ายแ
A 
พ้ก็ต้องถอย
B 
ไป
 
เมื่อเจ้าเปิดใ
G#m 
จให้คนที่
C#m 
มาทีหลัง
 
ส่วนอ้
A 
ายจะขอเดินต
B 
ามลำพัง 
 
 
C#m 
ต่อไป


อยู่ๆเจ้าก็เดินเข้ามา
แล้วพูดออกมาว่าเรานั้นคงจะไปด้วยกันไม่ได้
น้ำตาอ้ายก็ไหลออกมา
พร้อมกับคำถามที่มันค้างคาภายในใจมากมาย
ว่าทำไม เราถึงไปกันไม่ได้
หรือว่าเป็น เพราะเธอนั้นมีคนใหม่

เจ้าบ่ฮักอ้ายก็บ่ว่า
แต่ที่อ้ายมาอยากมาถามถึงความทรงจำ
ว่าที่ผ่านมาเจ้าเคยฮักอ้ายจริงๆบ้างบ่
อ้ายอยากถามเป็นครั้งสุดท้าย
ถึงคำตอบจะเป็นอย่างไรอ้ายจะขอสัญญา
แล้วอ้ายจะบ่มาให้เจ้าเห็นหน้าอีกต่อไป

ไอ้คนพ่ายแพ้ ก็ต้องถอยไป
เมื่อเจ้าเปิดใจให้คนที่มาทีหลัง
ส่วนอ้ายจะขอเดินตามลำพัง ต่อไป

เหมิดแล้ว ความฝันข่อย
หายจ้อย ตามสายลม
ส่วนอ้ายก็คงต้องตรอมตรม
กับความหลัง อีกนาน
ปล่อยให้เจ้าได้ชื่นบานกับเขาต่อไป

เจ้าบ่ฮักอ้ายก็บ่ว่า
แต่ที่อ้ายมาอยากมาถามถึงความทรงจำ
ว่าที่ผ่านมาเจ้าเคยฮักอ้ายจริงๆบ้างบ่
อ้ายอยากถามเป็นครั้งสุดท้าย
ถึงคำตอบจะเป็นอย่างไรอ้ายจะขอสัญญา
แล้วอ้ายจะบ่มาให้เจ้าเห็นหน้าอีกต่อไป

ไอ้คนพ่ายแพ้ ก็ต้องถอยไป
เมื่อเจ้าเปิดใจให้คนที่มาทีหลัง
ส่วนอ้ายจะขอเดินตามลำพัง ต่อไป

ดนตรี

เหมิดแล้ว ความฝันข่อย
หายจ้อย ตามสายลม
ส่วนอ้ายก็คงต้องตรอมตรม
กับความหลัง อีกนาน
ปล่อยให้เจ้าได้ชื่นบานกับเขาต่อไป

เจ้าบ่ฮักอ้ายก็บ่ว่า
แต่ที่อ้ายมาอยากมาถามถึงความทรงจำ
ว่าที่ผ่านมาเจ้าเคยฮักอ้ายจริงๆบ้างบ่
อ้ายอยากถามเป็นครั้งสุดท้าย
ถึงคำตอบจะเป็นอย่างไรอ้ายจะขอสัญญา
แล้วอ้ายจะบ่มาให้เจ้าเห็นหน้าอีกต่อไป

ไอ้คนพ่ายแพ้ ก็ต้องถอยไป
เมื่อเจ้าเปิดใจให้คนที่มาทีหลัง
ส่วนอ้ายจะขอเดินตามลำพัง ต่อไป

มิวสิควิดีโอ มาทีหลังดังกว่า วงกางเกง

เพลง : มาทีหลังดังกว่า
ศิลปิน : วงกางเกง
เนื้อร้อง/ทำนอง : โกแบว อินทร์เทียร
เรียบเรียง : วงกางเกง
ติดต่องานศิลปิน : 092-2566543,086-9443763
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend